AE-14 Les 2

Algemene Economie-14
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieVocational Education

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Algemene Economie-14

Slide 1 - Tekstslide

Les 1:
 • De hoogte van het nationaal inkomen

 • Het aanbod van goederen en diensten

 • De vraag naar goederen en diensten

Slide 2 - Tekstslide

Wat ga je leren:
 • Consumptie als functie van het nationaal inkomen

 • De investeringen

 • Besparingen als functie van het nationaal inkomen

Slide 3 - Tekstslide

Consumptie als functie van het NI
De consumptie van de gezinnen hangt af van het NI.
 Hoe hoger Y hoe meer consumenten willen besteden.

Algemene formule: C=cY+Co

Slide 4 - Tekstslide

Voorbeeld

C=0.8Y+100

 • c= marginale consumptiequote  voorbeeld: 0.8
 • Co= autonome consumptie voorbeeld: 100 miljard
       De hoogte van Co is onafhankelijk van Y
 • C/Y= gemiddelde consumptieqoute

Algemene formule: C=cY+Co

Slide 5 - Tekstslide

De investeringen
 • De investeringen zijn afhankelijk van de winstverwachtingen, wat op zijn beurt afhangt van de vraag, de rentestand etc.
 • De investering zijn autonoom, hangen dus niet af van het nationaal inkomen.

 

Algemene formule: I=Io

Slide 6 - Tekstslide

Voorbeeld

Investering (I) = 50

Io= 50
Algemene formule: I=Io

Slide 7 - Tekstslide

Opgave 1:
Gegevens:

C=0,8Y+100
I=50

EV= C+I

Gevraagd:
 1. Bereken het evenwichtsinkomen (Ye). EV=C+I
 2. Bereken de gemiddelde consumptieqoute C/Y
 3. Bereken de hoogte van de besparingen Y=C+S
 4. Leidt het evenwichtsinkomen grafish af Y=EV

Slide 8 - Tekstslide

1. Bereken de evenwichtsinkomen (Ye)
FORMULE: EV=C+I
EV= 0.8Y+100 + 50

EV= 0.8Y + 150                EV=Y
Y=0.8Y + 150
Y- 0.8Y= 150
0.2Y= 150
Ye= 150/0.2
Ye= 750 miljard
C
+
I

Slide 9 - Tekstslide

Bereken de gemiddelde consumptieqoute
Formule: C/Y
Hoeveel is C?
C= 0.8Y + 100    
C= 0.8* 750 + 100= 700

C/Y= 700/ 750
C/Y= 0.93

Dit betekent dat 93% van je inkomen wordt besteed aan consumptie

Slide 10 - Tekstslide

Bereken de hoogte van de besparingen 
Y=C+S (in een gesloten economie zonder overheid)

Y=C+S
750=700+S
S=50


In een gesloten economie zonder overheid geldt S=I

Slide 11 - Tekstslide

Leidt het evenwichtsinkomen grafish af 
Teken de lijn:Y=EV en de lijn: EV= 0.8Y + 150 in een grafiek
Waar de twee lijnen elkaar snijden lees je het evenwichtsinkomen af.

Slide 12 - Tekstslide

EV = C + I
C = 0,8 Y + 40
I = 20
Bereken het evenwichtsinkomen

Slide 13 - Open vraag

Besparing als functie van het national inkomen
s = marginale spaarqoute
Co= als er geen inkomen is, wordt er ontspaard voor noodzakelijke goederen.

S/Y= gemiddelde spaarqoute

Algemene formule: S= sY - Co

Slide 14 - Tekstslide

Voorbeeld
Gevraagd: bepaal de S
Y = C + S
S = Y – C
S = Y – (0,8Y + 100)
S =( Y – 0,8Y) – 100
S = 0,2Y - 100

Algemene formule: S= sY - Co

Slide 15 - Tekstslide

Opgave 2:

S= 0,2Y-100
I=50
S=I
Gevraagd:

 1. Bereken het evenwichtsinkomen. S=I
 2. Bereken de gemiddelde spaarqoute. S/Y
 3. Leidt het evenwichtsinkomen grafish af. Teken de lijn I en de lijn S

Slide 16 - Tekstslide

Bereken het evenwichtsinkomen
Formule: S=I
0.2Y-100 = 50

0.2Y=50+100
Ye=150/0.2
Ye= 750 miljard

S
=
I

Slide 17 - Tekstslide

Bereken de gemiddelde spaarqoute.
Formule: S/Y
S=0.2Y-100
 0.2 * 750 - 100/ 750
50/750= 0.07

Slide 18 - Tekstslide

Leidt het evenwichtsinkomen grafish af.
Teken de lijn: I=50 en de lijn S= 0.2Y - 100 in een grafiek
Waar de twee lijnen elkaar snijden lees je het evenwichtsinkomen af.

Slide 19 - Tekstslide

C=0.75Y+150 Bepaal S

Slide 20 - Open vraag

C=0.6Y+300 Bepaal S

Slide 21 - Open vraag

Maken: 
oefenopgave 1 en 2
in de reader van AE14
op blz 18

Slide 22 - Tekstslide