21-22.v1.ped.mod1.college7-Visies van pedagogen

Visies van bekende pedagogen

Oriëntatie op de pedagogiek
TMH module 1, college 7, 2021-2022
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
pedagogiekHBOStudiejaar 1

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Visies van bekende pedagogen

Oriëntatie op de pedagogiek
TMH module 1, college 7, 2021-2022

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doel van de les
 • Ik ken de visie van zes bekende pedagogen
 • Ik kan de visies van deze pedagogen verbinden aan het hedendaags onderwijs / mijn stageschool
 • Ik kan mijn eigen gedachten over opvoeden verbinden aan de visies van bekende pedagogen

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je nog over het Nederlands onderwijs (college 6)?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat heb je gelezen of gehoord over de missie en visie van jouw stageschool?

Slide 4 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de definitie van een pedagoog?
A
Een pedagoog is iemand die zich op een professioneel-wetenschappelijke manier met opvoeding en onderwijs, alsook met de theorie bezighoudt.
B
Een pedagoog is iemand die zich op een professioneel-wetenschappelijke manier met onderwijs, alsook met de theorie bezighoudt.​
C
Een pedagoog is iemand die zich op een praktijkgerichte manier met het gedrag van kinderen bezighoudt.
D
Een pedagoog is iemand die zich op een praktijkgerichte manier met het gedrag van leerkrachten bezighoudt.

Slide 5 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke pedagoog heeft als uitgangspunt de drie pedagogische basisbehoeften van kinderen?
A
Maria Montessori
B
Luc Stevens
C
Peter Petersen
D
Lev Vygostsky

Slide 6 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke pedagoog heeft als uitgangspunt de 'zone van naaste ontwikkeling'?
A
Helen Parkhurst
B
Peter Petersen
C
Maria Montessori
D
Lev Vygotsky

Slide 7 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke pedagoog was kinderarts en directeur van een weeshuis?
A
Maria Montessori
B
Janusz Kosczak
C
Lev Vygotsky
D
Luc Stevens

Slide 8 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wie van deze pedagogen heeft een eigen onderwijsconcept ontworpen?
A
Helen Parkhurst
B
Lev Vygotsky
C
Luc Stevens
D
Janusz Korczak

Slide 9 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

In welk land ontwierp Peter Petersen het Jenaplan onderwijs?
A
Duitsland
B
Nederland
C
Oostenrijk
D
Verenigde Staten

Slide 10 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke pedagoog vestigde zich in Nederland doordat de politiek in eigen land wilde ingrijpen in het onderwijsontwerp?
A
Lev Vygotsky
B
Janusz Korczak
C
Maria Montessori
D
Peter Petersen

Slide 11 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Zes bekende pedagogen
 1. Luc Stevens: Pedagogische basisbehoeften
 2. Lev Vygotsky: Zone van naaste ontwikkeling
 3. Janusz Korczak: Rechten van het kind
 4. Helen Parkhurst: Dalton onderwijs
 5. Peter Petersen: Jenaplan onderwijs
 6. Maria Montessori: Montessori onderwijs

Slide 12 - Tekstslide

Vandaag behandelen we zes pedagogen die elk een bijdragen hebben geleverd in het begrijpen van de ontwikkeling en het leren van kinderen en het ontwerpen van pedagogische visies en onderwijsconcepten.
Luc Stevens
1941 - heden, Nederland
Orthopedagoog en hoogleraar

- Drie pedagogische basisbehoeften: relatie, autonomie, competentie
- Pedagogisch klimaat

Slide 13 - Tekstslide

Drie psychologische basisbehoeften: “Ieder mens is gebouwd om zichzelf te ontwikkelen en heeft een natuurlijke behoefte aan relatie (anderen waarderen mij en willen met mij omgaan), competentie (ik heb geloof en plezier in mijn eigen kunnen) en autonomie (ik kan het zelf, hoewel niet altijd alleen)”. ​

Pedagogisch klimaat:
“Als je in de klas een goed pedagogisch klimaat neer wilt zetten als student, als startende leerkracht, moet je leren om te handelen in het moment en waar op dat moment behoefte aan is. De ene keer wacht je af, terwijl het de volgende keer nodig is om in te grijpen. Werk aan de interactie met elkaar (leerkracht en de leerling), leer jouw visie kennen en speel met de basisbehoeften waar dat moment om vraagt”.

