Publieke goederen

Publieke goederen
Pagina 146
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
economieSecundair onderwijs

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 40 min

Onderdelen in deze les

Publieke goederen
Pagina 146

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoel?
* publieke / private / quasi-publieke goederen definiëren
* voorbeelden geven
* het vrijbuitersprobleem uitleggen.

Slide 2 - Tekstslide

Eigenschappen van publieke goederen

* Niet-uitsluitbaar: Kan je uitgesloten worden van het gebruik?
* Niet-rivaliserend: Als jij er gebruik van maakt, kan iemand anders er dan nog gebruik van maken?

Slide 3 - Tekstslide

Opdracht 1 pagina 147
- Maak opdracht 1 op pagina 147 - 148 - 149

Slide 4 - Tekstslide

Private goederen
Zuiver publieke goederen
Quasi publieke goederen
Goederen op een competitieve markt met als kenmerk uitsluitbaar en rivaliserend.
Goederen door de overheid aangeboden en die ofwel niet-rivaliserend ofwel niet-uitsluitbaar zijn
Goederen door de overheid aangeboden met als kenmerk niet-uitsluitbaar en niet-rivaliserend.
Verkeerslicht
Blikje cola
Openbaar vervoer

Slide 5 - Sleepvraag

Waarom biedt de overheid publieke goederen aan?
Maak opdracht 2 op pagina 150.
Vergeet niet met je fluostift de term behoeften aan te duiden.

Slide 6 - Tekstslide

De winst die de privéonderneming kan maken is ... ( vraag 2 )
A
5000,00 euro
B
10 000,00 euro
C
4000,00 euro
D
1000,00 euro

Slide 7 - Quizvraag

Een synoniem voor vrijbuiter is
A
luiaard
B
freerider
C
fraudeur
D
meelifter

Slide 8 - Quizvraag

Geef een mogelijk manier om het vrijbuitersprobleem op te lossen.

Slide 9 - Open vraag

Houvast
Aan de hand van de volgende sleepoefening kan je de houvast op pagina 154 invullen.

Slide 10 - Tekstslide

Een behoefte
Individuele behoefte
collectieve  behoefte
privaat goed
collectief goed
aanvoelen van een tekort en streven dit ongedaan te maken
verschillend van persoon tot persoon
gelijklopend voor een aantal personen.
aangeboden door de overheid
aangeboden door  privéondernemingen

Slide 11 - Sleepvraag

Privatiseren?

Slide 12 - Tekstslide

Wat betekent privatiseren?

Slide 13 - Open vraag

Lestekst
Lees de lestekst op pagina 153.

Slide 14 - Tekstslide

Heb je het begrepen?
1: Ja! Dan mag je de les verlaten. Je maakt toepassing 1 nog in je boek.
2: Neen! Ga een slide verder en bekijk de extra filmpjes nog eens.

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

Slide 17 - Video

Heb je nog ergens hulp bij nodig?

Slide 18 - Open vraag