Les 3 Leerstoornissen

Leerstoornissen
Opvoeden van het kind -
les 3
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
WelzijnMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Leerstoornissen
Opvoeden van het kind -
les 3

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoelen
Aan het einde van de les...
 • Weet de student wat een leerstoornis inhoudt;
 • Weet de student welke leerstoornissen er zijn;
 • Kan de student globaal benoemen wat de leerstoornis inhoudt (met een aantal kenmerken);
 • Weet de student hoe hij/zij kinderen met leerproblemen kan helpen/begeleiden.

Slide 2 - Tekstslide

Waar denk je aan bij
een leerstoornis?

Slide 3 - Woordweb

Leerstoornis 
 • Een leerstoornis is een cognitieve aandoening;

 •  Iemand heeft dan problemen met leren en moet meer moeite doen om dingen te kunnen onthouden;

 • Een leerstoornis staat los van de intelligentie van iemand.

Slide 4 - Tekstslide

Leerstoornis
 • Een kind met een leerstoornis is normaal begaafd. Wat opvalt, is dat het kind op één bepaald gebied moeite heeft met leren: het heeft bijvoorbeeld problemen met lezen óf met rekenen.

 •  Een leerstoornis kan iemand z’n hele leven hinderen, maar vooral schoolgaande kinderen hebben er last van;

 - Blijven vaak zitten op basisschool.
 - Vaak vroegtijdige schoolverlaters.

Slide 5 - Tekstslide

0

Slide 6 - Video

 Kenmerken leerstoornissen 
 • Trager tempo;
 •  Ongunstige aanpak: passief of impulsief;
 • Kortetermijngeheugen werkt minder goed;
 • Langetermijngeheugen werkt minder goed;
 • Problemen met het onthouden van instructie;
 • Moeite om zelf werk na te kijken;
 • Emotionele problemen zoals faalangst.

Slide 7 - Tekstslide

Soorten leerstoornissen 
 • Dyslexie;

 • Dyscalculie;

 • Hoogbegaafdheid;

 • NLD.

Slide 8 - Tekstslide

Heb je ervaring met een leerstoornis? Bijvoorbeeld op stage of vanuit je eigen omgeving die je wilt delen?

Slide 9 - Open vraag

Dyslexie
 • Dyslexie is de meest bekenede leerstoornis;
 •  Dyslexie is een leerstoornis bij het lezen en spellen, waar gebrek aan intelligentie of te weinig onderwijs niet de oorzaak is;
 • Verklaringsprobleem: iemand heeft moeite om wat hij/zij ziet (letters) om te zetten in klanken.

 • Er zijn twee soorten dyslexie: 
 1. Radende lezer: een kind slaat bij het lezen bepaalde woorden over, hij maakt er iets anders van.
 2. Spellende lezer: een kind leest spellend het woord maar komt niet tot de juiste samenvoeging van de woorden 

Slide 10 - Tekstslide

Kenmerken van dyslexie
 • Moeite met het verschil tussen klanken;
 • Moeite om klanken in volgorde te zetten bijvoorbeeld bij ''dorp'' of ''drop'';
 • Moeite om aandacht te houden bij klankinformatie;
 • Moeite met het onthouden van spellingsregels;
 • Moeite met het onthouden van woordcombinaties;
 • Moeite met het onthouden van jaartallen, rijtjes, losse woordjes.

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Link

Hoe help je een kind met dyslexie? 
 • Laat het kind succeservaringen opdoen en geef het kind complimenten;
 •  Oefen met het kind (maak lezen ook leuk voor het kind);
 • Doe taal- of spelling spellen met het kind;
 • Lees het kind voor. 

Slide 13 - Tekstslide

Dyscalculie
 • Bij dyscalculie heb je problemen met rekenen;

 •  Iemand heeft dan vooral moeite met aanleren en automatiseren van basisvaardigheden bij rekenen en wiskunde.

Slide 14 - Tekstslide

Kenmerken dyscalculie 
 • Iemand blijft simpele trucjes gebruiken bijvoorbeeld op de vingers tellen;
 •  Iemand maakt veel fouten bij een stapsgewijze aanpak; 
 • Heeft moeite met het onthouden van stappen bij een strategie;
 • Heeft problemen met het plaatsen van getallen;
 • Draait getallen om.

Slide 15 - Tekstslide

Hoe help je een kind met dyscalculie?
 • Geef het kind de rekenopdrachten op papier;
 •  Laat het kind de tussenstappen opschrijven;
 • Help het kind bij het maken van de juiste stappen bij het rekenen;
 • Geef het kind extra tijd voor een rekentoets;
 • Geef het kind rekenen opdrachten niet mee als extra huiswerk als het kind het niet af heeft gekregen tijdens de les.

Slide 16 - Tekstslide

Hoogbegaafdheid
 • Iemand met hoogbegaafdheid heeft een IQ van 130 of hoger;
 • Iemand die hoogbegaafdheid is heeft vaak een anderen manier van denken en doen;
 • Persoonlijkheid, creativiteit en doorzettingsvermogen spelen een belangrijke rol.

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video

Hoe help je een kind dat hoogbegaafd is? 
 • Neem het kind en de ouders serieus;

 •  Schakel als school hulp in als dit nodig is;

 • Kijk naar de kansen van het kind;

 • Stel een duidelijk plan van aanpak op;

 • Heb vertrouwen in het kind en laat het kind succes ervaringen opdoen.

Slide 19 - Tekstslide

NLD
 • NLD: Non-verbal Learning Disabilities.
 • Kinderen met NLD  hebben moeite met het verwerken van non verbalen informatie;
 • Verbaal komen ze wel vaardig over, ze kunnen goed praten en leren snel lezen; 
 • NLD is een leerstoornis die vaak moeilijk is te herkennen

Slide 20 - Tekstslide

Kenmerken NLD
 • Een trapsgewijze ontwikkeling;
 •  Onhandige of houterige motoriek;
 • Problemen met de fijne motoriek;
 • Slechte oog hand coördinatie;
 • Problemen met inzichtelijk rekenen;
 • Traagheid en onzekerheid in schoolwerk;
 • Moeite met het aanleren van routines;
 • Weinig sociale vaardigheden;
 • Angst voor ongewone sociale situaties;
 • Onverklaarbaar angstig of boos worden;
 • Moeite met herkennen non verbalen signalen;
 • Problemen met overzicht;
 • Passief gedrag;
 • Gekke ongelukjes.

Slide 21 - Tekstslide

Hoe help je een kind met NLD?
 • Zorg voor een stabiele omgeving waarin weinig veranderingen plaats vinden; 
 • Erken de angst van het kind maar ga er niet te diep op in;
 • Benadruk de sterke punten van het kind;
 • Biedt structuur.

Slide 22 - Tekstslide

Problemen hebben met de grove en fijne motoriek valt onder de volgende leerstoornis:
A
Hoogdbegaafdheid
B
Dyslexie
C
NLD
D
Dsycalculie

Slide 23 - Quizvraag

Een kind met een leerstoornis is normaal begaafd:
A
Juist
B
Onjuist

Slide 24 - Quizvraag


Zijn de volgende aandoeningen gedragsstoornissen of leerstoornissen?

Leerstoornis
Gedragsstoornis
ADHD
Dyscalculie
Dyslexie
PDD- NOS

Slide 25 - Sleepvraag

Afsluiting
 • Wat heb je vandaag geleerd?

 • Lesdoelen behaald? 

 • Vragen over de lesstof en/of eindopdracht?

Slide 26 - Tekstslide