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lev Vygotsky
1896 - 1934, Rusland

- Zone van naaste ontwikkeling
- Sociale leertheorie: mensen leren in interactie

Slide 15 - Tekstslide

Kinderen hebben een zelflerend vermogen, maar om in hun ontwikkeling verder te komen, hebben ze volwassenen en leeftijdsgenoten nodig: Zone van naaste ontwikkeling.

Kinderen hebben dus een sociale omgeving nodig om zich verder te ontwikkelen: Sociaal constructivisme. Taal is hierbij crucial, om interactie met elkaar aan te gaan en is de sleutel voor ontwikkeling. ​

Praat met ieder kind in je stageklas, bied hen taal en spel en speel met hen mee. Zo leren ze met de interactie met jou en leren ze een stapje verder te groeien(hun eigen zone van naaste ontwikkeling).

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Janusz Korczak
1878 - 1942, Polen
Kinderarts en weeshuis directeur

De rechten van het kind:
- Het recht te zijn zoals je bent
- Het recht op de dag van vandaag
- Het recht op een eigen leven ​

Slide 17 - Tekstslide

Pedagoog en directeur van een weeshuis voor Joodse kinderen in Warschau.​

Kwam als één van de eersten op voor rechten van kinderen. In 1919 formuleerde hij 3 grondrechten van het kind. Pas in 1989 zijn de Rechten van het Kind vastgelegd door de VN. ​

Had in het weeshuis een kinderrechtbank en kinderparlement.

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Helen Parkhurst
1886 - 1970, Verenigde Staten
Onderwijzeres

Dalton onderwijsconcept:
- Vrijheid en verantwoordelijkheid
- Samenwerken
- Zelfstandigheid
- Effectiviteit
- Reflectie

Slide 19 - Tekstslide

Dalton onderwijs gaat uit van 3 principes: ​vrijheid, zelfwerkzaamheid en samenwerking  ​

Rol van de leraar is leidend en begeleidend. 

Helen Parkhurst was leerling van Maria Montessori en startte haar eigen verniewingsschool in het plaatsje Dalton, VS.

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Peter Petersen
1884 - 1952, Duitsland
Pedagoog en onderwijzer

Jenaplan onderwijsconcept:
- Relatie van het kind met zichzelf
- Relatie van het kind met de ander
- Relatie van het kind met de wereld

Slide 21 - Tekstslide

De school moet zoveel mogelijk aansluiten als samenlevingsvorm, huiselijk ingericht zijn, ​ waarbij ouders, leerkrachten en kinderen samenwerken in het proces van opvoeden. ​

Jenaplanonderwijs:
stamgroepen (1,2 – 3,4,5 – 6,7,8)
gaat uit van drie principes: ​
De relatie van het kind met zichzelf​
De relatie van het kind met de ander en het andere ​
De relatie van het kind met de wereld​

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Maria Montessori
1870 - 1952, Italie
Kinderarts, pedagoog, hoogleraar

Montessori onderwijsconcept:
- Materiaal-gestuurd leren
- 'Help mij het zelf te doen'

Slide 23 - Tekstslide

"Help mij het zelf te doen” - alle opvoeding is in principe zelfopvoeding​

De opdracht van de school is het inspireren van kinderen tot een houding van nieuwsgierigheid en betrokkenheid.

Ontwikkelde onderwijs voor kinderen met beperkingen, daarna doorontwikkeld voor regulier

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 25 - Tekstslide

De zes bekende pedagogen door de tijd heen: van onderwijsvernieuwers tot hedendaagse pedagogen.
Opdracht: Ga op zoek naar informatie en vul het schema in (portal)

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat herken je van de visie van de pedagogen in de praktijk?

Slide 27 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je nu wat je eerst niet wist?

Slide 28 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Bronnen: 'Meer dan Onderwijs' -hoofdstuk 1
Volgende keer:
 • Opdracht: Vul het schema van de pedagogen in
 • Lezen: 'Meer dan Onderwijs' hfd 10 en 11

 • College 8: Didactiek & lesopbouw
Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies