Proefoets Antwoorden

1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolmavo, havoLeerjaar 1

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 80 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

 • Taking the register (roll call)
 • What do you need?
 • Learning goals
 • Proeftoets
 • Exit ticket
 • Homework

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

binder                      pen
                    

Slide 5 - Tekstslide

At the end of this lesson you should know ...:
 • ... your strengths and weaknesses

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Exercise A (1/2)
 1. belangrijk
 2. goedkoop
 3. famous
 4. use
 5. guest
 6. enough
 7. soon
 8. lazy

Slide 8 - Tekstslide

Exercise A (2/2)
 • 9. expensive
 • 10. together
 • 11. winner
 • 12. meet

Slide 9 - Tekstslide

Dates
               Data in het Engels kun je op 2 manieren                                                  zeggen/schrijven:
                   dag + nummer + maand > 
                   dag + maand + nummer >


- dag + nummer + maand: Friday the fifth of December.
- dag + maand + nummer: Friday December the fifth.

Slide 10 - Tekstslide

Ordinals

Slide 11 - Tekstslide

Exercise B (1/3)
 • 1. dinsdag
 • 2. juni
 • 3. fifth
 • 4. nineteenth

Slide 12 - Tekstslide

Exercise B (2/3)
 • 5. Thursday the ninth of July
 •      Thursday July the ninth
 • 6. Monday the sixth of March
 •      Monday March the sixth
 • 7. Sunday the fourth of February
 •      Sunday February the fourth

Slide 13 - Tekstslide

New grammar: much or many
Much en many betekenen allebij 'veel'.

Welke je gebruikt heeft te maken met of je het  wel of niet kunt tellen ervan.

Slide 14 - Tekstslide

New grammar: much or many
Much gebruik je als je veel van iets hebt, maar ...
... je kunt het niet (precies) tellen 
... je kunt er geen getal voor zetten
... je kunt er geen meervoud van maken

Denk hierbij aan:
- vloeistoffen
- gassen
- poedertjes
- begrippen

Slide 15 - Tekstslide

New grammar: much or many
Many gebruik je als je veel van iets hebt en ...
... je kunt het wel (precies) tellen 
... je kunt er wel een getal voor zetten
... je kunt er wel meervoud van makenSlide 16 - Tekstslide

Exercise C
 • 1. veel
 • 2. much kun je niet tellen, many wel
 • 3. much
 • 4. many
 • 5. much
 • 6. many
 • 7. much
 • 8. many
 • 9. much
 • 10. much

Slide 17 - Tekstslide

can / can't
Om te zeggen dat je iets kan of mag gebruik je
het hulpwerkwoord 'can'

Om te zeggen dat je iets niet kan of niet mag gebruik je 'can't (cannot)'

Can en can't (cannot) worden altijd gevolgd door het hele werkwoord!

Slide 18 - Tekstslide

Grammar: can / can't
Bevestigend (+)
Vragend (?)
Ontkennend (-)
I can ...
Can I ...?
I can't ...
You can ...
Can you ...?
You can't ...
He / She / It can ...
Can he/she/it ...?
He/She/It can't ...
We can ...
Can we ...?
We can't ...
You can ...
Can you ...?
You can't ...
They can ...
Can they ...?
They can't ...

Slide 19 - Tekstslide

Exercise D (1/2)
 • 1. can
 • 2. Can
 • 3. can’t
 • 4. can’t
 • 5. can’t

Slide 20 - Tekstslide

Exercise D (2/2)
 • 6. I can’t remember.
 • 7. Can you help me?
 • 8. Eric and July can’t sing.
 • 9. I can win.
 • 10. Cathy can swim very well.

Slide 21 - Tekstslide

Telling the time

Slide 22 - Tekstslide

Exercise E (1/2)
 • 1. It’s twenty-four past four.
 • 2. It’s twenty past twelve.
 • 3. It’s seventeen past five.
 • 4. It’s twenty-two to ten.
 • 5. It’s fourteen to seven.

Slide 23 - Tekstslide

have got / has got (+/-/?)
 • Gebruik: om aan te geven dat iemand iets heeft

 • Vorm: have got / has got 

Slide 24 - Tekstslide

have got / has got •                                                                    Afkortingen: 
 •      have got > 've got                                      x                                 have not got > haven't got
 •         has got > 's got                                                                         has not got > hasn't got
Bevestigend (+)
Vragend (?)
Ontkennend (-)
I have got ...
Have I got ...?
I have not got ...
You have got ...
Have you got ...?
You have not got ...
He/She/It has got ...
Has he/she/it got ...?
He/She/It has not got ...
We have got ...
Have we got ...?
We have not got ...
You have got ...
Have you got ...?
You have not got ...
They have got ...
Have they got ...?
They have not got ...

Slide 25 - Tekstslide

Exercise F
 • 1. Has got
 • 2. Have got
 • 3. Hasn’t got
 • 4. Haven’t got
 • 5. Have got

Slide 26 - Tekstslide

Exercise G
 • 1. Thank you for inviting me.
 • 2. My dad can take us there.
 • 3. How about nine o'clock?
 • 4. What time does the festival start?
 • 5. That’s a shame

Slide 27 - Tekstslide


Hoeveel punten had je?
159

Slide 28 - Poll

Study: 
  - Vocabulary 2.1-2.3, page 162+163, Workbook A
  - Phrases Writing + Phrases Speaking, page 164+165, Workbook A
  - Grammar
     - present simple
     - personal pronouns
     - ordinal numbers
     - days. months and dates
     - telling the time
     - can / can't
     - have got
     - plurals

Slide 29 - Tekstslide

Thanks for your attention
Please disinfect your table

Slide 30 - Tekstslide