3 MAVO samenvatting hoofstuk 1 april 2023

Zuivere stoffen en mengsels
1 / 37
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

In deze les zitten 37 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

Zuivere stoffen en mengsels

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stofeigenschappen:
 • Brandbaarheid
 • Geur
 • Kleur
 • Smaak
 • Fase (bij kamertemp.)
 • Kookpunt
 • Smeltpunt
 • Oplosbaarheid in water

Geen stofeigenschappen:
 • Temperatuur
 • Vorm
 • Massa
 • Volume

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Dichtheid berekenen

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Dichtheid
Hier heb je 8 bolletjes in 1 cm3 dus kleinere dichtheid.
Dichtheid = 8
cm3g
Hier heb je 27 bolletjes in 1 cm3 dus grotere dichtheid.
Dichtheid = 27
cm3g

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1. Bereken de dichtheid van het blokje.


p=(cm3g)
    dichtheid = 
 massa: volume

Slide 5 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is geen stofeigenschap?
A
smaak
B
kleur
C
massa
D
dichtheid

Slide 6 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Groepjes van twee
Zet in het juiste vak
wel een stofeigenschap
geen stofeigenschap
kleur
geur
smeltpunt
kookpunt
massa
volume
dichtheid
fas
oplosbaarheid in water
oplosbaarheid in olie

Slide 7 - Sleepvraag

3 punten wanneer ze de drie NIET stofeigenschappen goed hebben
Als een voorwerp drijft op water is de dichtheid van het voorwerp...de dichtheid van water.
A
groter dan
B
gelijk aan
C
kleiner dan
D
weet ik niet

Slide 8 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Het molecuulmodel

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kenmerken deeltjes model
Elke stof is opgebouwd uit heel kleine deeltjes, moleculen genoemd.
• Elke stof bestaat uit zijn eigen soort moleculen. 
• Moleculen bewegen voortdurend.
• Als de temperatuur stijgt, gaan de moleculen sneller (heftiger) bewegen.
• Moleculen trekken elkaar aan.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

5 Welke uitspraak klopt niet? Volgens het molecuulmodel ...
A
bestaan stoffen uit moleculen
B
zijn moleculen altijd aan het bewegen
C
heeft elke stof dezelfde soort moleculen
D
trekken moleculen elkaar aan

Slide 11 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Als de temperatuur oploopt, gaan volgens het molecuulmodel de moleculen van een stof ...
A
sneller bewegen
B
minder snel bewegen
C
even snel bewegen

Slide 12 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Dit is een molecuulmodel
van een:
A
Vaste stof
B
Vloeistof
C
Water
D
Gas

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Fase bij kamertemperatuur een stofeigenschap 

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Fasen en fasenovergang

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke faseaanduiding hoort er bij welke fase?
Vast
Vloeibaar
Gas
Opgelost in water
(l)
(aq)
(s)
(g)

Slide 16 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Sleep de fase en faseovergang naar de juiste plek.
Ik kan benoemen in welke drie fasen een stof kan voorkomen.
1
Smelten
Stollen
Condenseren
Vervluchtigen
Rijpen
Verdampen
gas
vloeistof
vaste stof

Slide 17 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Zuivere stof          mengsel
Een zuivere stof bestaat uit 1 soort moleculen
Zuivere stof of mengsel

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Zuivere stof
Mengsel

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

10 Welk plaatje geeft een mengsel aan en welke een zuivere stof
Mengsel
Zuivere stof

Slide 20 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

3 soorten mengsels
Vandaag leer je om 3 soorten mengsels te maken en herkennen aan hun eigenschappen. 

1. Oplossing
2.  Suspensie
3. Emulsie

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Oplossing
Een oplossing is altijd helder.

Een oplossing bestaat uit een oplosmiddel waarin een vloeistof, vaste stof of gas in is opgelost.

Oplosmiddelen zijn vaak water of alcohol. 
Helder: doorzichtig, je kunt er dus doorheen kijken. Je ziet bij het plaatje hiernaast het lepeltje duidelijk. 

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Suspensie
Een suspensie is troebel. 

Een suspensie bestaat uit een vloeistof waarin een vaste stof rondzweeft. 

Na een tijdje zinkt de vaste stof naar beneden en vormt daar een laagje. 
Troebel: ondoorzichtig, je kunt er niet doorheen kijken. 

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Emulsie
Een emulsie bestaat uit een vloeistof waarbij een andere vloeistof is gevoegd. 

Na een tijdje ontmengen de vloeistoffen van elkaar. 

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Om een emulsie toch te laten mengen kun je een emulgator toevoegen. Dit stofje gaat om de oliedruppeltjes heen zitten en zorgt er voor dat ze door het water heen blijven zitten. Nu lijkt het toch gemengt. 

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

vaste stof in vloeistof, helder soms gekleurd
vloeistof met een niet opgeloste vaste stof
mengsel van olie/vet met water
vloeistof met vloeistof, helder en soms gekleurd
oplossing (I)
oplossing (II)
suspensie
emulsie

Slide 26 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

12 Een suspensie is een soort mengsel. Wat is een voorbeeld van een suspensie?
A
Thee
B
Limonade
C
Sinaasappelsap
D
Zout water

Slide 27 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welk soort mengsel is hier afgebeeld?
A
nevel
B
suspensie
C
emulsie
D
schuim

Slide 28 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welk mengsel?
A
oplossing
B
suspensie
C
emulsie

Slide 29 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welk mengsel?
A
oplossing
B
suspensie
C
emulsie

Slide 30 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welk mengsel?
A
oplossing
B
suspensie
C
emulsie

Slide 31 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Een blijvende emulsie is een mengsel van..
A
Water en zout
B
water, olie en emulgator
C
Olie en bezine
D
water en olie

Slide 32 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hans maakt een mengsel. Hij doet een poeder van een onbekende stof in water. Er ontstaat een troebele vloeistof. Wat voor mengsel is dit?
A
Oplossing
B
Suspensie
C
Emulsie

Slide 33 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Paragraaf 1.5
"Chemische reacties"

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

reactieschema's
beginstoffen -> reactieproducten

Beginstoffen voor de pijl
Reactieproducten na de pijl

Alle namen altijd volledig uitschrijven!

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vast magnesium reageert met zuurstof. Er ontstaat de vaste stof magnesiumoxide.

Slide 36 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Water wordt ontleed. De gassen waterstof en zuurstof ontstaan dan.

Slide 37 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies