NOVA les 4 H2.2 Dichtheid

NOVA H2 Rekenen in de chemie
HAVO 4       Les 4 H2.2 Dichtheid
1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

NOVA H2 Rekenen in de chemie
HAVO 4       Les 4 H2.2 Dichtheid

Slide 1 - Tekstslide

Deze les
  • wat weet je nog van de vorige les?
  • leerdoelen
  • herhaling en extra uitleg
  • maken: 17 tm 19
  • V-trainer

Slide 2 - Tekstslide

Bereken de massa van 1,32 mol koper in gram

Slide 3 - Open vraag

Hoeveel mol is 12 gram NaCl?

Slide 4 - Open vraag

Leerdoelen
  • je kunt de dichtheid van stoffen opzoeken in Binas
  • je kunt de eenheid van dichtheid uit Binas (kg/m3) omrekenen naar de eenheden in de opgave
  • je kunt massa en volume in elkaar omrekenen met behulp van de dichtheid

Slide 5 - Tekstslide

Dichtheid
 =    massa 
      volume

Slide 6 - Tekstslide

0

Slide 7 - Video

Aluminium
Aluminium heeft bijvoorbeeld een dichtheid van 2700 kg/m3
Je schrijft het ook wel als 2700 kg m-3

Dit spreek je uit als 2700 kilogram per kubieke meter. 
Als je dus 1 m3 aluminium neemt en op een (hele grote) weegschaal legt, geeft de weegschaal 2700 kilogram aan.

Slide 8 - Tekstslide

Dichtheid (formule)
ρ=Vmm=ρVV=ρm
ρ=dichtheid(kg.m3ofm3kg)
m=massa(kg)
V=volume(m3)
Binas 8 tm 12

Slide 9 - Tekstslide

Zoek op: Wat is de dichtheid van koper?
Noteer de tabel uit Binas, het getal en de eenheid

Slide 10 - Open vraag

Zoek op: Wat is de dichtheid van alcohol?
Noteer de tabel uit Binas, het getal en de eenheid

Slide 11 - Open vraag

Zoek op: Wat is de dichtheid van aardgas?
Noteer de tabel uit Binas, het getal en de eenheid

Slide 12 - Open vraag

Omrekenen met dichtheid
Begin met 2 opgaven van massa naar volume
(en daarna volgen nog 2 opgaven van volume naar massa)

Heb je meer uitleg nodig? Bekijk dan het filmpje en de (eenvoudige) voorbeelden


dichtheid=volumemassa

Slide 13 - Tekstslide

Stappenplan
stap 1. Zoek dichtheid op in Binas. Kijk naar de eenheid bovenaan de kolom!
stap 2. Reken de dichtheid uit Binas (kg per m3) om naar dezelfde eenheden als in de opgave
stap 3. Vul de formule voor de dichtheid (rho = m / V) in met alle gegevens die je hebt. Noem je onbekende (wat gevraagd wordt) "x"
stap 4. Reken x uit 
stap 5. controleer >>>>>>>

A ntwoord gegeven op de vraag?
L ogisch? (is het realistisch?)
L eesbaar?
E enheid juist?
S ignificantie juist?
NOTEER IN JE SCHRIFT
dit is je spiekbriefje

Slide 14 - Tekstslide

0

Slide 15 - Video

dichtheid - 5. voorbeeldopgaven
Stap 1 - formule :

Stap 2 - gegevens:

Stap 3 - invullen:  

Stap 4 - antwoord + eenheid:
 

Slide 16 - Tekstslide

dichtheid - 5. voorbeeldopgaven
Stap 1 - formule :

Stap 2 - gegevens:

Stap 3 - invullen:  

Stap 4 - antwoord + eenheid:
 

Slide 17 - Tekstslide

dichtheid - 5. voorbeeldopgaven
Stap 1 - formule :

Stap 2 - gegevens:

Stap 3 - invullen:  

Stap 4 - antwoord + eenheid:
 

Slide 18 - Tekstslide

Bereken het volume in mL van 245 mg zwavelzuur (H2SO4)

Slide 19 - Open vraag

Bereken het volume in mL van 19,2 g chloroform (l)

Slide 20 - Open vraag

V-trainer
Als je het lastig vindt om de eenheid van dichtheid uit Binas (kg m-3) om te rekenen in de eenheden van de opgave (of als je hier fouten in maakt), ga dan eerst in NOVA H2 naar de Vaardighedentrainer (V-trainer) om hier extra mee te oefenen

Slide 21 - Tekstslide

Omrekenen met dichtheid
je hebt al 2 opgaven van massa naar volume geoefend

Nu volgen 2 opgaven van volume naar massa
dichtheid=volumemassa

Slide 22 - Tekstslide

Bereken de massa in gram van 95,33 L krypton (T = 273 K)

Slide 23 - Open vraag

Bereken de massa in g van 987 cm3 goud

Slide 24 - Open vraag

Geef aan hoe goed je het leerdoel "rekenen met massa, volume en dichtheid" beheerst
A
ik ken de formule niet, kan eenheden van de dichtheid niet omrekenen en doe berekening fout
B
ik ken de formule, ik kan eenheden van de dichtheid omrekenen, maar maak vaak fouten in de berekening
C
ik ken de formule, maar maak vaak fouten in de eenheden van de dichtheid, ik doe de berekening goed
D
ik maak (bijna) geen fouten in het rekenen met massa, volume en dichtheid

Slide 25 - Quizvraag

Als je nog een vraag hebt over deze les, stel hem dan hier:

Slide 26 - Open vraag

Eigen werk
maak opgave 17 tm 19 (online)
noteer wel de berekeningen in je schrift en niet alleen in je rekenmachine. Op de toets moet je ook je hele berekening opschrijven, dus oefen hoe je dat netjes en volledig doet!

Slide 27 - Tekstslide

Bereken het volume in mL van 4,38 microgram ozon (T = 273 K)

Slide 28 - Open vraag

Bereken het volume in L van 97,2 kg gips

Slide 29 - Open vraag

Bereken de massa in kg van 103 mL paraffine olie

Slide 30 - Open vraag

bereken de massa in gram van 72,97 cm3 germanium

Slide 31 - Open vraag