4GL Thema 2 Ecologie

Thema 2: Ecologie
1 / 48
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 4

In deze les zitten 48 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Thema 2: Ecologie

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
Je kunt een voedselketen en voedselweb maken

Je weet wat producenten, consumenten en reducenten zijn

Je kunt uitleggen waar deze organismen zich bevinden in een voedselketen of voedselweb

Slide 2 - Tekstslide

Basisstof 1: Eten of gegeten wordenVoedselketen

Slide 3 - Tekstslide


Voedselweb

Slide 4 - Tekstslide

Producenten
Alle planten en andere organismen die bladgroenkorrels hebben

Zij maken hun eigen organische stoffen

Ze zijn altijd de eerste schakel in een voedselketen

Slide 5 - Tekstslide

Consumenten
Alle organismen die moeten eten om aan organische stoffen te komen

Vormen de tweede en alle volgende schakels

2e schakel: Planteneter/alleseter
3e schakel enz.: Vleeseter/alleseter

Slide 6 - Tekstslide

Reducenten
Alle organismen die dode resten opruimen en afbreken

Zij maken van organische stoffen weer anorganische stoffen

Slide 7 - Tekstslide

Kringloop

Slide 8 - Tekstslide

Opdrachten maken

Slide 9 - Tekstslide

Leerdoelen
Je kunt een voedselketen en voedselweb maken

Je weet wat producenten, consumenten en reducenten zijn

Je kunt uitleggen waar deze organismen zich bevinden in een voedselketen of voedselweb

Slide 10 - Tekstslide

Basisstof 2: Piramiden

Slide 11 - Tekstslide

Piramiden van aantallen

Slide 12 - Tekstslide

Piramiden van biomassa

Slide 13 - Tekstslide

Energie in de voedselketen

Slide 14 - Tekstslide

Opdrachten maken!

Slide 15 - Tekstslide

Basisstof 3: Kringlopen

Slide 16 - Tekstslide

Leerdoelen
Je kunt uitleggen wat een kringloop is

Je kunt de koolstofkringloop beschrijven

Je kunt de stikstofkringloop beschrijven

Slide 17 - Tekstslide

Kringloop

Slide 18 - Tekstslide

Koolstofkringloop

Slide 19 - Tekstslide

Stikstofkringloop

Slide 20 - Tekstslide

Opdrachten maken!

Slide 21 - Tekstslide

Leerdoelen
Je kunt uitleggen wat een kringloop is

Je kunt de koolstofkringloop beschrijven

Je kunt de stikstofkringloop beschrijven

Slide 22 - Tekstslide

Basisstof 4: Populaties

Slide 23 - Tekstslide

Leerdoelen
Je kunt uitleggen wat abiotische en biotische factoren zijn
Je kunt vertellen wat individu, populatie, levensgemeenschap, biotoop en ecosysteem zijn
Je kunt uitleggen hoe het biologisch evenwicht werkt
Je kunt uitleggen wat een optimumkromme is

Slide 24 - Tekstslide

Biotisch en abiotisch

Slide 25 - Tekstslide

Individu
Populatie
Levensgemeenschap
Biotoop
Ecosysteem

Slide 26 - Tekstslide

Biologisch evenwicht

Slide 27 - Tekstslide

Optimum
kromme


Billy guppie

Slide 28 - Tekstslide

Opdrachten maken!

Slide 29 - Tekstslide

Leerdoelen
Je kunt uitleggen wat abiotische en biotische factoren zijn
Je kunt vertellen wat individu, populatie, levensgemeenschap, biotoop en ecosysteem zijn
Je kunt uitleggen hoe het biologisch evenwicht werkt
Je kunt uitleggen wat een optimumkromme is

Slide 30 - Tekstslide

Basisstof 5: Aanpassingen bij dieren

Slide 31 - Tekstslide

Leerdoelen
Je kunt uitleggen welke aanpassingen waterdieren hebben

Je kunt uitleggen welke aanpassingen landzoogdieren hebben

Je kunt uitleggen welke aanpassingen vogels hebben

Slide 32 - Tekstslide

Aangepast aan water

Slide 33 - Tekstslide

Aangepast aan land

Slide 34 - Tekstslide

Vogels

Slide 35 - Tekstslide

Vogels

Slide 36 - Tekstslide

Opdrachten maken!

Slide 37 - Tekstslide

Leerdoelen
Je kunt uitleggen welke aanpassingen waterdieren hebben

Je kunt uitleggen welke aanpassingen landzoogdieren hebben

Je kunt uitleggen welke aanpassingen vogels hebben

Slide 38 - Tekstslide

Basisstof 6: Aanpassingen bij planten

Slide 39 - Tekstslide

Leerdoelen
Je weet wat voor aanpassingen planten hebben voor een droge, vochtige, lichte (of donkere) omgeving

Je weet wat voor aanpassingen planten hebben aan bepaalde temperaturen

Slide 40 - Tekstslide

Droge omgeving

Slide 41 - Tekstslide

Cactus

Slide 42 - Tekstslide

Vochtige omgeving

Slide 43 - Tekstslide

Licht

Slide 44 - Tekstslide

Klimplanten

Slide 45 - Tekstslide

Rozetvormende planten 

Slide 46 - Tekstslide

Opdrachten maken!

Slide 47 - Tekstslide

Leerdoelen
Je weet wat voor aanpassingen planten hebben voor een droge, vochtige, lichte (of donkere) omgeving

Je weet wat voor aanpassingen planten hebben aan bepaalde temperaturen

Slide 48 - Tekstslide