Chemische rekenen oefenen

1. Soda
Je kunt soda (Na2CO3) maken uit steenzout (NaCl) en kalksteen (CaCO3). Er ontstaat dan ook calciumchloride.   
1 / 41
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 4

In deze les zitten 41 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

1. Soda
Je kunt soda (Na2CO3) maken uit steenzout (NaCl) en kalksteen (CaCO3). Er ontstaat dan ook calciumchloride.   

Slide 1 - Tekstslide

1. Soda
Je kunt soda (Na2CO3) maken uit steenzout (NaCl) en kalksteen (CaCO3). Er ontstaat dan ook calciumchloride.   
a) Geef de kloppende reactievergelijking.

Slide 2 - Tekstslide

Soda
Je kunt soda (Na2CO3) maken uit steenzout (NaCl) en kalksteen (CaCO3). Er ontstaat dan ook calciumchloride.   

2 NaCl + CaCO3                                   Na2CO3  + CaCl2 
      2               1                                                  1                  1

Slide 3 - Tekstslide

Aluminium uit aluinaarde
2 Al2O3(s) + 3 C(s)                           4 Al(s) + 3 CO2(g)
     

Slide 4 - Tekstslide

Aluminium uit aluinaarde
2 Al2O3(s) + 3 C(s)                           4 Al(s) + 3 CO2(g)
     2                   3                                     4                3
    

Slide 5 - Tekstslide

Aluminium uit aluinaarde
2 Al2O3(s) + 3 C(s)                           4 Al(s) + 3 CO2(g)
     2                   3                                     4                3
    0,5                                                         1
                                                              

Slide 6 - Tekstslide

Aluminium uit aluinaarde
2 Al2O3(s) + 3 C(s)                           4 Al(s) + 3 CO2(g)
     2                   3                                     4                3
    0,5                                                         1
                                                               1000 g     
                                                               M(Al) = 26,98 g mol-1
                                                               1000 g / 26,98 g mol-1 = 37 mol Al

Slide 7 - Tekstslide

Aluminium uit aluinaarde
2 Al2O3(s) + 3 C(s)                           4 Al(s) + 3 CO2(g)
     2                   3                                     4                3
    0,5                                                         1
                                                               1000 g     
                                                               M(Al) = 26,98 g mol-1
                                                               1000 g / 26,98 g mol-1 = 37 mol Al
37 * 0,5 = 18,5 mol Al2O3 nodig
M(Al2O3) = 101,96 g mol-1
18,5 mol * 101,96 g mol-1 = 1886,26 g

Slide 8 - Tekstslide

2. Fotosynthese

Slide 9 - Tekstslide

Fotosythese
6 CO2 + 6 H2O                   6 O2 + C6H12O6 
  


Slide 10 - Tekstslide

Fotosynthese
6 CO2 + 6 H2O                   6 O2 + C6H12O6 
    6                6                            6               1
                                                  


Slide 11 - Tekstslide

Fotosynthese
6 CO2 + 6 H2O                   6 O2 + C6H12O6 
    6                6                            6               1
                                                  10 mol
                                                                    


Slide 12 - Tekstslide

Fotosynthese
6 CO2 + 6 H2O                   6 O2 + C6H12O6 
    6                6                            6               1
                                                  10 mol
                                                                    10 mol / 6 = 1, 667 = 1,7 mol


Slide 13 - Tekstslide

Fotosynthese
6 CO2 + 6 H2O                   6 O2 + C6H12O6 
    6                6                            6               1
                                                                     10 gram

                   


Slide 14 - Tekstslide

Fotosynthese
6 CO2 + 6 H2O                   6 O2 + C6H12O6 
    6                6                            6               1
                                                                     10 gram
M(C6H12O6) = (6*12,01) + (12*1, 008) + (6*16,00) = 180,156 g/mol
M(H2O) = (2*1,008) + 16,00 = 18, 016 g/mol
M(CO2) = (12,01 + (2*16,00) = 44,01 g/mol
                                                                    
                   


Slide 15 - Tekstslide

Fotosynthese
6 CO2 + 6 H2O                   6 O2 + C6H12O6 
    6                6                            6               1
                                                                     10 gram
M(C6H12O6) = (6*12,01) + (12*1, 008) + (6*16,00) = 180,156 g/mol
M(H2O) = (2*1,008) + 16,00 = 18, 016 g/mol
M(CO2) = (12,01 + (2*16,00) = 44,01 g/mol
                                                                    10/180,156 = 0, 055... mol
                  
                   


Slide 16 - Tekstslide

Fotosynthese
6 CO2 + 6 H2O                   6 O2 + C6H12O6 
    6                6                            6               1
                                                                     10 gram
M(C6H12O6) = (6*12,01) + (12*1, 008) + (6*16,00) = 180,156 g/mol
M(H2O) = (2*1,008) + 16,00 = 18, 016 g/mol
M(CO2) = (12,01 + (2*16,00) = 44,01 g/mol
                                                                    10/180,156 = 0, 055... mol
                   6*0,055... = 0,33... mol
                   0,33...*18,016 = 6,0 g

