PVBV3 Les 4

PVBV3
P1-K1-W1 Ontwerpt de lay-out van opslagruimtes

P1-K1-W2 Beoordeelt de samenstelling van transport- en opslagmaterieel en verzorgt het (veiligheids-) technisch beheer

P1-K1-W3 Organiseert de in-, op- en uitslag

P1-K1-W4 Maakt een plan voor de inkoop van transport- en opslagmaterieel

P1-K1-W5 Calculeert kosten en prijzen

P1-K1-W6 Beoordeelt het zorgsysteem en doet verbetervoorstellen
1 / 45
volgende
Slide 1: Tekstslide
Praktische economieMBOStudiejaar 4

In deze les zitten 45 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

PVBV3
P1-K1-W1 Ontwerpt de lay-out van opslagruimtes

P1-K1-W2 Beoordeelt de samenstelling van transport- en opslagmaterieel en verzorgt het (veiligheids-) technisch beheer

P1-K1-W3 Organiseert de in-, op- en uitslag

P1-K1-W4 Maakt een plan voor de inkoop van transport- en opslagmaterieel

P1-K1-W5 Calculeert kosten en prijzen

P1-K1-W6 Beoordeelt het zorgsysteem en doet verbetervoorstellen

Slide 1 - Tekstslide

Link met info !
https://docplayer.nl/3741129-Manager-transport-en-logistiek.html

Slide 2 - Tekstslide

Vorige les - orderverzamelsystemen
 • Verschil tussen (geautomatiseerde) statische orderverzamelsystemen en dynamische orderverzamelsystemen?

 • Voorbeelden: 
 • pick-to-light
 • voice-picking
 • scanning 
 • pick-by-vision
 • pick-by-colour
 • carrousels
 • retrieversystemen
AGV ? 

Slide 3 - Tekstslide

ABC-analyse
Magazijn inrichten op basis van het ABC-principe
--> op basis van omzet
--> op basis van afzet

 • A-artikelen zijn een kleine groep artikelen die voor groot deel v.d. omzet zorgen. (bijv. 20% v.h. totale artikelbestand, zorgen voor 80% v.d. omzet)     
C-artikel
C-artikelen beslaan 50% van het totale artikelbestand en zorgen voor 5% van de omzet
B-artikel
B-artikelen beslaan 30% van het totale artikelbestand en zorgen voor 15% van de omzet

Slide 4 - Tekstslide

Formules ABC-analyses

Slide 5 - Tekstslide

Opdracht ABC-analyse

Slide 6 - Tekstslide

Nakijken opdracht ABC-analyse

Slide 7 - Tekstslide

i-routing (efficiënt)
* Rechte lijn     * MARS     * gemakkelijk, veilig

Slide 8 - Tekstslide

U-Routing (efficiënt)
* gg. worden van buitenaf aangeleverd
* gg. worden op een andere plek afgevoerd
* gg. verlaten magazijn wel aan dezelfde kant als ze binnenkomen
* kans is aanwezig op transportwegen die elkaar kruisen

Slide 9 - Tekstslide

Backtracking (inefficiënt)
Routing die weer terugkeert in de richting waaruit deze vandaan kwam

Slide 10 - Tekstslide

Crossing (inefficiënt)
* transportwegen lopen over elkaar heen (rommelig en onoverzichtelijk)


Slide 11 - Tekstslide

Gangensysteem
Inrichting v.h. magazijn is van invloed op de route die de LM rijden als ze gg. opslaan en orders verzamelen.

* Hoofdgangensysteem --> stellingen worden gebruikt voor verzamelen van gg. én de opslag
* Tweegangensysteem --> 1 gang gebruik je voor opslag, de 2e gang gebruik je voor het orderverzamelen
* Zijgangensysteem --> meerdere gangen, waardoor er meerdere routes mogelijk zijn 

Slide 12 - Tekstslide

Opslag
* Bepaal welke gg. het beste op welke plaats worden opgeslagen
Indelen op basis van:
* werkvoorraad en bulkvoorraad
* omloopsnelheid
* fysieke eigenschappen
* opslagcondities
* te verrichten grijphandelingen
* opslagmethode: vaste of vrije locatie

Slide 13 - Tekstslide

Werkvoorraad en bulkvoorraad
Voorraad: gg. die in het magazijn opgeslagen liggen
*
Werkvoorraad: gg. die liggen op grijp- of picklocatie
* grijpvoorraad
* pickvoorrraad
Bulkvoorraad: locatie waarvan de werkvoorraad wordt aangevuld 
* reservevoorraad

Slide 14 - Tekstslide

Omloopsnelheid - Fysieke eigenschappen
Omloopsnelheid: het aantal keren dat de voorraad in een bepaalde periode wordt verkocht

Artikelen of artikelgroepen met een hoge omloopsnelheid liggen ....... ?
-------------------------------------------------------------------------------------
Fysieke eigenschappen: fysieke eigenschappen zijn medebepalend voor de plaats die ze in het magazijn krijgen.

Volume - klein- of langgoed - stapelbare gg. - breekbare gg.

Slide 15 - Tekstslide

Opslagconditie - Te verrichten grijphandelingen
Opslagconditie: sommige gg. hebben speciale opslagcondities nodig
Diepvries - medicijnen - korte houdbaarheid - gevaarlijke stoffen

Vergeet ook niet het transport en op- en overslagedeelte niet!
-------------------------------------------------------------------------------------
Te verrichten grijphandelingen: 

Het kan zijn dat je een magazijnindeling maakt op basis van grijphandelingen. Orderverzamelfrequentie of artikelgroepen bij elkaar

Slide 16 - Tekstslide

Opslagmethode: vaste of vrije locatie
Voordelen?
Nadelen?

