onderwijspedagogiek

onderwijspedagogiek
Onderwijs en pedagogiek hebben elkaar nodig
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

onderwijspedagogiek
Onderwijs en pedagogiek hebben elkaar nodig

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Pedagogen en onderwijsvisies
Luc Stevens: Pedagogische basisbehoeften
Lev Vygotsky: Zone van naaste ontwikkeling
Janusz Korczak: Rechten van het kind
Helen Parkhurst: Dalton onderwijs
Peter Petersen: Jenaplan onderwijs
Maria Montessori: Montessori onderwijs

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

         Luc Stevens

-1941 - heden, Nederland
Orthopedagoog en hoogleraar

- Drie pedagogische basisbehoeften: relatie, autonomie, competentie

- Pedagogisch klimaat

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kern van adaptief onderwijs; 
CAR model voor de ontwikkeling en motivatie van een leerling/student.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

        Lev Vygotsky

-1896 - 1934, Rusland

- Zone van naaste ontwikkeling

- Sociale leertheorie: mensen leren in interactie

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doel van de les
*Ik ken de visie van zes bekende pedagogen
 
*Ik kan de visies van deze pedagogen verbinden aan het hedendaags onderwijs / mijn stageschool

*Ik kan mijn eigen gedachten over opvoeden verbinden aan de visies van bekende pedagogen

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doel van de les
*Ik ken de visie van zes bekende pedagogen
 
*Ik kan de visies van deze pedagogen verbinden aan het hedendaags onderwijs / mijn stageschool

*Ik kan mijn eigen gedachten over opvoeden verbinden aan de visies van bekende pedagogen
          Janusz Korczak
 
-Kinderarts en weeshuis directeur
-volwaardige participatie van kinderen.

De rechten van het kind:
- Het recht te zijn zoals je bent
- Het recht op de dag van vandaag
- Het recht op een eigen leven

Slide 7 - Tekstslide

Theorie
Eén van Korczaks belangrijkste pedagogische ideeën is dat kinderen volwaardige mensen zijn, geen onaffe mensen die niet meetellen en een heleboel dingen nog niet kunnen. ‘We laten het kind te weinig zelf dingen ervaren en beleven. We willen eigenlijk over alles wat het doet waken,’ schrijft Korczak. Volwassenen kunnen kinderen beter de ruimte geven om hun problemen zelf op te lossen. Van fouten leren kinderen. Belangrijk is een gelijkwaardige relatie tussen volwassenen en kinderen. Kinderen voorschrijven wat ze moeten doen, doet hen onrecht aan en werkt storend gedrag in de hand.
Korczaks benadering van kinderen komt het krachtigst tot uiting in de drie rechten die hij omschrijft. Hij is de eerste die over kinderrechten spreekt en schrijft.
1) Kinderen hebben recht om te zijn zoals ze zijn. Voor Korczak is ieder kind bijzonder. Zijn opvoedkundig advies op dat vlak luidt: probeer niet van een kind iets te maken dat het niet is. Denk aan hobby’s die het kind niet liggen, dat hoeft niet. Of nog: laat kinderen zelf dingen ervaren en beleven, laat ze hun eigen spel kiezen, geef hen tijd om in het gezin en op school hun eigen (leer)tempo te volgen.
2) Kinderen hebben recht op de dag van vandaag. Voor Korczak is de kindertijd meer dan een voorbereiding op het volwassen leven. Kinderen moeten niet alleen leren voor later, het is ook de bedoeling dat ze zich nù goed voelen, plezier maken en hun leven kunnen leiden als waardevolle mensen. Volgens Korczak zijn kinderen al op jonge leeftijd in staat om verantwoordelijkheid te dragen en initiatief te nemen. Respect voor kinderen is voor hem het sleutelwoord.
3) Kinderen hebben recht op hun eigen dood. Korczak schrijft hierover: ‘Uit angst dat de dood het kind uit ons leven wegrukt, ontnemen wij het kind het recht om te leven.’ Korczak wil hiermee vooral het denken over de overbescherming door volwassenen uitlokken. Ook al zijn we bang voor builen en blauwe plekken, als het kind wil spelen, ontdekken en leven horen daar de nodige valpartijen en kwetsuren bij. Door onze angsten belemmeren we kinderen net om zelf gevaren te leren inschatten, terwijl ze dat volgens Korczak wel kunnen. Het recht op een eigen dood is voor Korczak dus in de eerste plaats een pleidooi voor het recht op voluit leven. Maar het gaat ook verder: Korczak begeleidde zijn weeskinderen tot en met de dood; vandaag hebben jongeren vanaf een bepaalde leeftijd recht op euthanasie. Waar het hem om gaat is de waardigheid van kinderen.  
Doel van de les
*Ik ken de visie van zes bekende pedagogen
 
