agogiek leerjaar 1, gedrag/ persoonlijkheid

Agogiek  Zelfbeeld
Zelfbeeld is de basis van je gedrag.

Als je duidelijkheid hebt over je zelfbeeld dan heb je zelfkennis.

Voor een beroepskracht MZ is het belangrijk om zelfkennis te hebben.

1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
agogiekMBO

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Agogiek  Zelfbeeld
Zelfbeeld is de basis van je gedrag.

Als je duidelijkheid hebt over je zelfbeeld dan heb je zelfkennis.

Voor een beroepskracht MZ is het belangrijk om zelfkennis te hebben.

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoel
* Weten dat je gedrag aan- en af kan leren bij cliënten en dat  
   hier veel mee gewerkt wordt in het werkveld.
* Je weet welke invloed cultuur heeft op de cliënt, 
* Inzicht hebben in hoe je clienten zou kunnen ondersteunen bij hun  persoonlijkheidsontwikkeling.

Lesdoelen

*Je kent de definitie van gedrag en je kan in eigen woorden vertellen wat gedrag is. 

* Je hebt geleerd in deze les dat je gedrag aan- en af kan leren bij cliënten.

* Je weet welke invloed cultuur heeft op de cliënt.

* Je weet wat voor invloed je eigen persoonlijkheid heeft tijdens je werk met cliënten 


Slide 2 - Tekstslide

Planning
Vorige les (3 min)
Theorie & interactieve vragen Gedrag (20min)
Pauze (5 min)
Theorie & interactieve vragen persoonlijkheid (25 min)
Huiswerk (2 min)

Slide 3 - Tekstslide

Totale communicatie

Slide 4 - Woordweb

Gedrag

Slide 5 - Tekstslide

Defenitie Gedrag
Gedrag is alle activiteiten van een persoon die anderen kunnen waarnemen

Slide 6 - Tekstslide

Welk gedrag heb jij vandaag laten zien?

Slide 7 - Open vraag

Gedrag wordt bepaald door erfelijke factoren 


Slide 8 - Tekstslide

Gedrag wordt bepaald door leerprocessen (nadoen, complimenten geven/ kritiek)

Slide 9 - Tekstslide

 Gedragingen aan-afleren heeft te maken met de
  cultuur waarin iemand opgroeit,

                                           cultuur: waarden, normen
                                            opvattingen/ gewoonten

Boeren na het eten Dat vinden wij onbeleefd, maar in China wordt dit helemaal niet als onbeleefd gezien, integendeel!

Slide 10 - Tekstslide


     De mens is een sociaal wezen (aanpassen gedrag, erbij horen)

Slide 11 - Tekstslide

Zoek op internet!
Wat zijn andere redenen waarom mensen op elkaar lijken of willen lijken?
timer
3:00

Slide 12 - Open vraag


Jij als Mz beroepskracht leert cliënten vaardigheden aan (voordoen,
   complimenten geven)

Slide 13 - Tekstslide

Ander gedrag...

Slide 14 - Tekstslide


Mensen willen andere mensen graag in hokjes plaatsen



Mensen hebben behoefte aan eenvoudige oordelen over grote groepen mensen. 

Slide 15 - Tekstslide

Wat is het nadeel van mensen indelen in hokjes?
A
mensen passen soms niet in 1 hokje
B
er is geen nadeel, lekker overzichtelijk
C
Je kijkt niet meer naar wie de persoon zelf is

Slide 16 - Quizvraag

5 min pauze

Slide 17 - Tekstslide

Persoonlijkheid

Slide 18 - Tekstslide

Persoonlijkheid
Met persoonlijkheid bedoelen we het totaal aantal aan eigenschappen dat iemand kenmerkt, waardoor deze persoon verschilt van andere mensen.

Netjes, slordig, creatief, geduldig, eigenwijs, denker, beleefd

Slide 19 - Tekstslide

Persoonlijkheid bestaat uit karakter en temperament
* Karakter is dat deel van de persoonlijkheid dat min of meer 
   vaststaat; het gaat om stabiele eigenschappen. Ouders, 
    vrienden, en anderen kunnen een bepaalde karaktertrek 
    remmen, maar ook versterken.

* Temperament is de aangeboren manier waarop iemand  
    reageert op bepaalde omstandigheden

Slide 20 - Tekstslide

Wat zijn karaktereigenschappen?
A
sociaal
B
druk
C
rustig
D
nieuwsgierig

Slide 21 - Quizvraag

Voorbeelden van temperament zijn:
A
ongeduldig
B
rustig
C
betrouwbaar
D
eigenwijs

Slide 22 - Quizvraag

Noem 3 karaktereigenschappen van jezelf. Beschrijf of je hier tevreden mee bent en of je er iets aan zou kunnen veranderen. (10 min)

Slide 23 - Open vraag

Als je weet hoe jezelf in elkaar zit kan je begrijpen waarom jouw persoonlijkheid soms botst met die van een client .

Slide 24 - Tekstslide

Praktijkvoorbeeld
Je cliënt is heel slordig, maar jij netjes. Jij bent erg open en praat makkelijk, een cliënt is heel gesloten en zegt uit verlegenheid vaak niets. 

In dit soort situaties is het belangrijk om eerlijk tegenover jezelf te zijn dat de cliënt iets oproept wat je niet wilt. Vaak gaat het om gevoelens van ergernis. Erken hierbij ook dat jouw ergernis te maken heeft met het verschil in persoonlijkheid. Dat maakt het gemakkelijker om zelf verantwoordelijk te blijven voor jouw gevoelens en de schuld niet bij de cliënt te leggen.

Slide 25 - Tekstslide

Geef een voorbeeld wanneer jouw persoonlijkheid botste met die van een ander

Slide 26 - Open vraag

Wat vond je van de les?
😒🙁😐🙂😃

Slide 27 - Poll

Huiswerk volgende week
Maak in een word document een (collage) beeld van wie je bent.
 Het is niet de bedoeling dat je laat zien bv. wat je allemaal graag doet. De bedoeling is dat je laat zien wie jij bent van karakter, van persoon. Je zoekt plaatjes op internet en kopieert deze voor in je document. Je levert dit in op teams.                                                                                                                       Vb. plaatje:

Slide 28 - Tekstslide