Ontwikkeling 4.4.

Ontwikkeling 4.4.
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 13 slides, met tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Ontwikkeling 4.4.

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Lesdoelen 4.3 & 4.4.
 • Je kent het verschil tussen een ontwikkelingsachterstand, een ontwikkelingsstoornis, een leerprobleem en een leerstoornis. ​
 • Je weet globaal wat de volgende leerstoornissen inhouden: Dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid,, NLD  (WEEK 4)paragraaf 5.2.

Slide 3 - Tekstslide

Leerprobleem of stoornis?
Leerprobleem: 
 • kind heeft meer moeite en/of tijd nodig. ​Extra begeleiding of inspanning kan helpen.
  ​
Leerstoornis : 
 • structureel , neurobiologisch 
Slide 4 - Tekstslide

Dyslexie 
 • Moeilijkheden: Ernstige achterstand op het gebied van lezen en spelling in vergelijking tot leeftijdgenoten. 
 • Krachten: Geduld

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Link

Dyscalculie 
 • Moeilijkheden: hardnekkige rekenproblemen
 • Krachten: Oplossingsgericht

Slide 7 - Tekstslide

Dyscalculie
Ervaar hoe het is om steeds terug te tellen, kijken etc.

Slide 8 - Tekstslide

Hoogbegaafdheid
 • Moeilijkheid: Snel verveeld en minder sociale vaardigheden
 • Kracht: Lange aandachtsspanne

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

NLD
NLD: Non-verbal Learning Disabilities
 • Moeilijkheden: leerstoornissen die betrekking hebben op non-verbale informatie
 • Kracht: verbale communicatie

Slide 11 - Tekstslide

Oefening NLD
Gebruik de achterkant van het werkblad:
 • Houd je pen met je wijs en middelvinger vast.
 • Schrijf: 'Ik weet nu ongeveer wat NLD inhoud.'

Slide 12 - Tekstslide

Eindopdracht 3
Kies een van de leerstoornissen uit: Dyslexie, Dyscalculie, Hoogbegaafdheid, NLD.
 • Beschrijf wat de leerstoornis inhoud. (moeilijkheid + kwaliteit)
 • Bedenk een opdracht, waarin kwaliteiten van deze leerstoornis in naar voren komen. 
 • Doe dit aan de hand van het DA-model 
(beginsituatie, doel, didactische werkvormen, checken van doelen).

Slide 13 - Tekstslide