College 7 Visies op onderwijs en leren


Visies op onderwijs en leren

Pedagogiek college 7
1 / 36
volgende
Slide 1: Tekstslide
PedagogiekHBOStudiejaar 1

In deze les zitten 36 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les


Visies op onderwijs en leren

Pedagogiek college 7

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doel van de les
*Ik ken de visie van zes bekende pedagogen
 
*Ik kan de visies van deze pedagogen verbinden aan het hedendaags onderwijs / mijn stageschool

*Ik kan mijn eigen gedachten over opvoeden verbinden aan de visies van bekende pedagogen

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doel van de les
*Ik ken de visie van zes bekende pedagogen
 
*Ik kan de visies van deze pedagogen verbinden aan het hedendaags onderwijs / mijn stageschool

*Ik kan mijn eigen gedachten over opvoeden verbinden aan de visies van bekende pedagogen

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke link is er tussen
het college van vorige keer (Nederlands Onderwijssysteem)
en de visies van pedagogen?

Slide 4 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Weet je iets over de missie en visie van jouw stageschool?
ja
nee
beetje

Slide 5 - Poll

Wat is het verschil tussen een visie en een missie?
Afbeeldingsresultaat voor verschil missie en visie onderwijs
Onderscheid: missie, visie en de strategie
De missie omschrijft WAAROM je als organisatie bestaat en WAAROP je inzet. Ze beschrijft dus je primaire functie of permanente opdracht. De missie geeft dus een antwoord op de vraag: wat doen jullie? De visie omschrijft WAARVOOR je staat.

Missie komt voort uit de visie
Activeren van voorkennis

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de definitie van een pedagoog?
A
Een pedagoog is iemand die zich op een professioneel-wetenschappelijke manier met opvoeding en onderwijs, als ook met de theorie bezighoudt.
B
Een pedagoog is iemand die zich op een professioneel-wetenschappelijke manier met onderwijs, als ook met de theorie bezighoudt.​
C
Een pedagoog is iemand die zich op een praktijkgerichte manier met het gedrag van kinderen bezighoudt.
D
Een pedagoog is iemand die zich op een praktijkgerichte manier met het gedrag van leerkrachten bezighoudt.

Slide 7 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke pedagoog heeft als uitgangspunt de drie pedagogische basisbehoeften van kinderen?
A
Maria Montessori
B
Luc Stevens
C
Peter Peterson
D
Lev Vygotsky

Slide 8 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke pedagoog heeft als uitgangspunt de 'zone van naaste ontwikkeling'?
A
Helen Parkhurst
B
Peter Peterson
C
Lev Vygotsky
D
Maria Montessori

Slide 9 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke pedagoog was kinderarts en directeur van een weeshuis?
A
Peter Peterson
B
Maria Montessori
C
Janusz Kosczak
D
Luc Stevens

Slide 10 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wie van deze pedagogen heeft een eigen onderwijsconcept ontworpen?
A
Helen Parkhurst
B
Lev Vygotsky
C
Janusz Korsczak
D
Luc Stevens

Slide 11 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

In welk land ontwierp Peter Petersen het Jenaplan onderwijs?
A
Duitsland
B
Nederland
C
Oostenrijk
D
Verenigde Staten

Slide 12 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke pedagoog vestigde zich in Nederland doordat de politiek in eigen land wilde ingrijpen in het onderwijsontwerp?
A
Lev Vygotsky
B
Maria Montessori
C
Janusz Korsczak
D
Peter Peterson

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Pedagogen en onderwijsvisies
Luc Stevens: Pedagogische basisbehoeften
Lev Vygotsky: Zone van naaste ontwikkeling
Janusz Korczak: Rechten van het kind
Helen Parkhurst: Dalton onderwijs
Peter Petersen: Jenaplan onderwijs
Maria Montessori: Montessori onderwijs

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

      Zelf aan de slag

Je gaat zoveel mogelijk over de pedagoog/onderwijsvisie opzoeken  per groepje.