                   


Slide 17 - Tekstslide

Fotosynthese
6 CO2 + 6 H2O                   6 O2 + C6H12O6 
    6                6                            6               1
                                                                     10 gram
M(C6H12O6) = (6*12,01) + (12*1, 008) + (6*16,00) = 180,156 g/mol
M(H2O) = (2*1,008) + 16,00 = 18, 016 g/mol
M(CO2) = (12,01 + (2*16,00) = 44,01 g/mol
                                                                    10/180,156 = 0, 055... mol
                   6*0,055... = 0,33... mol
                   0,33...*18,016 = 6,0 g
6*0,055... = 0,33... mol
0,33...*44,01 = 14,66 g = 15 g
                   


Slide 18 - Tekstslide

Zwaveligzuur
In 1,60 liter water is 26,00 gram H2SO3 zwaveligzuur opgelost. 

Slide 19 - Tekstslide

Zwaveligzuur
In 1,60 liter water is 26,00 gram H2SO3 zwaveligzuur opgelost. 

Bereken hoeveel mol zwaveligzuur 1,00 liter van deze oplossing bevat. 

Slide 20 - Tekstslide

Zwaveligzuur
In 1,60 liter water is 26,00 gram H2S03 zwaveligzuur opgelost. 

Bereken hoeveel mol zwaveligzuur 1,00 liter van deze oplossing bevat. 

M (H2SO3) = (2*1,008) + 32,06 + (3*16,00) = 82,076 g/mol 

Slide 21 - Tekstslide

Zwaveligzuur
In 1,60 liter water is 26,00 gram H2SO3 zwaveligzuur opgelost. 

Bereken hoeveel mol zwaveligzuur 1,00 liter van deze oplossing bevat. 

M (H2SO3) = (2*1,008) + 32,06 + (3*16,00) = 82,076 g/mol 
26,00 g/1,60 L = 16,25 g/L 
16,25 g/L : 82,076 g/mol = 0,200 mol/L 

Slide 22 - Tekstslide

Zwaveligzuur
In 1,60 liter water is 26,00 gram H2SO3 zwaveligzuur opgelost. 

Bereken hoeveel mmol zwaveligzuur is opgelost in 40,00 ml van deze zwaveligzuuroplossing. Slide 23 - Tekstslide

Zwaveligzuur
In 1,60 liter water is 26,00 gram H2SO3 zwaveligzuur opgelost. 

Bereken hoeveel mmol zwaveligzuur is opgelost in 40,00 ml van deze zwaveligzuuroplossing. 

0,200 mol/L = 0,200 mmol/mL

Slide 24 - Tekstslide

Zwaveligzuur
In 1,60 liter water is 26,00 gram H2SO3 zwaveligzuur opgelost. 

Bereken hoeveel mmol zwaveligzuur is opgelost in 40,00 ml van deze zwaveligzuuroplossing. 

0,200 mol/L = 0,200 mmol/mL
Dus in 40 mL opgelost: 
40,00 mL x 0,200 mmol/mL = 8,00 mmol 

Slide 25 - Tekstslide

Zwaveligzuur
In 1,60 liter water is 26,00 gram H2SO3 zwaveligzuur opgelost. 

Bereken wat het massapercentage zwavel in zwavelzuur is. 


Slide 26 - Tekstslide

Zwaveligzuur
In 1,60 liter water is 26,00 gram H2SO3 zwaveligzuur opgelost. 

Bereken wat het massapercentage zwavel in zwavelzuur is. 

M (H2SO3) = (2*1,008) + 32,06 + (3*16,00) = 82,076 g/mol 


Slide 27 - Tekstslide

Zwaveligzuur
In 1,60 liter water is 26,00 gram H2SO3 zwaveligzuur opgelost. 

Bereken wat het massapercentage zwavel in zwavelzuur is. 

M (H2SO3) = (2*1,008) + 32,06 + (3*16,00) = 82,076 g/mol 

massa % S = massa S : massa H2SO3 x 100%
                      

Slide 28 - Tekstslide

Zwaveligzuur
In 1,60 liter water is 26,00 gram H2SO3 zwaveligzuur opgelost. 

Bereken wat het massapercentage zwavel in zwaveligzuur is. 

M (H2S03) = (2*1,008) + 32,06 + (3*16,00) = 82,076 g/mol 

massa % S = massa S : massa H2SO3 x 100%
                        = 32,06 g/mol : 82,076 g/mol x 100% = 39,06%

Slide 29 - Tekstslide

Zoutzuur
Geconcentreerd zoutzuur bevat 36,0 massa % HCl. De dichtheid van deze oplossing is 1,18 kg/L. 


Slide 30 - Tekstslide

Zoutzuur
Geconcentreerd zoutzuur bevat 36,0 massa % HCl. De dichtheid van deze oplossing is 1,18 kg/L. 

Bereken hoeveel gram HCl(g) is opgelost in 600 mL geconcentreerd zoutzuur. 


