Cursus voedselveilig produceren - les 1

Basis HACCP - week 1
Periode B
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
Voedselveilig producerenMBOStudiejaar 1-3

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Basis HACCP - week 1
Periode B

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opbouw lessen
De komende periode ga je een HACCP Risicoanalyse maken. 
Door het maken van de opdrachten kun jij aan het einde van de lessenreeks een risicoanalyse opstellen
Na het einde van de lessenreeks heb jij de risicoanalyse af. Deze lessenreeks wordt afgesloten met een Casus.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Weekplanning
Les 1: Wat is HACCP, uitleg over de 4 gevaren.
Les 2: Basisvoorwaardenprogramma
Les 3: Kans en effect
Les 4: Beslisboom PRP, OPRP en CCP 
Les 5: Opstellen gevaren analyse
Les 6: Casus


Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

na deze les weet jij:
 • Wat een HACCP plan is en wat de achtergrond hiervan is.
 • Waar de verordeningen  178/2002 en riskplaza voor gebruikt worden.
 • Kunt alle 4 gevaren toepassen op de materialen en processen.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet jij nog van HACCP?

Slide 5 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Hazard
Analysis
Critical
Controle
Points

Gevaren
Analyseren op 
Kritieke
Beheersen
Punten
HACCP

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Achtergrond HACCP
 • Sinds 1995 in de Warenwet
 • Veiligheid ten top!   
 • Wet op productaansprakelijkheid   
 • Streven naar verlagen kwaliteitskosten   
 • Moreel besef, MVO

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je van HACCP?
– Wat is HACCP, heel algemeen gezegd?
– Waarom was instelling van HACCP noodzakelijk?
– Hoe wordt een HACCP opgezet?
– Wat betekent HACCP voor de manier van werken?

Slide 8 - Tekstslide

een gevaren analyse van de kritieke beheerspunten.

Om de voedselveiligheid te borgen.

De opzet gebeurt a.d.v. 9 stappen. waarbij de stappen 5 tot en met 9 het belangrijkste zijn. de risicoanalyse van de gevaren.

het streven naar het verlagen van de kwaliteitskosten. en meer structuur in het werk. gericht op voedselveiligheid.

Wetgeving
Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden

Slide 9 - Tekstslide

laat de studenten de link aanklikken een eens kijken wat er in deze wetgeving te vinden is.
HACCP in 9 stappen
1: Visie en HACCP team (stap 1) 
2: scholing & bijscholing (stap 2)
3: Productonderzoek (stap 3) 
4: Procesonderzoek (stap 4) 
5,6: Gevarenanalyse en risico-inschatting (stap 5 en stap 6)
7: CCP's inschatten (stap 7), 
8,9: Regelkring & beheersplan (stap 8 + 9)

Slide 10 - Tekstslide

HACCP is berust op de codex alimentarius:
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/food-safety/areas-of-work/building-national-capacity-in-food-safety/hazard-analysis-and-critical-control-points-haccp-systemsHACCP certificaat.
 • Per 1 januari 2020 worden er geen nieuwe certificaten meer uitgegeven. Op 1 januari 2021 stopt het HACCP certificatieschema met bestaan.
 • Er bestaan al meerdere internationale erkende standaarden die de HACCP principes hanteren. IFS, BRC, FSSC22000

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Tekstslide

inleiding over wat de gevaren zijn.
Welke 4 gevaren groepen ken je ?

Slide 13 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Soorten gevaren
 • Chemische gevaren
 • Fysische gevaren
 • Microbiologische gevaren
 • Allergenen

Ongedierte valt, afhankelijk van het bedrijf,
Onder verschillende categorieën (MB of Fysisch)

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Fysische gevaren
Voorbeelden van fysische gevaren:
 • Metaal (slijtage apparatuur)
 • Glas
 • Hout
 • Gereedschap
 • Plastic
 • Etc. 

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe zou je fysische gevaren kunnen beheersen?

Slide 16 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Beheersmaatregelen Fysische gevaren
 • Zeven
 • Metaaldetectoren
 • Magneten
 • Glasinspectie
 • Hygiëne, orde en netheid regels
 • Etc.  

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Chemische gevaren
 • Resten reinigingsmiddelen
 • Smeermiddelen
 •  Mycotoxines (schimmelgifstoffen)
 • Resten bestrijdingsmiddelen
 • Antibiotica
 • Overige contaminanten zoals zware metalen, PAK`s etc.

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Microbiologische gevaren
 • Bacteriën 
 • Gisten
 • Schimmels
 • Virussen 

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Allergenen
Eiwitten die allergische reacties opwekken

 • Voedselallergenen
 • Inhalatieallergenen
 • Contactallergenen


Slide 20 - Tekstslide

Voedselallergenen:  zij komen het lichaam binnen via eten.
Men kan allergisch zijn voor veel verschillende eiwitten in het voedsel. Hiervan zijn 14 vastgestelde allergenen die het meest voorkomen en dus altijd dikgedrukt of in een ander lettertype  vermeld moeten worden op het etiket. 

Inhalatieallergenen: Zij komen het lichaam binnen via inademing. Voorbeelden zijn: stuifmeelpollen of uitwerpselen van huisstofmijt.

Contactallergenen: zij komen het lichaam binnen via contact met de huid. Voorbeelden zijn: bestanddelen van cosmetica.

Waar ontstaan gevaren?

Slide 21 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Aan de slag 
 • Benoem van twee verschillende processtappen 4 gevaren. 
 • Benoem van twee verschillende materialen 2 gevaren. 
 • Let op. deze antwoorden heb je elke week weer nodig. Zet ze in een tabel

timer
10:00

Slide 22 - Tekstslide

de studenten kunnen de blanco risicoanalyse hier voor gebruiken
Als goed is weet/kun jij nu:
 • Wat een HACCP plan is en wat de achtergrond hiervan is.
 • Waar de verordeningen 178/2002 en riskplaza voor gebruikt worden.
 • Kunt alle 4 gevaren toepassen op de materialen en processen.

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat heb je geleerd over HACCP?

Slide 24 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Volgende keer:
 • Basisvoorwaarden

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies