K3-B1-W2 Werkzaamheden afstemmen

B1-K3-W2
Werkzaamheden afstemmen
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
BewegingsonderwijsMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

B1-K3-W2
Werkzaamheden afstemmen

Slide 1 - Tekstslide

Waar denk je in eerste instantie aan bij "werkzaamheden afstemmen"?

Slide 2 - Woordweb

2

Slide 3 - Video

00:03
Let goed op welke werkzaamheden er allemaal uitgevoerd moeten worden om dit evenement goed te kunnen laten slagen.

Slide 4 - Tekstslide

00:57
Welke werkzaamheden moeten er verricht worden bij dit evenement?

Slide 5 - Woordweb

Afstemming werkzaamheden
Als sport en bewegingsleider werk je meestal niet alleen. Iedereen heeft zijn eigen taken en werkzaamheden. 


Afstemmen van werkzaamheden kun je op 2 manieren doen:
1. Door het geven van de juiste instructies aan anderen
2. Door een werkbespreking

Slide 6 - Tekstslide

Geven van instructies
Een instructie is een mondelinge of schriftelijke opdracht/afstemming. 

De aard en inhoud van de instructie is afhankelijk van twee componenten:
1. De werkervaring
2. De kwaliteiten van de medewerker.

Slide 7 - Tekstslide

Voorbeeld van instructie
Ethem gaat als fitnesstrainer werken in sportschool Fysiek. Als er een nieuwe klant bij Fysiek komt, wordt met die klant een 'intake' gedaan. Zo'n intake bestaat uit een rondleiding en een gesprek aan de hand van een formulier. Fysiek trekt voor zo'n intake een uur uit, onder andere om te laten zien dat de organisatie zo'n intake serieus neemt. 

Ethems leidinggevende, Joost, instrueert Ethem over de intakeprocedure. Hij legt hem uit hoe hij het aan moet pakken en spreekt af dat ze het eerst een keer samen doen. Daarna doet Ethem de intake zelfstandig.

Slide 8 - Tekstslide

Werkbespreking
Een werkbespreking is een soort vergadering waarin het werk op elkaar afgestemd wordt. Voor een goede afstemming het het belangrijk om rekening te houden met:

 • De wensen en behoeften van de medewerker(s)
 • De bevoegdheden van de medewerker(s)
 • De kwaliteiten van de medewerker(s)

Slide 9 - Tekstslide

Voorbeeld van werkbespreking
Eén keer per week zijn er bij Fysiek werkbesprekingen tussen Joost en de fitnesstrainers. Hier bespreken zij de werkverdeling, de vakantieplanning, de aanpak van bepaalde klanten enzovoort.

Slide 10 - Tekstslide

Werkplanning
Bij het maken van een werkplanning doorloop je de volgende stappen:
 1. Maak een overzicht van werkzaamheden die verricht moeten worden
 2. Plaats deze werkzaamheden in een logische volgorde
 3. Maak een urenraming van de afzonderlijke werkzaamheden
 4. Maak een tijdsplanning
 5. Maak een overzicht van interesses, kwaliteiten, bevoegdheden en beschikbaarheid van de medewerkers en/of vrijwilligers
 6. Verdeel de werkzaamheden in overleg met de medewerkers en/of vrijwilligers

Slide 11 - Tekstslide

De juiste persoon op de juiste plaats!

Het is belangrijk dat de juiste mensen de juiste werkzaamheden verrichten. Iedereen moet het idee hebben een zinvolle bijdrage te leveren aan de werkzaamheden, daarom is goed overleg belangrijk!

Slide 12 - Tekstslide

Op welke manier krijg jij de juiste persoon op de juiste plaats?

Slide 13 - Open vraag

Product- en proces evaluatie
Een organisatie en ook de medewerkers streven doelen na. Het is dus logisch dat iedereen en dus ook de sport- en bewegingsleider regelmatig de verrichte werkzaamheden evalueert. 

Product: Heb je jouw persoonlijke doelen behaald?
Proces: Op welke manier/methode heb je de resultaten bereikt?

Slide 14 - Tekstslide

Doel van evalueren:

Het doel van (werkzaamheden) evalueren is om de kwaliteit en de efficiëntie van werken te verbeteren. 

Slide 15 - Tekstslide

Stappenplan evalueren
Evalueren is een proces dat stapsgewijs verloopt:

1. Doel van de evaluatie bepalen
2. Verzamelen van gegevens
3. Analyseren van de gegevens
4. Verbeterpunten vaststellen

Slide 16 - Tekstslide

Op welke manier zou jij een evaluatie van de werkzaamheden uitzetten?

Slide 17 - Open vraag

Welke werkzaamheden worden er op jouw stage afgestemd? En op welke manier gebeurd dit?

Slide 18 - Open vraag

Werkzaamheden afstemmen voor het examen kerntaak 3

Voor werkproces 2 moet je op het examen in kaart brengen hoe jij de werkzaamheden hebt afgestemd en hoe je dit hebt aangepakt. Overleg in een 2 tal hoe jij dit aan gaat pakken, en wat je zou kunnen gaan doen.

Deel met je klasgenoten wat er jouw plan is:

Slide 19 - Tekstslide

Het examen
Wat moet je laten zien bij dit werkproces?
 • Je voert tijdig en regelmatig overleg en stemt de werkzaamheden af met alle betrokkenen
 • Je staat open voor meningen, ideeën en feedback van anderen. Je houdt rekening met de wensen en mogelijkheden van de betrokkenen
 • Je verdeelt de taken zorgt er voor dat iedereen weet wat hij moet doen en waarvoor hij verantwoordelijk is
 • Je houdt rekening met de haalbaarheid van de werkzaamheden
 • Je draagt actief bij aan de onderlinge samenwerking

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Vragen over B1-K3-W2?
Stemt de werkzaamheden af

Slide 22 - Tekstslide