H2.4 dichtheid

vandaag        

  • 5minuten lezen paragraaf 4 (bladzijde 69-72)

  • korte herhaling H2.3 massa en volume
  • H2.4 dichtheid
  • proefje dichtheid bepalen met onderdompelmethode
***maandag 24 oktober toets H.2***

1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 2

In deze les zitten 10 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

vandaag        

  • 5minuten lezen paragraaf 4 (bladzijde 69-72)

  • korte herhaling H2.3 massa en volume
  • H2.4 dichtheid
  • proefje dichtheid bepalen met onderdompelmethode
***maandag 24 oktober toets H.2***

Slide 1 - Tekstslide

leerdoelen
je kunt uitleggen wat de dichtheid van een stof is.
je kunt de dichtheid van een stof berekenen als de massa en volume gegeven zijn.
je kunt aan de hand van de dichtheid van stoffen uitleggen of een stof zinkt , zweeft of drijft.

Slide 2 - Tekstslide

Massa omrekenen
de massa geeft aan hoeveel je van een stof heeft.

Reken de volgende eenheden om:
500 kg = ...... g 

Slide 3 - Tekstslide

Het volume omrekenen
Het volume geeft aan hoe groot een voorwerp is.

reken de volgende eenheden om: 

1,6 dm3 = ...... L
25 L= ....... ml

Slide 4 - Tekstslide

 Dichtheid:  Wat is dichtheid
Dichtheid geeft aan hoeveel massa van een stof aanwezig is in een bepaalde volume.
Dichtheid is een eigenschap van een stofSlide 5 - Tekstslide

Dichtheid berekenen
de formule die we hier voor gebruiken is:
  
Dichtheid =    massa                
                  volume                                                      

massa= gram (g)
volume= kubieke centimeter(cm3) 
Dichtheid = g/cm3 Dichtheid
=   massaof in symbolen𝜌 =mvolumeV


Dichtheid
=   massaof in symbolen𝜌 =mvolumeV

Dichtheid       =

massaof in symbolen𝜌 =mv

olumeV𝜌 =mV


                  

Slide 6 - Tekstslide

Zijden opmeten en berekenen:
l = 5,0 cm
b = 3,0 cm
h = 4,0 cm 
gevraagd: V          V = l ∙ b ∙ h
                                  V = 5,0 × 3,0 × 4,0
                                  V = 60 cm3
Het volume van een voorwerp kun je bepalen door:
onderdompelmethode:
beginstand = 52 ml
eindstand = 78 ml
gevraagd: het volume

volume = eindstand – beginstand
volume = 78 ml – 52 ml = 26 ml

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

aan de slag!
wat: proefje dichtheid bepalen met onderdompelmethode
hoe: in tweetallen
hulp: voorschrift/mevrouw Amiri
tijd: 15 minuten
uitkomst: je leert dichtheid bepalen.
klaar: maak de opgaven H2.4 (bladzijde 73-76)

Slide 9 - Tekstslide

huiswerk

maak de opgaven H2 paragraaf 4 

***maandag 31 oktober toets H.2***

Slide 10 - Tekstslide