Je presenteert dit aan de hele groep.

Slide 15 - Tekstslide

 • nodig grote vellen per groep voor de presentatie
 • stiften
 • boek meer dan onderwijs
Presentatie

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

         Luc Stevens

-1941 - heden, Nederland
Orthopedagoog en hoogleraar

- Drie pedagogische basisbehoeften: relatie, autonomie, competentie

- Pedagogisch klimaat

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kern van adaptief onderwijs; 
CAR model voor de ontwikkeling en motivatie van een leerling/student.

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

        Lev Vygotsky

-1896 - 1934, Rusland

- Zone van naaste ontwikkeling

- Sociale leertheorie: mensen leren in interactie

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doel van de les
*Ik ken de visie van zes bekende pedagogen
 
*Ik kan de visies van deze pedagogen verbinden aan het hedendaags onderwijs / mijn stageschool

*Ik kan mijn eigen gedachten over opvoeden verbinden aan de visies van bekende pedagogen

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doel van de les
*Ik ken de visie van zes bekende pedagogen
 
*Ik kan de visies van deze pedagogen verbinden aan het hedendaags onderwijs / mijn stageschool

*Ik kan mijn eigen gedachten over opvoeden verbinden aan de visies van bekende pedagogen
          Janusz Korczak
 
-Kinderarts en weeshuis directeur
-volwaardige participatie van kinderen.

De rechten van het kind:
- Het recht te zijn zoals je bent
- Het recht op de dag van vandaag
- Het recht op een eigen leven

Slide 21 - Tekstslide

Theorie
Eén van Korczaks belangrijkste pedagogische ideeën is dat kinderen volwaardige mensen zijn, geen onaffe mensen die niet meetellen en een heleboel dingen nog niet kunnen. ‘We laten het kind te weinig zelf dingen ervaren en beleven. We willen eigenlijk over alles wat het doet waken,’ schrijft Korczak. Volwassenen kunnen kinderen beter de ruimte geven om hun problemen zelf op te lossen. Van fouten leren kinderen. Belangrijk is een gelijkwaardige relatie tussen volwassenen en kinderen. Kinderen voorschrijven wat ze moeten doen, doet hen onrecht aan en werkt storend gedrag in de hand.
Korczaks benadering van kinderen komt het krachtigst tot uiting in de drie rechten die hij omschrijft. Hij is de eerste die over kinderrechten spreekt en schrijft.
1) Kinderen hebben recht om te zijn zoals ze zijn. Voor Korczak is ieder kind bijzonder. Zijn opvoedkundig advies op dat vlak luidt: probeer niet van een kind iets te maken dat het niet is. Denk aan hobby’s die het kind niet liggen, dat hoeft niet. Of nog: laat kinderen zelf dingen ervaren en beleven, laat ze hun eigen spel kiezen, geef hen tijd om in het gezin en op school hun eigen (leer)tempo te volgen.
2) Kinderen hebben recht op de dag van vandaag. Voor Korczak is de kindertijd meer dan een voorbereiding op het volwassen leven. Kinderen moeten niet alleen leren voor later, het is ook de bedoeling dat ze zich nù goed voelen, plezier maken en hun leven kunnen leiden als waardevolle mensen. Volgens Korczak zijn kinderen al op jonge leeftijd in staat om verantwoordelijkheid te dragen en initiatief te nemen. Respect voor kinderen is voor hem het sleutelwoord.
3) Kinderen hebben recht op hun eigen dood. Korczak schrijft hierover: ‘Uit angst dat de dood het kind uit ons leven wegrukt, ontnemen wij het kind het recht om te leven.’ Korczak wil hiermee vooral het denken over de overbescherming door volwassenen uitlokken. Ook al zijn we bang voor builen en blauwe plekken, als het kind wil spelen, ontdekken en leven horen daar de nodige valpartijen en kwetsuren bij. Door onze angsten belemmeren we kinderen net om zelf gevaren te leren inschatten, terwijl ze dat volgens Korczak wel kunnen. Het recht op een eigen dood is voor Korczak dus in de eerste plaats een pleidooi voor het recht op voluit leven. Maar het gaat ook verder: Korczak begeleidde zijn weeskinderen tot en met de dood; vandaag hebben jongeren vanaf een bepaalde leeftijd recht op euthanasie. Waar het hem om gaat is de waardigheid van kinderen.  
Doel van de les
*Ik ken de visie van zes bekende pedagogen
 
