Wat is recht: inleiding

Het recht rondom ons
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Het recht rondom ons

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerplandoelen
BK2_02.12
De leerlingen illustreren het belang en de noodzaak van recht. privaat recht en publiek recht: 
 • onderscheid
 • bronnen van rechtSlide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waaraan denken jullie
bij het woordje 'recht'

Slide 3 - Woordweb

Wat is recht?

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Nut van recht?
Ervoor zorgen dat mensen goed met elkaar kunnen samenleven, het bevordert het algemeen welzijn.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Indeling recht
Tussen privaat en publiek recht bestaat er nog een ander soort recht: Sociaaleconomisch recht.
Deze zijn zowel van toepassing op particulieren onderling als tussen overheid en particulieren.
 • arbeidsrecht (WN-WG)
 • sociaal zekerheidsrecht
 • economisch recht (voor handelaars)

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke bronnen kan een rechter raadplegen om een uitspraak te doen?

Slide 8 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Bronnen van het recht
 • wetten en decreten
 • rechtspraak
 • rechtsleer
 • gewoonten en gebruiken
 • grondweet 

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1. Wetten, decreten, ordonnanties
Dit is allemaal hetzelfde, alleen opgelegd door een andere overheid in België. (zie volgende dia)
 • Wet: opgelegd door de federale overheid
 • Decreet: opgelegd door gewesten en gemeenschappen
 • Ordonnantie: opgelegd door het Brussels Hoofdstedelijk gewest 
 • Reglement: opgelegd door provincies en gemeentes

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies