Dagbesteding - Hoofdstuk 3 (les 8)

Dagbesteding les 8 - 3.3 Vraaggericht werken 
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
WelzijnMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Dagbesteding les 8 - 3.3 Vraaggericht werken 

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat gaan we doen?
 • Terugblik
 • 3.3 Vraaggericht werken
 • Aan de slag & huiswerk 

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hersengebieden kun je beinvloeden door medicijnen, technieken, operaties, oefeningen.
Veel waarde wordt gehecht aan het aangeboren vermogen van de mens om te willen groeien en ontwikkelen. 
Waarden, informatie en algemene opvattingen spelen een rol in het gedrag. Er kunnen cognitieve conflicten ontstaan. De mens kan denken, een dier niet. 
Deze benadering deelt de menselijke persoonlijkheid in 3 delen.
Kies ik voor wat ik wil (en lekker vind) of kies ik voor wat kan en mag?
Gedrag is aangeleerd. Ons gedrag wordt beinvloedt door de omgeving. 
Biologische benadering
Cognitieve benadering
Psychodynamische benadering
Behavioristische benadering
Humanistische benadering

Slide 3 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoelen
 • Aan het einde van de les kan de student uitleggen wat vraaggericht is.
 • Aan het einde van de les kan de student vertellen wat vraaggericht werken voor de beroepskracht MZ betekend.
 • Aan het einde van de les kan de student uitleggen wat het begrip hulpvraag inhoudt. 

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

timer
1:00
Waar denk je aan bij vraaggericht werken?

Slide 5 - Woordweb

Steek je hand op in Teams wanneer je klaar bent. 
Waar komt de vraag vandaan?
 • De samenleving
 • De instelling
 • Het individu  

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat houdt een hulpvraag van een cliënt in?
(Omschrijf de hulpvraag)
timer
1:00

Slide 7 - Open vraag

--> situatie bedenken woolde B of M.?
Wie hebben er invloed op de hulpvraag van de cliënt?
timer
1:00

Slide 8 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een impliciete hulpvraag?
timer
1:00

Slide 9 - Open vraag

Hoe kun je achter de hulpvraag komen als beroepskracht MZ?
Vooroordelen
 • Vanuit de cliënt:
           Begeleiding snapt mij niet
           Luistert niet naar mij
           Doet alleen wat hij zelf wil

 • Vanuit de beroepskracht
          De cliënt wil toch niets
           Kun je nooit helpen
           Is ongemotiveerd

Slide 10 - Tekstslide

Wat geven deze vragen aan? Kun je met deze gedachten/vragen wel vraaggericht werken?
Inleven 
Begeleider MZ zal:
 • Luisteren
 • Motiveren
 • Volgen
 • Sturen
 • Confronteren
 • Stimuleren 
Écht vraaggericht is overeenstemming tussen cliënt en begeleider.

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verantwoordelijk voor het proces & aansluiting 
Verantwoordelijk voor het proces:
- Ingaan op een thema
- Eindresultaat is verantwoording cliënt 

Aansluiting: 
- Doorvragen
- Vertrouwen op oplossenvermogen 

Client en begeleider samen – participatie/ inclusie

Slide 12 - Tekstslide

Wat is ook alweer participatie?
Wat is ook alweer sociale inclusie?
Aan de slag & huiswerk 
 • Digitale leeromgeving niveau 3 & 4: 1 & 2 
 • Verwerkingsopdracht Vraaggericht werken

Digitale leeromgeving & verwerkingsopdracht uiterlijk maandag 18 januari 23:59 af en ingeleverd.
--> verwerkingsopdracht lever je in via Teams. 

Reminder: Toets halverwege periode 3: H1, H2, H3 & H4

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is vraaggericht werken?
timer
1:00

Slide 14 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Een hulpvraag is een vraag die aangeeft wat de cliënt zelf nog wel kan doen.
timer
0:30
A
Juist
B
Onjuist

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat betekend vraaggericht werken voor de beroepskracht MZ?
Een beroepskracht MZ:
timer
0:45
A
Kan zich inleven in de cliënt.
B
Laat zich leiden door zijn eigen normen en waarden
C
Brengt wensen, behoeften en mogelijkheden van de cliënt in kaart
D
Laat de begeleiding van de cliënt aansluiten op het specialisme van de beroepskracht.

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies