PVBV3 Les 5

PVBV3
P1-K1-W1 Ontwerpt de lay-out van opslagruimtes

P1-K1-W2 Beoordeelt de samenstelling van transport- en opslagmaterieel en verzorgt het (veiligheids-) technisch beheer

P1-K1-W3 Organiseert de in-, op- en uitslag

P1-K1-W4 Maakt een plan voor de inkoop van transport- en opslagmaterieel

P1-K1-W5 Calculeert kosten en prijzen

P1-K1-W6 Beoordeelt het zorgsysteem en doet verbetervoorstellen
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
Praktische economieMBOStudiejaar 4

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

PVBV3
P1-K1-W1 Ontwerpt de lay-out van opslagruimtes

P1-K1-W2 Beoordeelt de samenstelling van transport- en opslagmaterieel en verzorgt het (veiligheids-) technisch beheer

P1-K1-W3 Organiseert de in-, op- en uitslag

P1-K1-W4 Maakt een plan voor de inkoop van transport- en opslagmaterieel

P1-K1-W5 Calculeert kosten en prijzen

P1-K1-W6 Beoordeelt het zorgsysteem en doet verbetervoorstellen

Slide 1 - Tekstslide

Link met info !
https://docplayer.nl/3741129-Manager-transport-en-logistiek.html

Slide 2 - Tekstslide

ABC-analyse
Magazijn inrichten op basis van het ABC-principe
--> op basis van omzet
--> op basis van afzet

 • A-artikelen zijn een kleine groep artikelen die voor groot deel v.d. omzet zorgen. (bijv. 20% v.h. totale artikelbestand, zorgen voor 80% v.d. omzet)     
C-artikel
C-artikelen beslaan 50% van het totale artikelbestand en zorgen voor 5% van de omzet
B-artikel
B-artikelen beslaan 30% van het totale artikelbestand en zorgen voor 15% van de omzet

Slide 3 - Tekstslide

Formules ABC-analyses

Slide 4 - Tekstslide

Opdracht ABC-analyse

Slide 5 - Tekstslide

Opdracht ABC-analyse
Vul de tabel in.

 
Maak een ABC-analyse op basis van de afzet.
Let op! Zet de artikelen op basis van afzet in de juiste volgorde.
(gebruik de vorige sheet

Slide 6 - Tekstslide

Nakijken opdr. 5A
Extra sheet

Slide 7 - Tekstslide

Opdracht ABC-analyse
Vul de tabel in.

 
Maak een ABC-analyse op basis van de omzet.
Let op! Zet de artikelen op basis van omzet in de juiste volgorde.
(gebruik de vorige sheet)

Slide 8 - Tekstslide

Nakijken opdr. 5B

Slide 9 - Tekstslide

Opdracht ABC-analyse

Slide 10 - Tekstslide

Nakijken opdracht ABC-analyse

Slide 11 - Tekstslide

Crossdocking
Weet wat:
wat crossdocking is
wat 2 voordelen van crossdocking zijn

Slide 12 - Tekstslide

Processen in de logistiek
Naast externe logistieke processen (transport en keuze verkoopkanalen) en de interne logistieke processen (gg. ontvangst, controle, verzendgereed maken e.d.) zijn er ook geautomatiseerde processen die je dient te kennen.

* WMS
* ERP
* DRP
* MRP

Slide 13 - Tekstslide

Wat weet je van
geautomatiseerde
processen?

Slide 14 - Woordweb

Magazijnen
Wanneer je start met een magazijn krijg je te maken met verschillende investeringsbeslissingen:
 • gebouw (kopen of huren)
 • magazijnstellingen
 • interne transportmiddelen
 • Software (WMS of ERP systeem) 
Enterprise Resources Planning

ERP omvat niet alleen de fabricage- en materiaalplanning maar de complete planning van een fabriek. Ook kosten en opbrengsten worden daarbij in beschouwing genomen. (bron: logistiek.com)

Slide 15 - Tekstslide

7 activiteiten in een magazijn
 1. goederenontvangst: fysiek ontvangen en controleren van gg
 2. plaatsen in opslag: plaatsen van gg in een opslaglocatie
 3.  bulk: bulkopslag van goederen (meestal op pallets)
 4. aanvullen: aanvullen van pickvoorraad  vanuit bulk
 5. pick: opslag van gg in de picklocaties
 6. orderpick: verzamelen van gg aan de hand van klantorders
 7. expeditie: klaarzetten van gg voor verzending

Slide 16 - Tekstslide

7 activiteiten in een magazijn
Activiteiten en kosten
* kn van interne transportmiddelen
* kn om activiteiten uit te voeren
* kn voor magazijnpersoneel
* kn voor administratie middelen

Slide 17 - Tekstslide

Geautomatiseerde processen
                                                                                            LINK                                                                                                                                                                                                                                          Link 
ERP
Enterprise Resources Planning

ERP omvat niet alleen de fabricage- en materiaalplanning maar de complete planning van een fabriek. Ook kosten en opbrengsten worden daarbij in beschouwing genomen. (bron: logistiek.com)
MRP
Materials Requirements Planning

Dit houdt in dat de behoefte aan bepaalde goederen op een bepaalde plaats worden berekend (voorspeld eigenlijk), en aan de hand daarvan worden acties ondernomen om te zorgen dat die materialen worden aangevoerd. (bron: logistiek.com)
DRP
Distribution Requirements Planning

DRP is een planningssysteem waarmee je kunt berekenen wanneer de voorraad in het magazijn bijgevuld moet worden. (bron: sarphati)

Slide 18 - Tekstslide

DRP en MRP
Distribution Requirement Planning (DRP) is een planningssysteem waarmee je kunt berekenen wanneer de voorraad in het magazijn bijgevuld moet worden.
Er zijn twee planningssystemen: DRP I en DRP II.


DRP extra uitleg
Met behulp van slimme software is het mogelijk om de voorraden in de hele bedrijfskolom goed te plannen. Het gaat erom dat de juiste artikelen in de juiste hoeveelheden op het juiste moment in het magazijn liggen om aan de vraag van de klant te voldoen.
Het is een ingewikkeld planproces, want je moet met allerlei factoren rekening houden. Of een artikel een snelloper is, bijvoorbeeld, of een met met seizoensinvloeden. Er zijn piekmomenten waarbij de artikelen dagelijks aangevuld moeten worden en er zijn periodes waarin artikelen langer op de plank blijven liggen. Orders bestaan meestal uit veel verschillende artikelen, die verschillen in omloopsnelheid. De vraag van klanten naar een artikel is niet altijd te voorspellen. Die vraag is immers weer afhankelijk van de behoefte van de afnemers van je klanten. Kortom: het plannen van hoeveel voorraad er wanneer nodig is, is een complex proces waarbij de computer een onmisbaar hulpmiddel is geworden.

Slide 19 - Tekstslide

DRP - Distribution Requirements Planning

Slide 20 - Tekstslide

DRPI - Distribution Requirements Planning
DRPI maakt gebruik van een schema met daarin;
--> Vraag: De vraag naar het product. Bijvoorbeeld het aantal producten dat in bestelling is.
--> Voorraad: De voorraad die aanwezig is in het magazijn.
--> Geplande ontvangst: De voorraad die je in deze week gaat ontvangen.
--> Geplande bestelling: Het moment waarop je nieuwe voorraad moet bestellen om ervoor te zorgen dat je voldoende voorraad hebt in het magazijn. 
Voorbeeld DRPI schema

Slide 21 - Tekstslide

DRPI -

Slide 22 - Tekstslide

Wat is DRP?
A
Een magazijnsysteem waarmee je de inkomende en uitgaande gg. stroom bestuurt
B
Een planningsysteem waarmee je kunt berekenen wanneer het magazijn bijgevuld moet worden
C
Een voorraadsysteem dat de processen in het magazijn aanstuurt

Slide 23 - Quizvraag

'DRP II is een systeem dat zich niet alleen richt op de voorraad, maar ook op het plannen en aansturen van de goederenstroom.'
Is deze stelling juist of onjuist?
A
JUIST
B
ONJUIST

Slide 24 - Quizvraag

Wat kun je niet plannen met DRP II?
A
De beschikbaarheid van de magazijncapaciteit
B
De hoeveelheid uitgaande orders
C
De inzet van het personeel

Slide 25 - Quizvraag

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Tekstslide