cross

les 10B aoristus & 10A r.9-15

Vandaag
- aantekening sigmatische aoristus (grammatica bij 10B)
- oefenen grammatica
- huiswerk = vertalen 10A r.9-15
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
GrieksvwoLeerjaar 2

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Vandaag
- aantekening sigmatische aoristus (grammatica bij 10B)
- oefenen grammatica
- huiswerk = vertalen 10A r.9-15

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

Wat is de praesensstam van ἐβλεψεν?
A
ἐβλεψ-
B
βλεψ-
C
ἐβλεπ-
D
βλεπ-

Slide 3 - Quizvraag

Op welke letter kan de praesensstam van ἐρριψας níet eindigen?
A
-πτ
B
C
D

Slide 4 - Quizvraag

Op welke letter kan de praesensstam van ἐπεισαν níet eindigen?
A
-ττ
B
C
D

Slide 5 - Quizvraag

Benoem de aoristusvorm καλεσατε

(bijv: ἐλυσα - aor.ind.1e.sg. van λυω)

Slide 6 - Open vraag

imperfectum
aoristus
ἐκομιζεν
ἐπεισεν
ἐχωρουμεν
ἐλεξομεν
τυψαι
ἐνομιζε
duratief
punctueel

Slide 7 - Sleepvraag

ἀπεπεμψας - hoe is de ψ ontstaan?
A
κ+σ
B
πτ+σ
C
β+σ
D
π+σ

Slide 8 - Quizvraag

wat gebeurt er met de laatste letter van de stam van ἐλπιζω als deze in de aoristus wordt gezet?
A
wordt -ξ
B
wordt -ψ
C
verdwijnt
D
niks

Slide 9 - Quizvraag

wat gebeurt er met de laatste letter van de stam van διωκω als deze in de aoristus wordt gezet?
A
wordt -ξ
B
wordt -ψ
C
verdwijnt
D
niks

Slide 10 - Quizvraag

wat gebeurt er met de laatste letter van de stam van ἀρχω als deze in de aoristus wordt gezet?
A
wordt -ξ
B
wordt -ψ
C
verdwijnt
D
niks

Slide 11 - Quizvraag

Aan de slag
- vertalen tekst 10A r.9 t/m 15
(ca.20 min)
- voer je vertaling in op de volgende slides


achtergrond: 
links: Achilles, rechts: Patroklos (uit: Troy, Fall of a City, 2018)

Slide 12 - Tekstslide

Ἀλλὰ λέγε· τί σε ἐποίησε οὕτω πολλὰ δακρῦσαι;

Slide 13 - Open vraag

Ὁ δὲ Πάτροκλος – πολεμῆσαι γὰρ ἠθέλησεν – ἔλεξεν·

Slide 14 - Open vraag

‘Αἰτία τῶν δακρύων ἐστὶν ἡ δεινὴ τύχη ἡ τῶν Ἀχαιῶν·

Slide 15 - Open vraag

πάντες γὰρ οἱ ἄριστοι ἀποθνῄσκουσιν, πάντες δὲ κάμνουσιν.

Slide 16 - Open vraag

Σὺ δέ, Ἀχιλλεῦ, ἀεὶ ἐν τῇ σκηνῇ ἔμενες· οὕτω σκληρὸς εἶ!

Slide 17 - Open vraag

Σοὶ γὰρ οὐ Πηλεύς ἐστιν ὁ πατὴρ οὐδὲ Θέτις ἡ μήτηρ,
ἀλλ’ ἔτικτέ σε ἡ γλαυκὴ θάλαττα καὶ αἱ σκληραὶ πέτραι!

Slide 18 - Open vraag