leerproblemen

Leerproblemen & leerstoornissen
1 / 37
volgende
Slide 1: Tekstslide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 37 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Leerproblemen & leerstoornissen

Slide 1 - Tekstslide

Er wordt oa onderzocht:
  • Bestaat er een samenhang tussen een bepaald schrijfprobleem en een 'meest geschikte' schrijfvorm?
  • Bestaat er een samenhang tussen een bepaalde motoriek en een 'meest geschikte' schrijfvorm?
  • Bestaat er een samenhang tussen een bepaald schrijfprobleem en een leerprobleem uit een ander leergebied? 
Het verschil
Leerproblemen: een kind kan op een bepaald gebied moeilijk meekomen op school. (tijdelijk en oorzaak buiten zichzelf)

Leerstoornis: ernstigere leerproblemen waarvan de oorzaak ook binnen het kind gezocht kan worden (zoals dyslexie en dyscalculie) 

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Een leerprobleem zoekt de oorzaak in het kind, een leerstoornis zoekt de oorzaak buiten het kind
A
Waar
B
Niet waar

Slide 3 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Een leerprobleem is tijdelijk en een leerstoornis is blijvend
A
Waar
B
Niet waar

Slide 4 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Leerproblemen wil zeggen dat wanneer iemand iets vandaag leert, het morgen vergeten is
A
Juist
B
Onjuist

Slide 5 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Stelling
Een kind met een leerprobleem moet je zoveel mogelijk uitdaging geven.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke leerproblemen en/of leerstoornissen heb je in jouw stageklas?

Slide 7 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Motorische problemen
Cognitieve problemen 
Concentratie- en gedragsstoornissen
Onleesbaar schrijven en evenwichtsproblemen
Leerproblemen of een verstandelijke beperking
Druk of teruggetrokken gedrag

Slide 8 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Leerproblemen of achterstanden komen nu vaker voor dan voor de pandemie
YES
NO
IDK

Slide 9 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Dyslexie

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is dyslexie?

Slide 11 - Tekstslide

Schooltv. (z.d.). Dyslexie [Illustratie]. Schooltv.nl. https://images.poms.omroep.nl/image/1230340.jpg 
 Bij dyslexie speelt ook erfelijkheid een rol, als een van de ouders dyslexie
heeft, heeft het kind 40 tot 50% kans op dyslexie.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de definitie van dyslexie? (uit het woordenboek)
A
stoornis waarbij je moeite hebt met lezen en schrijven
B
stoornis waarbij je moeite hebt met lezen, schrijven en spellen
C
aandoening waarbij je niet goed kan lezen
D
aandoening waarbij je niet goed kan voorlezen, schrijven en spellen

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Meer jongens dan meisjes hebben dyslexie
A
Waar
B
Niet waar

Slide 14 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoeveel procent van de leerlingen heeft dyslexie?
A
2%
B
5%
C
8%
D
10%

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Dyscalculie 

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is dyscalculie

Dyscalculie is een rekenstoornis/probleem. Mensen met dyscalculie hebben hardnekkige problemen bij het aanleren en automatiseren van de basisvaardigheden van rekenen en wiskunde.​

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is dyscalculie?
Dyscalculie betekent letterlijk ‘niet kunnen berekenen’. Deze problemen worden niet veroorzaakt door een gebrek aan intelligentie of te weinig onderwijs. 

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Dyscalculie

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Dyscalculie is een:
A
Rekenstoornis
B
Rekenprobleem

Slide 20 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Iemand met dyscalculie heeft moeite met het automatiseren
A
Juist
B
Onjuist

Slide 21 - Quizvraag

Juist.
Wat kan een signaal zijn voor dyscalculie
A
De rekeninstructie wordt snel weer vergeten
B
Ze tellen zelfs na groep 4 nog op hun vingers bij plus en minsommen tm 20
C
Er is weinig begrip van getallen
D
Alle 3 zijn het signalen.

Slide 22 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

NLD
Non-verbal learning disabilitie

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

NLD
  • NLD: Non-verbal Learning Disabilities.
  • Kinderen met NLD  hebben moeite met het verwerken van non verbalen informatie;
  • Verbaal komen ze wel vaardig over, ze kunnen goed praten en leren snel lezen; 
  • NLD is een leerstoornis die vaak moeilijk is te herkennen

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

NLD: Non-verbal Learning Disability
 NLD is een leerstoornis die betrekking heeft op non-verbale communicatie, zoals gesproken en lichaamstaal. Kinderen met NLD begrijpen non-verbale informatie niet. 
  • Informatie die ze horen verwerken ze vaak beter
  • Grote woordenschat maar  zwakke praktische vaardigheden

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat betekent NLD?
A
non-verbal learning disability
B
non- verbal lesson disorder
C
non- verbal learning disorder
D
non- verbal lesson diasability

Slide 26 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

hoe vaak kom NLD voor bij schoolkinderen?
A
5-10%
B
1-5%
C
10-15%
D
15-20%

Slide 27 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Kenmerk NLD
A
Opstandig
B
Vaak driftig
C
Sociaal onhandig
D
Verzetten tegen regels

Slide 28 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Kinderen met NLD kunnen soms lomp en ongevoelig overkomen. Hoe komt dat?
A
Ze reageren met name op non-verbale signalen en krijgen daardoor vaak ruzie.
B
Ze accepteren het niet als iemand niet met ze wil spelen.
C
Ze nemen de informatie letterlijk, non-verbale signalen zien ze niet.
D
Ze spreken slecht en maken daardoor op een vreemde manier contact.

Slide 29 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Toepassen!
De volgende vragen gaan over verschillende stoornissen en problemen

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerstoornis
Gedragsstoornis
Dyslexie
ADHD
PDD-NOS
Dyscalculie

Slide 31 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Do's
Dyslexie
Dyscalculie
Faalangst
Slechthorende leerling
Stotterende
leerling
Leerling op de juiste plaats in het lokaal positioneren
Zorg voor succeservaringen
Leerling geen speciale aandacht geven
Bied één oplossingsstrategie aan
Plaatsjes bij teksten laten staan

Slide 32 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Do nots
Dyslexie
Dyscalculie
Faalangst
Slechthorende leerling
Stotterende
leerling
Zinnen/woorden in de mond leggen
Veel info laten overschrijven vanuit het boek
Spreken met je gezicht naar het bord
Niet erkennen van problemen
Een onverwachte spellingtoets geven

Slide 33 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

NLD

dyslexie
dyscalculie
schrijf
problemen
moeite met snel lezen
moeite met herkennen van letters
verklankingsproblemen
moeite met verbanden leggen
zijn verbaal zeer sterk
maakt veel fouten bij meerdere stappen
omkeren van getallen
blijft lang op vingers tellen
groot schrijven
te snel of te langzaam schrijven
slordig schrijven
moeite met begrijpen van informatie die ze visueel waarnemen 
probeert lezen te vermijden
prikkelgevoelig
schrijfkramp

Slide 34 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Was deze les nuttig voor jou?
010

Slide 35 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Welk cijfer zou je jezelf geven voor aandacht tijdens deze les?
010

Slide 36 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Ik heb nog meer uitleg nodig over deze stof
Ja
Nee

Slide 37 - Poll

Deze slide heeft geen instructies