*Ik kan de visies van deze pedagogen verbinden aan het hedendaags onderwijs / mijn stageschool

*Ik kan mijn eigen gedachten over opvoeden verbinden aan de visies van bekende pedagogen
Kinderrechten

https://www.kinderrechten.nl/kinderrecht/alle-kinderrechten/

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doel van de les
*Ik ken de visie van zes bekende pedagogen
 
*Ik kan de visies van deze pedagogen verbinden aan het hedendaags onderwijs / mijn stageschool

*Ik kan mijn eigen gedachten over opvoeden verbinden aan de visies van bekende pedagogen
              Helen Parkhurst

-1886 - 1970, Verenigde Staten, onderwijzeres, pedagoog

-samenwerking met Maria Montessori

--Ze zoekt een balans tussen de eisen van de maatschappij en de persoonlijke doelen van de kinderen.
 
Dalton onderwijsconcept:
- Vrijheid,  verantwoordelijkheid en samenwerken

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doel van de les
*Ik ken de visie van zes bekende pedagogen
 
*Ik kan de visies van deze pedagogen verbinden aan het hedendaags onderwijs / mijn stageschool

*Ik kan mijn eigen gedachten over opvoeden verbinden aan de visies van bekende pedagogen

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doel van de les
*Ik ken de visie van zes bekende pedagogen
 
*Ik kan de visies van deze pedagogen verbinden aan het hedendaags onderwijs / mijn stageschool

*Ik kan mijn eigen gedachten over opvoeden verbinden aan de visies van bekende pedagogen
      Peter Petersen

-1884 - 1952, Duitsland
Pedagoog en onderwijzer
Jenaplan

 onderwijsconcept:
- Relatie van het kind met zichzelf
- Relatie van het kind met de wereld

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doel van de les
*Ik ken de visie van zes bekende pedagogen
 
*Ik kan de visies van deze pedagogen verbinden aan het hedendaags onderwijs / mijn stageschool

*Ik kan mijn eigen gedachten over opvoeden verbinden aan de visies van bekende pedagogen

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doel van de les
*Ik ken de visie van zes bekende pedagogen
 
*Ik kan de visies van deze pedagogen verbinden aan het hedendaags onderwijs / mijn stageschool

*Ik kan mijn eigen gedachten over opvoeden verbinden aan de visies van bekende pedagogen
    Maria Montessori

-1870 - 1952, Italie
Kinderarts, pedagoog, hoogleraar

Montessori onderwijsconcept:
- Materiaal-gestuurd leren
- 'Help mij het zelf te doen'

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doel van de les
*Ik ken de visie van zes bekende pedagogen
 
*Ik kan de visies van deze pedagogen verbinden aan het hedendaags onderwijs / mijn stageschool

*Ik kan mijn eigen gedachten over opvoeden verbinden aan de visies van bekende pedagogen

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de meerwaarde
voor jouw onderwijs m.b.t.
de verschillende onderwijsvisies?

Slide 29 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Tot slot:
Op de pabo leer je dubbel
wat heb je mij zien doen?

 • voorkennis ophalen
 • instructie
 • jullie zelf aan de slag laten gaan
 • feedback
 • vragen stellen
 • etc.

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Zelfstudie & tussenopdracht

 • Meer dan onderwijs paragraaf 10.7 en 10.8

 • Van Eijkeren paragraaf 6.4

 • schema pedagogen

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 36 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies