Totale communicatie les 5
Zelfbeeld 
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
agogiekMBOStudiejaar 4

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les
Zelfbeeld 

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Waar denken jullie aan als jullie deze afbeelding zien?

Slide 3 - Open vraag


Lesdoel

Je weet wat er wordt bedoeld met gedrag en persoonlijkheid en wat voor invloed dit kan hebben op het werken met cliënten 

Slide 4 - Tekstslide

Gedrag en persoonlijkheid

Slide 5 - Woordweb

Planning


  • Vorige les 
  • Theorie & interactieve vragen Gedrag
  • Pauze 
  • Theorie & interactieve vragen persoonlijkheid 
  • Huiswerk 

Slide 6 - Tekstslide


De definitie van gedrag
Gedrag: zijn alle activiteiten van een persoon die anderen kunnen waarnemen

Slide 7 - Tekstslide

Vorige week 
Totale communicatie 

  • Op wat voor een manier wordt er gecommuniceerd bij Ipse de Bruggen? 

Slide 8 - Tekstslide
Gedrag

Ijsberg model van McClelland

Slide 9 - Tekstslide

Welk gedrag heb jij vandaag laten zien?

Slide 10 - Open vraag


Gedrag wordt bepaald door erfelijke factoren 


Slide 11 - Tekstslide

Gedrag wordt bepaald door
leerprocessen
(nadoen, complimenten geven
en/of kritiek)

Slide 12 - Tekstslide

  Cultuur: waarden, normen, opvattingen en gewoonten

Gedragingen aan -en afleren heeft te maken met de
cultuur waarin iemand opgroeit.

Boeren na het eten dat vinden wij onbeleefd, maar in China wordt dit helemaal niet als onbeleefd gezien, integendeel!

Slide 13 - TekstslideDe mens is een sociaal wezen (aanpassen gedrag, erbij horen)


Slide 14 - Tekstslide

Zoek op internet!
Wat zijn andere redenen waarom
mensen op elkaar willen lijken?
timer
3:00

Slide 15 - Open vraagJij als MZ beroepskracht, leert cliënten vaardigheden aan (voordoen,
   complimenten geven)

Slide 16 - Tekstslide

5 minuten pauze

Slide 17 - Tekstslide

Ander gedrag...

Slide 18 - Tekstslide

Persoonlijkheid

Slide 19 - Tekstslide

Persoonlijkheid
Met persoonlijkheid bedoelen we het totaal aantal aan eigenschappen dat iemand kenmerkt, waardoor deze persoon verschilt van andere mensen.

Netjes, slordig, creatief, geduldig, eigenwijs, denker, beleefd

Slide 20 - Tekstslide

Persoonlijkheid bestaat uit karakter en temperament
Karakter is dat deel van de persoonlijkheid dat min of meer 
vaststaat; het gaat om stabiele eigenschappen. Ouders, 
vrienden, en anderen kunnen een bepaalde karaktertrek 
remmen, maar ook versterken.

Temperament is de aangeboren manier waarop iemand  
reageert op bepaalde omstandigheden

Slide 21 - Tekstslide


Wat zijn karaktereigenschappen?
A
sociaal
B
druk
C
rustig
D
nieuwsgierig

Slide 22 - Quizvraag


Voorbeelden van temperament zijn:
A
ongeduldig
B
rustig
C
betrouwbaar
D
eigenwijs

Slide 23 - Quizvraag

Als je weet hoe jezelf in elkaar zit kan je begrijpen waarom jouw persoonlijkheid soms botst met die van een client .

Slide 24 - Tekstslide

Praktijkvoorbeeld
Je cliënt is heel slordig, maar jij netjes. Jij bent erg open en praat makkelijk, een cliënt is heel gesloten en zegt uit verlegenheid vaak niets. 

In dit soort situaties is het belangrijk om eerlijk tegenover jezelf te zijn dat de cliënt iets oproept wat je niet wilt. Vaak gaat het om gevoelens van ergernis. Erken hierbij ook dat jouw ergernis te maken heeft met het verschil in persoonlijkheid. Dat maakt het gemakkelijker om zelf verantwoordelijk te blijven voor jouw gevoelens en de schuld niet bij de cliënt te leggen.

Slide 25 - Tekstslide

Geef een voorbeeld wanneer jouw persoonlijkheid botste met die van een ander:

Slide 26 - Open vraag

Huiswerk volgende week
Maak in een word document een (collage) beeld van wie je bent.
 Het is niet de bedoeling dat je laat zien bv. wat je allemaal graag doet. De bedoeling is dat je laat zien wie jij bent van karakter, van persoon. Je zoekt plaatjes op internet en kopieert deze voor in je document.
Je levert dit in op teams.                                                                                                                       
                                                 
                                                             
                                                               Vb. plaatje

Slide 27 - Tekstslide

Omschrijf in 1 zin wat jou het meest bij zal blijven van deze les

Slide 28 - Open vraag