cross

Week 22 Aoristus

Wat komt in deze les aan bod?
- gebruik van de aoristus (zie filmpje met uitleg op volgende dia)

- vragen over de sigmatische aoristus bij werkwoorden type λυω

- vragen over de sigmatische aoristus bij werkwoorden type ποιεω

- vragen over sigmatische aoristus bij werkwoorden met medeklinkerstam

- verdere tekstbespreking en vertaling tekst 10A

1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
GrieksMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Wat komt in deze les aan bod?
- gebruik van de aoristus (zie filmpje met uitleg op volgende dia)

- vragen over de sigmatische aoristus bij werkwoorden type λυω

- vragen over de sigmatische aoristus bij werkwoorden type ποιεω

- vragen over sigmatische aoristus bij werkwoorden met medeklinkerstam

- verdere tekstbespreking en vertaling tekst 10A

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

Vorming van de aoristus
Nu volgen een aantal dia's die gaan over de vorming van de aoristus bij de verschillende type werkwoorden. 
Zoals jullie weten, zijn er werkwoorden 
- waarvan de stam eindigt op een klinker, zoals λυω en ποιεω
- waarvan de stam eindigt op een medeklinker
We beginnen eerst met werkwoorden van het type λυω; pak nu blz. 79 erbij van het boek en leer de uitgangen van de aoristus

Slide 3 - Tekstslide

Nu kun je vast de volgende vragen beantwoorden: 1. de aoristus van λουω (= wassen, baden) is:
A
ἐλουησα
B
ἐλουσα
C
ἐλουψα
D
geen van de getoonde mogelijkheden

Slide 4 - Quizvraag

2. ἐλουσας betekent:
A
ik heb gewassen
B
hij heeft gewassen
C
jij hebt gewassen
D
zij hebben gewassen

Slide 5 - Quizvraag

3. de aoristus van γαμεω is
A
ἐγαμησα
B
ἐγαμεσα
C
ἐγαμασα
D
ἐγαμουσα

Slide 6 - Quizvraag

het goede antwoord op de vorige vraag was ἐγαμησα; leg uit wat voor bijzonderheid bij dit type werkwoord aan de hand is

Slide 7 - Open vraag

stamverandering medeklinkerstam
lees nu eerst op blz. 81 wat er gebeurt bij werkwoorden waarvan de stam eindigt op een medeklinker en leer de veranderingen uit je hoofd; 

TIP: spreek de voorbeeld-werkwoorden hardop uit, zo onthoud je ze beter

Slide 8 - Tekstslide

En dan nu het geleerde toepassen!

1. de aoristus van κρυπτω is:
A
ἐκρυπτα
B
ἐκρυπτεσα
C
ἐκρυπτησα
D
ἐκρυψα

Slide 9 - Quizvraag

2. de aoristus van πεμπω is:
A
ἐπεμπα
B
ἐπεμπεσα
C
ἐπεμψα
D
ἐπεμπησα

Slide 10 - Quizvraag

3. de aoristus van θαυμαζω is
A
ἐθαυμασα
B
ἐθαυμασεσα
C
ἐθαυμασησα
D
geen van de getoonde mogelijkheden

Slide 11 - Quizvraag

4. de aoristus van λεγω is
A
ἐλεγα
B
ἐλεξα
C
ἐλεσα
D
geen van de getoonde mogelijkheden

Slide 12 - Quizvraag

Woorden 10A blz. 111 werkschr.

Leer eerst de woordjes van 10A voordat je begint met vertalen. Het zijn er maar 6, dat scheelt weer! 

TIP: je kunt de woordjes beter onthouden als je ze hardop leest!

Slide 13 - Tekstslide

vertalen tekst 10A, vanaf regel 9:
- luister naar het audiofragment voor aanwijzingen op de te vertalen tekst

- doorloop de komende slides, waarin je aanwijzingen krijgt te horen of te zien of waar tekstvragen worden gesteld

- schrijf de vertaling in je schrift of in je werkboek op blz. 112

Slide 14 - Tekstslide

Ἀλλὰ λέγε· τί σε ἐποίησε οὕτω πολλὰ δακρῦσαι;’            ποιέω + inf. ertoe brengen

10  Ὁ δὲ Πάτροκλος – πολεμῆσαι γὰρ ἠθέλησεν – ἔλεξεν·

 ‘Αἰτία τῶν δακρύων ἐστὶν ἡ δεινὴ τύχη ἡ τῶν Ἀχαιῶν·

 πάντες γὰρ οἱ ἄριστοι ἀποθνῄσκουσιν, πάντες δὲ κάμνουσιν.  κάμνω gewond zijn

10A 9-12

Slide 15 - Tekstslide

10A 13-16
Σὺ δέ, Ἀχιλλεῦ, ἀεὶ ἐν τῇ σκηνῇ ἔμενες· οὕτω σκληρὸς εἶ!                 σκληρός hard, ongevoelig

 Σοὶ γὰρ οὐ Πηλεύς ἐστιν ὁ πατὴρ οὐδὲ Θέτις ἡ μήτηρ, 

15 ἀλλ’ ἔτικτέ σε ἡ γλαυκὴ θάλαττα καὶ αἱ σκληραὶ πέτραι!       γλαυκός grijsblauw

 Ἀλλ’ ἐμὲ καὶ τοὺς ἄλλους Μυρμιδόνας εἰς τὴν μάχην πέμψον·       πέμψον aor. van πέμπω
 


 Οὕτως ἱκέτευσεν ὁ Πάτροκλος, μέγα νήπιος· ἔμελλε γὰρ ἱκετεύω smeken, νήπιος dwaas
 αἰτῆσαι ἑαυτῷ θάνατον κακόν!

10A 13-16

Slide 16 - Tekstslide

10A 17 - 20
πάρεχε δέ μοι καὶ τὰ ὅπλα τὰ σά· οὕτως οἱ Δάρδανοι ἄνδρες     Δάρδανος Trojaans
geb.wijs!

 ἴσως νομίζουσιν, ὅτι  (= dat) σύ, Ἀχιλλεῦ, πάλιν τῆς μάχης μετέχειν
 ἠθέλησας (PV is aoristus  van έθελω). Οὕτω δ’ αὐτοὺς ἀπὸ τῶν πλοίων ἀπελάσαι ἐλπίζω, ἀπέλασα (aor.) verdrijven

20 τοῖς δ’ Ἀχαιοῖς ὀλίγη ἀναπνοὴ τοῦ πολέμου ἔσται!’ ἀναπνοή adempauze, ἔσται zal zijn

Slide 17 - Tekstslide

10A 21-22
Οὕτως ἱκέτευσεν ὁ Πάτροκλος, μέγα νήπιος· ἔμελλε γὰρ ἱκετεύω smeken, νήπιος dwaas
αἰτῆσαι (inf. aor. van αἰτεω, te vertalen als inf. praesens ) ἑαυτῷ θάνατον κακόν!Op de volgende dia tref je een open vraag aan die over de inhoud van de tekst gaat

Slide 18 - Tekstslide

(r. 17-20) Patroklos stelt aan Achilles voor dat hij de wapenrusting van Achilles aandoet om zo de Grieken te verdrijven: Is Patrokos er zeker van dat dit gaat lukken? Licht je antwoord toe

Slide 19 - Open vraag

Leg uit wat Patroklos met zijn uitspraak in r.20 bedoelt.

Slide 20 - Open vraag

Patroklos
Dit is de laatste dia van deze les. De vertaling wordt in de volgende online les nabesproken.

Tot volgende week!

Slide 21 - Tekstslide