3 Organisatievormen - en structuren

Wat is het verschil tussen een taak en een functie
1 / 16
volgende
Slide 1: Woordweb
DierverzorgingMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Wat is het verschil tussen een taak en een functie

Slide 1 - Woordweb

Organisatievormen en -structuren
Binnen iedere organisatie bestaan verschillende functies. Bij deze functies horen diverse taken die verschillende werknemers uitvoeren. Niet elke werknemer heeft dezelfde verantwoordelijkheid. Zo heeft een bedrijfsleider meer verantwoordelijkheden dan een afdelingshoofd. Wie welke verantwoordelijkheid heeft en wie waar staat in de organisatie, kun je terugvinden in de organisatiestructuur. Deze wordt vaak schematisch weergegeven met een organigram.

Slide 2 - Tekstslide

Managementniveaus
Strategisch management
De termijnen voor het formuleren van het strategisch beleid worden tegenwoordig steeds korter. Dit heeft te maken met het snelle tempo waarin trends zoals technologisering en sociale media de handel beïnvloeden. 

Slide 3 - Tekstslide

Managementniveaus
Binnen het management zijn er in principe 3 beslissingsniveaus.
* strategisch niveau (beleid vaststellen voor de organisatie)
* tactisch niveau (vertalen van beleid naar de doelstellingen)
* operationeel niveau (uitvoeren v.h. beleid en de doelstellingen die vanuit het tactisch management zijn ontworpen. Dagelijkse planning, uitvoering, analyse en evaluatie zijn voorbeelden van operationele beslissingen)

Tactisch management
Tactisch management is het vertalen van de strategie en het beleid van het bedrijf naar de doelstellingen die op de werkvloer behaald kunnen worden.

Slide 4 - Tekstslide

Managementniveaus
Strategisch management
De termijnen voor het formuleren van het strategisch beleid worden tegenwoordig steeds korter. Dit heeft te maken met het snelle tempo waarin trends zoals technologisering en sociale media de handel beïnvloeden. 

Slide 5 - Tekstslide

Wat is een organogram?

Slide 6 - Open vraag

Organogram
Een organigram of organogram is een schematische voorstelling van de organisatie. Wat erin is getekend, is een versimpelde vorm van wat er in de praktijk gebeurt. Het belangrijkste wat je in een organogram kunt lezen zijn de gezagsverhoudingen. Zo zie je in het organogram welke functie boven een andere functie staat.

Slide 7 - Tekstslide

Organogram
  • Een rechthoek: geeft een functie of 
een afdeling binnen de organisatie weer

  • Een verticale lijn: is een gezagsrelatie 
tussen een hogere en een lagere functie 
in de organisatie

  • Een horizontale lijn tussen functies 
of afdelingen: geeft een niet-hiërarchische relatie aan

Slide 8 - Tekstslide

Organisatiestructuren
Bij een zelfstandig ondernemer zullen de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden namelijk niet zo afgebakend zijn als bij een groot bedrijf. Toch is het ook in kleine bedrijven belangrijk ieders taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk te beschrijven. Zo weet de medewerker wat van hem wordt verwacht en weet de leidinggevende wat hij kan verwachten van zijn medewerkers.

Slide 9 - Tekstslide

Opdracht
Maak een organogram van het bedrijf waar je werkt.
Is het een groot bedrijf,maak dan een organogram van de afdeling

Slide 10 - Tekstslide

Lijnorganisatie
Organisatiestructuren

* lijnorganisatie
* lijn-staf organisatie
* matrixorganisatie
* projectorganisatie
* linking pin-structuur


Slide 11 - Tekstslide

Lijn-staforganisatie
Voordelen:
* extra ondersteuning
* lijn-functies kunnen zich concentreren op hun belangrijkste werkzaamheden


Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Video

Organisatie
cultuur

Slide 15 - Tekstslide

opdracht
beschrijf de organisatiecultuur op jouw werk of bij jouw vereniging

Slide 16 - Tekstslide