Slide 31 - Tekstslide

Zoutzuur
Geconcentreerd zoutzuur bevat 36,0 massa % HCl. De dichtheid van deze oplossing is 1,18 kg/L. 

Bereken hoeveel gram HCl(g) is opgelost in 600 mL geconcentreerd zoutzuur. 

Uit ρ  volgt dat 1 L oplossing 1,18·103 g weegt. 


Slide 32 - Tekstslide

Zoutzuur
Geconcentreerd zoutzuur bevat 36,0 massa % HCl. De dichtheid van deze oplossing is 1,18 kg/L. 

Bereken hoeveel gram HCl(g) is opgelost in 600 mL geconcentreerd zoutzuur. 

Uit ρ  volgt dat 1 L oplossing 1,18·103 g weegt. 

De hoeveelheid HCL hierin = 0,36 x 1,18·103 g = 424,8 g, 


Slide 33 - Tekstslide

Zoutzuur
Geconcentreerd zoutzuur bevat 36,0 massa % HCl. De dichtheid van deze oplossing is 1,18 kg/L. 

Bereken hoeveel gram HCl(g) is opgelost in 600 mL geconcentreerd zoutzuur. 

Uit ρ  volgt dat 1 L oplossing 1,18·103 g weegt. 

De hoeveelheid HCL hierin = 0,36 x 1,18·103 g = 424,8 g, 

Dus 600 mL bevat 0,600 x 424,8 g = 255 g HCl(g) 

Slide 34 - Tekstslide

Zoutzuur
Geconcentreerd zoutzuur bevat 36,0 massa % HCl. De dichtheid van deze oplossing is 1,18 kg/L. 

Bereken hoeveel mol HCl(g) 1 L geconcentreerd zoutzuur bevat. 

Slide 35 - Tekstslide

Zoutzuur
Geconcentreerd zoutzuur bevat 36,0 massa % HCl. De dichtheid van deze oplossing is 1,18 kg/L. 

Bereken hoeveel mol HCl(g) 1 L geconcentreerd zoutzuur bevat. 

424,8 g HCl in 1 L
M(HCl) = 36,461 g/mol

Slide 36 - Tekstslide

Zoutzuur
Geconcentreerd zoutzuur bevat 36,0 massa % HCl. De dichtheid van deze oplossing is 1,18 kg/L. 

Bereken hoeveel mol HCl(g) 1 L geconcentreerd zoutzuur bevat. 

424,8 g HCl in 1 L
M(HCl) = 36,461 g/mol (Binas tabel 98)

424,8 g/L : 36,461 g/mol = 11,7 mol/L 

Slide 37 - Tekstslide

Zoutzuur
Geconcentreerd zoutzuur bevat 36,0 massa % HCl. De dichtheid van deze oplossing is 1,18 kg/L. 

Een T.O.A. wil een voorraadje van 5,0 L zoutzuur met een concentratie van 2,0M maken.
Bereken hoeveel L geconcentreerd zoutzuur hij hiervoor nodig heeft.Slide 38 - Tekstslide

Zoutzuur
Geconcentreerd zoutzuur bevat 36,0 massa % HCl. De dichtheid van deze oplossing is 1,18 kg/L. 

Een T.O.A. wil een voorraadje van 5,0 L zoutzuur met een concentratie van 2,0M maken.
Bereken hoeveel L geconcentreerd zoutzuur hij hiervoor nodig heeft.

Hoeveelheid voor verdunnen = hoeveelheid na verdunnen
c1 * V1 = c2 * V2Slide 39 - Tekstslide

Zoutzuur
Geconcentreerd zoutzuur bevat 36,0 massa % HCl. De dichtheid van deze oplossing is 1,18 kg/L. 

Een T.O.A. wil een voorraadje van 5,0 L zoutzuur met een concentratie van 2,0M maken.
Bereken hoeveel L geconcentreerd zoutzuur hij hiervoor nodig heeft.

Hoeveelheid voor verdunnen = hoeveelheid na verdunnen
c1 * V1 = c2 * V2
11,7 mol/L* V1 = 2,0 mol/L * 5,0 L 
V1  = (2,0 mol/L * 5,0 L) / 11,7 mol/L = 0,85 L
Slide 40 - Tekstslide

Zoutzuur
Geconcentreerd zoutzuur bevat 36,0 massa % HCl. De dichtheid van deze oplossing is 1,18 kg/L. 

Een T.O.A. wil een voorraadje van 5,0 L zoutzuur met een concentratie van 2,0M maken.
Bereken hoeveel L geconcentreerd zoutzuur hij hiervoor nodig heeft.

Hoeveelheid voor verdunnen = hoeveelheid na verdunnen
c1 * V1 = c2 * V2
11,7 mol/L* V1 = 2,0 mol/L * 5,0 L 
V1  = (2,0 mol/L * 5,0 L) / 11,7 mol/L = 0,85 L

Zij heeft dus 0,85 L van de geconcentreerde oplossing nodig die hij moet aanvullen tot 5,0 L


Slide 41 - Tekstslide