De overheid

De overheid
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
Mens en samenlevingSecundair onderwijs

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

De overheid

Slide 1 - Tekstslide

Inkomsten
Uitgaven
BTW
Groeipakket
Personenbelasting
Accijnzen
Terugbetaling medicijnen
Lonen politieagenten
Verkeersbelasting
Wegenwerken

Slide 2 - Sleepvraag

Zijn belastingen inkomsten of uitgaven voor de overheid?
A
inkomsten
B
Uitgaven

Slide 3 - Quizvraag

Wie draagt bij aan het betalen van belastingen?
A
particulieren en bedrijven
B
particulieren
C
bedrijven
D
enkel de koning

Slide 4 - Quizvraag

Belasting die de overheid heft op goederen zoals alcohol, tabak, frisdrank, brandstof...
A
btw
B
personenbelasting
C
accijnzen
D
verkeersbelasting

Slide 5 - Quizvraag

Accijns 

Extra belasting op tabakswaren, olie en alcohol.
Doel: Minderen van de consumptie.


Slide 6 - Tekstslide

We betalen de producten die we kopen. Een deel van dat geld stort de handelaar door aan de overheid. Meestal gaat het om 21% van het bedrag.
A
milieubelasting
B
BTW
C
sociale zekerheid
D
bedrijfsvoorheffing

Slide 7 - Quizvraag

Het normale btw-tarief is 21%.

Voor bepaalde categorieën van goederen en diensten gelden gunstigere tarieven:
  • 0%:  voor  periodieke publicaties …
  • 6%:  voedingsproducten, water, medicijnen, boeken, transport …
  • 12%: bijvoorbeeld catering, sociale woningbouw, margarine

Slide 8 - Tekstslide

Belasting die de overheid heft op je inkomen.
A
btw
B
personenbelasting
C
accijnzen
D
verkeersbelasting

Slide 9 - Quizvraag

belasting dat al in de prijs van een product verrekend zit.
Van zodra je inkomen hebt of je 18 jaar bent. 
Belasting dat bedrijven betalen. 
Personenbelasting
BTW
vennootschaps-
belasting

Slide 10 - Sleepvraag

Waarvoor worden de inkomsten van de belastingen NIET gebruikt?

A
De aanleg van nieuwe wegen
B
Subsidies voor jeugdverenigingen
C
Loon van politieagenten
D
De bouw van supermarkten

Slide 11 - Quizvraag

Subsidie

Subsidie:
Extra tegemoetkoming op sommige producten en diensten.
Doel: Laten toenemen van de consumptie.

Slide 12 - Tekstslide

Een subsidie is voor de overheid een ...
A
inkomst
B
uitgave

Slide 13 - Quizvraag

Het herverdelingsmechanisme

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

Sociale zekerheid is gebaseerd op solidariteit. Wat betekent dit?
A
Werkgevers betalen
B
Iedereen draagt zijn steentje bij
C
De overheid betaalt
D
Werknemers betalen

Slide 16 - Quizvraag

Kinderbijslag
Pensioen
Ziekteuitkering
Werkloosheidsuitkering

Slide 17 - Sleepvraag

De moeder van Jeroen is poetsvrouw en verdient maandelijks €1200. Toen ze van de trap gevallen was, kon ze niet gaan werken en kreeg ze wel een inkomen.
A
aanvullend inkomen
B
vervangingsinkomen

Slide 18 - Quizvraag

De twee papa's van Dennis ontvangen voor hun geadopteerde zoon maandelijks €116,52.
A
aanvullend inkomen
B
vervangingsinkomen

Slide 19 - Quizvraag

Een aanvullend inkomen krijg je bovenop je loon.
A
waar
B
niet waar

Slide 20 - Quizvraag

Een vervangingsinkomen vervangt je loon.
A
waar
B
niet waar

Slide 21 - Quizvraag

Cursus
Vul nu pagina 19 in de cursus aan!

Slide 22 - Tekstslide