*Ik kan de visies van deze pedagogen verbinden aan het hedendaags onderwijs / mijn stageschool

*Ik kan mijn eigen gedachten over opvoeden verbinden aan de visies van bekende pedagogen
Kinderrechten

https://www.kinderrechten.nl/kinderrecht/alle-kinderrechten/

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doel van de les
*Ik ken de visie van zes bekende pedagogen
 
*Ik kan de visies van deze pedagogen verbinden aan het hedendaags onderwijs / mijn stageschool

*Ik kan mijn eigen gedachten over opvoeden verbinden aan de visies van bekende pedagogen
              Helen Parkhurst

-1886 - 1970, Verenigde Staten, onderwijzeres, pedagoog

-samenwerking met Maria Montessori

--Ze zoekt een balans tussen de eisen van de maatschappij en de persoonlijke doelen van de kinderen.
 
Dalton onderwijsconcept:
- Vrijheid,  verantwoordelijkheid en samenwerken

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doel van de les
*Ik ken de visie van zes bekende pedagogen
 
*Ik kan de visies van deze pedagogen verbinden aan het hedendaags onderwijs / mijn stageschool

*Ik kan mijn eigen gedachten over opvoeden verbinden aan de visies van bekende pedagogen

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doel van de les
*Ik ken de visie van zes bekende pedagogen
 
*Ik kan de visies van deze pedagogen verbinden aan het hedendaags onderwijs / mijn stageschool

*Ik kan mijn eigen gedachten over opvoeden verbinden aan de visies van bekende pedagogen
      Peter Petersen

-1884 - 1952, Duitsland
Pedagoog en onderwijzer
Jenaplan

 onderwijsconcept:
- Relatie van het kind met zichzelf
- Relatie van het kind met de wereld

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doel van de les
*Ik ken de visie van zes bekende pedagogen
 
*Ik kan de visies van deze pedagogen verbinden aan het hedendaags onderwijs / mijn stageschool

*Ik kan mijn eigen gedachten over opvoeden verbinden aan de visies van bekende pedagogen

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doel van de les
*Ik ken de visie van zes bekende pedagogen
 
*Ik kan de visies van deze pedagogen verbinden aan het hedendaags onderwijs / mijn stageschool

*Ik kan mijn eigen gedachten over opvoeden verbinden aan de visies van bekende pedagogen
    Maria Montessori

-1870 - 1952, Italie
Kinderarts, pedagoog, hoogleraar

Montessori onderwijsconcept:
- Materiaal-gestuurd leren
- 'Help mij het zelf te doen'

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doel van de les
*Ik ken de visie van zes bekende pedagogen
 
*Ik kan de visies van deze pedagogen verbinden aan het hedendaags onderwijs / mijn stageschool

*Ik kan mijn eigen gedachten over opvoeden verbinden aan de visies van bekende pedagogen

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke pedagoog heeft als uitgangspunt de drie pedagogische basisbehoeften van kinderen?
A
Maria Montessori
B
Luc Stevens
C
Peter Peterson
D
Lev Vygotsky

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke pedagoog heeft als uitgangspunt de 'zone van naaste ontwikkeling'?
A
Helen Parkhurst
B
Peter Peterson
C
Lev Vygotsky
D
Maria Montessori

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke pedagoog was kinderarts en directeur van een weeshuis?
A
Peter Peterson
B
Maria Montessori
C
Janusz Kosczak
D
Luc Stevens

Slide 17 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wie van deze pedagogen heeft een eigen onderwijsconcept ontworpen?
A
Helen Parkhurst
B
Lev Vygotsky
C
Janusz Korsczak
D
Luc Stevens

Slide 18 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

In welk land ontwierp Peter Petersen het Jenaplan onderwijs?
A
Duitsland
B
Nederland
C
Oostenrijk
D
Verenigde Staten

Slide 19 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke pedagoog vestigde zich in Nederland doordat de politiek in eigen land wilde ingrijpen in het onderwijsontwerp?
A
Lev Vygotsky
B
Maria Montessori
C
Janusz Korsczak
D
Peter Peterson

Slide 20 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies