cross

trappen van vergelijking

positivus
comparativus
superlativus
καλός
κακίων
σοφός
ἥττων
νέος
κράτιστος
ἀγριώτατος
ἰσχυρότερος
ἀθάνατος
μέγας
σοφώτατος
δειλότερος
πλείων
1 / 14
volgende
Slide 1: Sleepvraag
GrieksvwoLeerjaar 2

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen.

time-iconLesduur is: 10 min

Onderdelen in deze les

positivus
comparativus
superlativus
καλός
κακίων
σοφός
ἥττων
νέος
κράτιστος
ἀγριώτατος
ἰσχυρότερος
ἀθάνατος
μέγας
σοφώτατος
δειλότερος
πλείων

Slide 1 - Sleepvraag

Wat is geen vertaling van:
βελτίων
A
beter
B
best
C
nogal goed
D
supergoed

Slide 2 - Quizvraag

Noteer drie vertalingen van κακίων

Slide 3 - Open vraag

Hoe kun je μέγιστος vertalen?
A
groter
B
grootst
C
nogal groot
D
zeer groot

Slide 4 - Quizvraag

Noteer twee vertalingen van δειλότατος

Slide 5 - Open vraag

Ὁ Ὀδυσσεὺς σοφώτατος ἦν τῶν Ἀχαιῶν.
Wat is de juiste vertaling van deze zin:
1. Odysseus was slimmer dan de Grieken
2. Odysseus was de slimste van de Grieken
A
Vertaling 1
B
Vertaling 2
C
Vertaling 1 en 2
D
geen van beide

Slide 6 - Quizvraag

Welke van de onderstaande zinnen kun je vertalen met:
Odysseus was slimmer dan Ajax?
1. Ὁ Ὀδυσσεὺς σοφώτερος τοῦ Αἴαντος ἦν.
2. Ὁ Ὀδυσσεὺς σοφώτερος ἢ ὁ Αἴας ἦν
A
Zin 1
B
Zin 2
C
Zin 1 en 2
D
geen van beide

Slide 7 - Quizvraag

Welke van de onderstaande zinnen kun je vertalen met:
Wie is er sterker dan ik?
1. Τίς ἐστιν ἰσχυρότερος ἢ ἐμοῦ;
2. Τίς ἐστιν ἰσχυρότερος ἐμοῦ;
A
Zin 1
B
Zin 2
C
Zin 1 en 2
D
geen van beide

Slide 8 - Quizvraag

Σύ μοι φίλτατος εἶ.
Hoe kun je deze zin het beste vertalen?
1. Jij bent beter dan ik.
2. Jij bent voor mij het dierbaarst.
3. Jij bent voor mij zeer dierbaar.
A
Vertaling 1
B
Vertaling 2
C
Vertaling 1 en 2
D
Vertaling 2 en 3

Slide 9 - Quizvraag

Ἐγὼ τοῖς ἔργοις κρείττων εἰμί.
Leg uit dat je in deze zin de comparativus κρείττων het beste kunt vertalen met 'nogal goed' in plaats van 'beter'.

Slide 10 - Open vraag

Wat is een goede vertaling van:
Οἱ πολέμοι δειλότεροι ἤ ἥμεις ἦσαν.

Slide 11 - Open vraag

Wat is een goede vertaling van:
Τῷ ἀρίστῳ ἡγεμόνι ἦν ἡ μέγιστη τιμή.

Slide 12 - Open vraag

Wat is een goede vertaling van:
Τίς τὼν φίλων σοφώτατος ἐστίν;

Slide 13 - Open vraag

Wat is een goede vertaling van:
Ὁ Αἶας μείζων τοῦ Ὀδυσσέως ἐστίν.

Slide 14 - Open vraag