rekenen aan mengsels

1.3 Zuivere stoffen en Mengsels
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

1.3 Zuivere stoffen en Mengsels

Slide 1 - Tekstslide

Mengsels
 • Mengsels bestaan uit meerdere molecuulsoorten
 • Mengsels hebben een smelt- en kooktraject

Slide 2 - Tekstslide

Mengsel
Zuivere stof
Alcohol
Diamant
Roest
Bakpoeder
Brons
Kraanwater
Bloed
Koffiebonen

Slide 3 - Sleepvraag

Soorten mengsels
 • Homogene mengsels zijn mengsels waarbij je de verschillende onderdelen niet kunt onderscheiden
 • Homogene mengsels zijn oplossingen

 • Heterogene mengsels zijn mengsels waarbij je de verschillende onderdelen wél kunt onderscheiden
 • Er zijn verschillende soorten heterogene mengsels

Slide 4 - Tekstslide

Soorten heterogene mengsels
 • vast in vloeistof: suspensie
 • vloeistof in vloeistof: emulsie
 • gas in vast/vloeistof: schuim
 • vast in gas: rook
 • vloeistof in gas: nevel

Slide 5 - Tekstslide

Soorten heterogene mengsels
 • Voorbeelden suspensie: chocolademelk, bloed
 • Voorbeelden emulsie: mayonaise, melk, water en olie
 • Voorbeelden schuim: piepschuim, slagroom
 • Voorbeelden nevel: haarlak, mist

Slide 6 - Tekstslide

Rekenen aan mengsels - massa%
Massapercentage: hoeveelheid van een bestanddeel in een    
                                         mengsel in procenten


massapercentage=massa(geheel)massa(deel)×100

Slide 7 - Tekstslide

Rekenen aan mengsels - massa%
Voorbeeldopgave 
Halfvolle melk bevat 9,2 gram suiker per 200 gram melk. Bereken het massapercentage suiker van de halfvolle melk.

Slide 8 - Tekstslide

Rekenen aan mengsels - massa%
Voorbeeldopgave 
Jam bevat 63 massa% suiker. Bereken hoeveel suiker er in een pot jam van 450 g zit.

Slide 9 - Tekstslide

Rekenen aan mengsels - volume%
Volumepercentage: hoeveelheid van een bestanddeel in een    
                                           mengsel in procenten


volumepercentage=volume(geheel)volume(deel)×100

Slide 10 - Tekstslide

Rekenen aan mengsels - volume%
Voorbeeldopgave 
In een fles brandspiritus van 750 mL zit 638 mL alcohol. Bereken het volumepercentage alcohol in de brandspiritus

Slide 11 - Tekstslide

Rekenen aan mengsels - volume%
Invullen van de formule voor volumepercentage geeft:


                                                                                                                          %
volumepercentage=750638×100=85,1

Slide 12 - Tekstslide

Rekenen aan mengsels - concentratie
Concentratie (g L-1): massa opgeloste stof (in gram) in één liter 
                                            oplossing.


concentratie=volume.oplossingmassa.opgeloste.stof

Slide 13 - Tekstslide

Rekenen aan mengsels - concentratie
Voorbeeldopgave 
In 200 mL Coca Cola zit 21,2 gram opgeloste suiker. Bereken de suikerconcentratie in Coca Cola.

Slide 14 - Tekstslide

Rekenen aan mengsels - concentratie
200 mL = 0,200 L
Invullen van de formule voor concentratie geeft:


                                                                                          g L-1
concentratie=0,20021,2=106

Slide 15 - Tekstslide