2023 artikel schrijven

Het artikel
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 24 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Het artikel

Slide 1 - Tekstslide

Waar word je op beoordeeld?
 1. Samenhang
 2. Afstemming op doel
 3. Afstemming op publiek
 4. Woordenschat en woordgebruik
 5. Spelling, interpunctie en grammatica
 6. Leesbaarheid

Slide 2 - Tekstslide

Opbouw 
                                                                  * Pakkende titel* 

Inleiding: hier introduceer je het onderwerp en schrijf je waarom je dit stuk schrijft (aanleiding) plus waarom (doel).

Middenstuk: schrijf over elk deelonderwerp één alinea. Gebruik signaalwoorden! Wat staat er in de opdracht?

Slot: hier geef je een advies, conclusie of korte samenvatting. (Hangt af van het doel)

Slide 3 - Tekstslide

Stap 1

Maak een schrijfplan!

Slide 4 - Tekstslide

Vooraf  bedenken
Wat - waarom - voor wie?

Wat: welk product moet ik opleveren? 
Doel bepalen: wat wil ik bereiken met mijn product?
Doelgroep: voor wie schrijf ik? Taalgebruik!

Hoofdgedachte: in één zin: waar gaat mijn tekst over?

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Stap 2

Noteer zo veel mogelijk steekwoorden! 
(Wat staat in de opdracht? Houd de volgorde van de opdracht aan.)

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Stap 3

Schrijf de inleiding
(Samenhang!)

Slide 9 - Tekstslide

Een pakkende inleiding

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Stap 4

Schrijf het middenstuk.
Denk aan het gebruik van alinea's, witregels en tussenkopjes. 
(Leesbaarheid)

Slide 12 - Tekstslide

Denk aan gebruik van  signaalwoorden!

Bijv. opsomming:

Ten eerste, om te beginnen.
Ten tweede, ook, vervolgens. 
Tot slot, kortom.

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Stap 5

Schrijf het slot.

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Stap 6
Voeg je inleiding, middenstuk en slot samen (is er samenhang?)
(Denk aan gebruik van tussenkopjes en witregels - leesbaarheid)


Slide 17 - Tekstslide

Stap 7

Geef je artikel een pakkende titel
(leesbaarheid)

Slide 18 - Tekstslide

Stap 8
Controleer je artikel op spelling, interpunctie en grammatica!
Heb je gebruikgemaakt van synoniemen? (Woordenschat)

Slide 19 - Tekstslide

Stap 9


Denk aan je naam!
(Onderaan)

Slide 20 - Tekstslide

Denk aan je naam! 

Slide 21 - Tekstslide

Nogmaals de eisen...
 1. Samenhang
 2. Afstemming op doel
 3. Afstemming op publiek
 4. Woordenschat en woordgebruik
 5. Spelling, interpunctie en grammatica
 6. Leesbaarheid

Slide 22 - Tekstslide


Zijn er nog vragen?

Slide 23 - Tekstslide

Aan de slag!
Wat staat er op de planning?
Wie gaat wat doen?

Slide 24 - Tekstslide