Slide 17 - Tekstslide

FIFO, LIFO en 

Slide 18 - Tekstslide

Verschillende vaste locatiesystemen
Artikelcodesysteem: gg. opslaan aan de hand van een artikelcode

Groepscodesysteem: artikelen opslaan die bij elkaar horen (meubilair)

Sectiecodesysteem: sectie levensmiddelen, sectie drogisterij, sectie...

Projectcodesysteem: artikelen van een zelfde project (keuken, badkamer)

Slide 19 - Tekstslide

Wat ga je berekenen?
T.b.v. optimale magazijnlay-out kun je volgende berekeningen uitvoeren;
 • magazijnruimte en magazijncapaciteit
 • ruimte per artikel
 • vullingsgraad
 • benuttingsgraad
 • omloopsnelheid


Slide 20 - Tekstslide

Magazijnruimte en magazijncapaciteit
Bruto capaciteit van een stellingvak
Bruto capaciteit =  lxbxh van het vak

Waarom is netto capaciteit altijd minder
 • ruimte over laten voor het inzetten en uithalen van pallets
 • sommige gg. kunnen niet gestapeld worden


Slide 21 - Tekstslide

Opdracht stellingvak
a. bereken de brutocapaciteit van het stellingvak
b. bereken de nettocapaciteit van het stellingvak
c. hoeveel % van de brutocapaciteit is de nettocapiciteit

Slide 22 - Tekstslide

Opdracht stellingvak

Slide 23 - Tekstslide

Opdracht magazijn en stellingvak
d. wat is de nettocapaciteit per vak m3?
e. hoeveel pallets passen er in een vak?
f. Hoeveel capaciteit in m3 past er op één pallet?
g. Hoeveel stellingvakken zijn er nodig om een partij goederen van 120 m3 op te slaan?


Slide 24 - Tekstslide

Opdracht magazijn en stellingvak
= 2,76
38,5 dus 39 vakken

Slide 25 - Tekstslide

Vullingsgraad
Je kunt ook de opslagruimte berekenen m.b.v. de vullingsgraad

Wat is het verschil tussen de vullingsgraad en nettocapaciteit?
 • nettocapaciteit = de ruimte die je in een stellingvak beschikbaar hebt
 • vullingsgraad = gaat over de vulling van die nettocapaciteit

Slide 26 - Tekstslide

Vullingsgraad

Slide 27 - Tekstslide

Opdracht vullingsgraad (1)
Wat is de vullingsgraad?

Slide 28 - Tekstslide

Opdracht vullingsgraad (1)
75%

Slide 29 - Tekstslide

Opdracht vullingsgraad (2)
Wat is de gemiddelde vullingsgraad?

Slide 30 - Tekstslide

Opdracht vullingsgraad (2)

Slide 31 - Tekstslide

Benuttingsgraad

Slide 32 - Tekstslide

Omloopsnelheid
De omloopsnelheid geeft aan hoe vaak de gem. voorr. wordt verkocht per periode. 

Slide 33 - Tekstslide

Opdracht omzetsnelheid
Bereken de omzetsnelheid?

Slide 34 - Tekstslide

Opdracht omzetsnelheid

Slide 35 - Tekstslide

Opdracht 23

Slide 36 - Tekstslide

Thuisstudie vanaf deze dia's

Slide 37 - Tekstslide

Opdracht ABC-analyse

Slide 38 - Tekstslide

Opdracht ABC-analyse
Vul de tabel in.

 
Maak een ABC-analyse op basis van de afzet.
Let op! Zet de artikelen op basis van afzet in de juiste volgorde.
(gebruik de vorige sheet

Slide 39 - Tekstslide

Opdracht ABC-analyse
Vul de tabel in.

 
Maak een ABC-analyse op basis van de omzet.
Let op! Zet de artikelen op basis van omzet in de juiste volgorde.
(gebruik de vorige sheet)

Slide 40 - Tekstslide

Opdracht ABC-analyse

Slide 41 - Tekstslide

Rekenopdrachtje !
* Magazijn --> er moeten 6000 pallets geplaatst worden
* Afmeting van de pallet --> l x b x h = 100 x 120 x 150 cm
* Stellingen die je hebt zijn --> 2,6 meter lang en 1 meter en 10 centimeter diep
* Stellingen die je hebt hebben --> De onderste ligger op 1 meter 60 liggen
* Stellingen die je hebt hebben --> 4 liggerparen

Hoeveel stellingen heb je nodig om 6000 pallets te kunnen plaatsen in jouw magazijn?

Slide 42 - Tekstslide

Magazijnlay-out bepalen
 • De inrichting van het magazijn heet magazijnlay-out. 
 • Logistieke processen optimaal laten verlopen is er voor zorgen dat het magazijn zo efficiënt mogelijk is ingericht.
 • Voordat je start moet je juiste gegevens verzamalen over....

Slide 43 - Tekstslide

Crossdocking
Weet wat:
wat crossdocking is
wat 2 voordelen van crossdocking zijn

Slide 44 - Tekstslide

Zaken te bespreken
 • Taak van de afdeling inkoop
 •  Opslagmethoden
 • Interne transportmiddelen
 • Externe transportmiddelen
 • Piekbelasting opvangen! Hoe?
 • MRP-schema invullen
 • Crossdocking bij stagnatie, waarom?

Slide 45 - Tekstslide