Hst. 4: Magazijnlay-out maken

Magazijnlay-out bepalen
 • De inrichting van het magazijn heet magazijnlay-out. 
 • Logistieke processen optimaal laten verlopen is er voor zorgen dat het magazijn zo efficiënt mogelijk is ingericht.
 • Voordat je start moet je juiste gegevens verzamalen over....
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
Praktische economieMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 18 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Magazijnlay-out bepalen
 • De inrichting van het magazijn heet magazijnlay-out. 
 • Logistieke processen optimaal laten verlopen is er voor zorgen dat het magazijn zo efficiënt mogelijk is ingericht.
 • Voordat je start moet je juiste gegevens verzamalen over....

Slide 1 - Tekstslide

Methodes voor lay-outplanning
SLP (Systematische Lay-out Planning)
--> methode die je kan inzetten om de juiste magazijnlay-out te bepalen.
--> vooral bedoeld voor nieuwe lay-out of nieuwe ruimte

4 fases
1. Vaststellen van de locatie
2. Vaststellen algemene lay-out
3. Detailplanning lay-out
4. De realisatiefase

Slide 2 - Tekstslide

SHA (Systematische Handling Analyse)
--> onderzoekt alle handling die plaatsvindt bij het ontvangen, 
opslaan, verzamelen en verzenden van gg. in het magazijn
--> Doel = nagaan of het efficiënter kan

9 stappen
De gegevens die je met de PQRST-sleutel hebt verzameld kun je
gebruiken bij de Systematische Handling Analyse.

Slide 3 - Tekstslide

SHA doelen
 1. Op welke plaatsen worden de gg. opgehaald en op welke plaatsen worden ze neergezet?
 2. Welke routes zijn er mogelijk voor (intern) transport?
 3. Wat zijn de eigenschappen van de ruimtes waar de handelingen voor opslag en orderverzamelen plaatsvinden?
 4. Welke activiteiten worden in de ruimtes uitgevoerd? (waar gg. worden opgeslagen en verzameld)

Slide 4 - Tekstslide

ABC-analyse
Magazijn inrichten op basis van het ABC-principe
--> op basis van omzet
--> op basis van afzet

 • A-artikelen zijn een kleine groep artikelen die voor groot deel v.d. omzet zorgen. (bijv. 20% v.h. totale artikelbestand, zorgen voor 80% v.d. omzet)     
C-artikel
C-artikelen beslaan 50% van het totale artikelbestand en zorgen voor 5% van de omzet
B-artikel
B-artikelen beslaan 30% van het totale artikelbestand en zorgen voor 15% van de omzet

Slide 5 - Tekstslide

Formules ABC-analyses

Slide 6 - Tekstslide

Maakwerk / toetsstof
* Wat moet er in een magazijn?
* ABC-analyse
* PQRST-sleutel
* theorievraag relatiediagram
* open en gesloten magazijn
* typen magazijnen

Slide 7 - Tekstslide

Vanaf hier extra stof om zelf door te nemen. Niet direct voor de toets. 

Routing en gangensysteem
Routing = gebaande (vastgelegd / uitgedacht) routes in het magazijn

* vlotte doorstroom is gewenst
--> efficiënt mogelijke routes 
--> korte en directe routes
--> éénrichtingsverkeer in het magazijn
--> min mogelijk kruisende transportgangen
--> geen gg. op plekken waar ze niet horen (blokkeren van...)

Slide 8 - Tekstslide

i-routing (efficiënt)
* Rechte lijn     * MARS     * gemakkelijk, veilig

Slide 9 - Tekstslide

U-Routing (efficiënt)
* gg. worden van buitenaf aangeleverd
* gg. worden op een andere plek afgevoerd
* gg. verlaten magazijn wel aan dezelfde kant als ze binnenkomen
* kans is aanwezig op transportwegen die elkaar kruisen

Slide 10 - Tekstslide

Backtracking (inefficiënt)
Routing die weer terugkeert in de richting waaruit deze vandaan kwam

Slide 11 - Tekstslide

Crossing (inefficiënt)
* transportwegen lopen over elkaar heen (rommelig en onoverzichtelijk)


Slide 12 - Tekstslide

Gangensysteem
Inrichting v.h. magazijn is van invloed op de route die de LM rijden als ze gg. opslaan en orders verzamelen.

* Hoofdgangensysteem --> stellingen worden gebruikt voor verzamelen van gg. én de opslag
* Tweegangensysteem --> 1 gang gebruik je voor opslag, de 2e gang gebruik je voor het orderverzamelen
* Zijgangensysteem --> meerdere gangen, waardoor er meerdere routes mogelijk zijn 

Slide 13 - Tekstslide

Opslag
* Bepaal welke gg. het beste op welke plaats worden opgeslagen
Indelen op basis van:
* werkvoorraad en bulkvoorraad
* omloopsnelheid
* fysieke eigenschappen
* opslagcondities
* te verrichten grijphandelingen
* opslagmethode: vaste of vrije locatie

Slide 14 - Tekstslide

Werkvoorraad en bulkvoorraad
Voorraad: gg. die in het magazijn opgeslagen liggen
*
Werkvoorraad: gg. die liggen op grijp- of picklocatie
* grijpvoorraad
* pickvoorrraad
Bulkvoorraad: locatie waarvan de werkvoorraad wordt aangevuld 
* reservevoorraad

Slide 15 - Tekstslide

Opslagmethode: vaste of vrije locatie
Voordelen?
Nadelen?

Slide 16 - Tekstslide

FIFO, LIFO en 

Slide 17 - Tekstslide

Verschillende vaste locatiesystemen
Artikelcodesysteem: gg. opslaan aan de hand van een artikelcode

Groepscodesysteem: artikelen opslaan die bij elkaar horen (meubilair)

Sectiecodesysteem: sectie levensmiddelen, sectie drogisterij, sectie...

Projectcodesysteem: artikelen van een zelfde project (keuken, badkamer)

Slide 18 - Tekstslide