Internationaal Identiteit

Internationaal
Het ontwikkelen van culturele sensitiviteit.  
Deel 1: Cultuur en ik.

Identiteit; Wat maakt ons... ons?

1 / 42
volgende
Slide 1: Tekstslide
InternationaalMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 42 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 100 min

Onderdelen in deze les

Internationaal
Het ontwikkelen van culturele sensitiviteit.  
Deel 1: Cultuur en ik.

Identiteit; Wat maakt ons... ons?

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat gaan we vandaag doen?
Presentatie opdracht over een land (Ward Beentjes)
Nabespreken opdracht ''ui model Hofsteden''

Identiteit
Nature vs nurture 

Object van thuis; identiteit

Lesdoel: aan het einde van de les kan je het begrip identiteit herkennen in je omgeving. 

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Presentatie opdracht over een land
Ward Beentjes

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht: het ui model
Opdracht 1: 
Maak je eigen ''Ui model''. 
Welke symbolen, helden, rituelen en waarden heb jij?
Klaar? vergelijk jouw ''Ui model'' met die van je buurman. 

Opdracht 2: 
Maak het ui model van defensie.
Welke symbolen, helden, rituelen en waarden kent defensie?
Klaar? Vergelijk jouw ''ui model'' van defensie met die van je buurman. 


Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het ui model van Hofsteden.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ui model van Hofsteden: Jezelf
Symbolen

Helden

Rituelen

Waarden

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ui model van Hofsteden: Defensie
Symbolen

Helden

Rituelen

Waarden

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leg in je eigen woorden uit wat het begrip identiteit betekent.
timer
1:00

Slide 9 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Identiteit
Identiteit: Het geheel van eigenschappen dat jou tot een uniek persoon maakt.

Je identiteit wordt gevormd door zowel aangeboren eigenschappen als aangeleerde eigenschappen. 
<Combinatie van aangeboren en aangeleerde eigenschappen 

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

timer
1:00
Aangeboren eigenschappen

Slide 11 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

timer
1:00
Aangeleerde eigenschappen

Slide 12 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Nature-nurture-debat
De vraag of eigenschappen van mensen meer worden bepaald door nature of nurture.

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

0

Slide 14 - Video

Deze slide heeft geen instructiesWat denk jij dat het resultaat is van het onderzoek? Gaat het om nature of nurture?
Wat denk jij dat het resultaat is van het onderzoek? Gaat het om nature of nurture?
A
Nature
B
Nurture

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is het resultaat van het onderzoek? Is Feyenoord fan
zijn natur of nurture?
Wat is het resultaat van het onderzoek? Is Feyenoord fan zijn natur of nurture?
A
Nature
B
Nurture

Slide 17 - Quizvraag

Natuurlijk is deze vraag heel simpel maar leerlingen moeten meteen onthouden dat nurture over aangeleerd gedrag vanuit de omgeving gaat. Dus dit is een mini-toepassingsvraag.
Een object over identiteit
Neem iets mee van thuis dat iets zegt over jou als persoon.
Denk aan een foto, muziek, een object in je huis enz. 

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat gaan we vandaag doen?
  1. Wat hebben we de vorige les gedaan?
  2. Cultuur
  3. Het ''Ui model van Hofsteden''
  4. Opdracht: het ''Ui model''

Lesdoel: Aan het einde van de les kan je uitleggen hoe naar cultuur kan kijken. 

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Herhaling vorige les: Licht het begrip culturele sensitiviteit toe en beargumenteer waarom dit volgens jou belangrijk is bij defensie.

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Cultuur

Slide 24 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Cultuur
Cultuur: het geheel van kenmerken, gewoonten, opvattingen, normen en waarden waaraan je een groep herkent. 

Waarde: datgene wat je belangrijk vindt 
Norm: ongeschreven gedragsregel. Laat zien hoe jij je waarde uit. 

Waarden en normen hebben altijd met elkaar te maken. 

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Sam vindt de waarde gezondheid belangrijk. Zijn norm is dat hij veel sport en gezond eet om gezond te blijven.

Welke waarde en welke norm heeft Sam?

Slide 26 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat hebben normen en waarden met elkaar te maken?

Slide 27 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Beschrijf welke factoren er invloed hebben op jouw cultuur en beschrijf wat voor invloed zij hebben/hebben gehad.

Slide 28 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Beschrijf welk aandeel jouw ouders/verzorgers hebben gehad in de keuze voor defensie. Beschrijf tevens wat dit met jouw cultuur te maken heeft.

Slide 29 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Theorie: ''het ui model van Hofsteden'''.
Hofdsteden vroeg zich af wat we bedoelen met het begrip cultuur. 
Het ui model is een manier om te kijken naar cultuur. 

Ui model: Volgens Hofsteden heeft cultuur verschillende lagen / dimensies. 

Stel jij zou uit het raam kijken kan jij het ui model gebruiken om naar mensen te kijken en om bepaald gedrag te verklaren. 

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Cultuur:
Het geheel aan kenmerken 

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Symbolen
Symbool: een teken die een bepaalde betekenis heeft

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Helden
Helden en heldinnen: Een bestaand of fictief persoon die veel betekenis heeft. 


Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ritueel
Ritueel: Een ritueel is een handeling die je uitvoert die een bepaalde betekenis heeft.  


Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waarde
Waarde: datgene wat jij belangrijk vindt 

Norm: Een regel die bij een waarde hoort. 

Belangrijke waarden in de klas: veiligheid, respect, vrijheid, verantwoordelijkheid enz. 

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kan je ook geen cultuur hebben?

Slide 36 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Beschrijf je eigen Ui model van Hofsteden. 

Slide 37 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht: het ui model
Opdracht 1: 
Maak je eigen ''Ui model''. 
Welke symbolen, helden, rituelen en waarden heb jij?
Klaar? vergelijk jouw ''Ui model'' met die van je buurman. 

Opdracht 2: 
Maak het ui model van defensie.
Welke symbolen, helden, rituelen en waarden kent defensie?
Klaar? Vergelijk jouw ''ui model'' van defensie met die van je buurman. 

Sla je werk goed op en voeg het toe aan je portfolio. 


Slide 38 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Huiswerk opdracht: 
Neem iets mee van thuis dat iets zegt over jou als persoon.
Denk aan een foto, muziek, een object in je huis enz. 

Let op: met de opdracht gaan we volgende week dinsdag 30 november mee aan de slag!

Slide 39 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 40 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Identiteit
Identiteit: Het geheel van eigenschappen dat jou tot een uniek persoon maakt.

Je identiteit wordt gevormd door zowel aangeboren eigenschappen als aangeleerde eigenschappen. 
<Combinatie van aangeboren en aangeleerde eigenschappen 

Slide 41 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

nature nurture debat
bij het nature nurture debat stellen we de vraag in hoeverre het menselijjk gedrag door aangeleerde, sociale factoren (nurture) bepaald wordt en in hoeverre erfelijke en biologische factoren (nature) een rol spelen.
nature?                                                                 nurture?
 Men gaat er nu vanuit dat het ca. 50% is maar eerlijk gezegd is dit zo lastig te bepalen omdat je toch grote verschillen tussen mensen ziet en soms nurture ervoor zorgt dat nature een vergrote kans heeft om tot uiting te komen.

Slide 42 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies