Zandmotor

De zandmotor
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

Onderdelen in deze les

De zandmotor

Slide 1 - Tekstslide


Op de foto zie je?
A
Strandsuppletie
B
De slufter
C
Vooroeversuppletie
D
Harde kustverdediging

Slide 2 - Quizvraag

Wat zijn de voordelen van vooroeversuppletie t.o.v. strandsuppletie?

Slide 3 - Open vraag

de Zandmotor
Een nieuwe manier om de kust te verdedigen. Je spuit voortdurend zand voor de NL kust en laat de zee zelf het zand verspreiden. 

(ipv om de 5 jaar het zand op strand te spuiten)
Zeestromen en getijden zorgen voor de verspreiding van het zand. 

Slide 4 - Tekstslide

Is de Zandmotor een voorbeeld van vooroever- of strandsuppletie?
A
Strandsuppletie
B
Vooroeversuppletie

Slide 5 - Quizvraag

Zeewater: hoe beschermen we ons?
 De zandmotor (vanaf 2011): kustverdediging —> 
    Hoe werkt het?
▪️ zand storten voor de kust
▪️ vorm: haak + meer
▪️ wind, zee en getijden verspreiden het zand
    
    Resultaat? —> nieuwe duinen en breder strand

Slide 6 - Tekstslide

Zandmotor
-zandmotor
-dynamisch kustbeheer
-zandsuppletie

Slide 7 - Tekstslide


Zandsuppletie

Dynamisch kustbeheer
Kustafslag tegengaan door kustlijn van 1900 vast te houden:

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Slide 10 - Video

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Texel

- 1979 1e zandsuppletie in NL 
- Sinds 1990 elk jaar 2 tot 3 miljoen kubieke meter zand 
- Om kosten te drukken sinds 1995 een dam 
- Sinds 2002 ook vooroeverzand-suppletie

Slide 15 - Tekstslide

De slufter
Zoute of brakke duivallei die in open verbinding staat met de zee, zodat zout water onder invloed van het getij binnen kan stromen. Gradientrijk - grote dynamiek en diversiteit

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Link

Opdracht
Zoek een plek die geschikt is voor het aanleggen van een nieuwe Slufter.
-> Noteer zoveel mogelijk argumenten ter onderbouwing van je keuze. Waarom juist daar (en niet elders)? Waarom daar juist een Slufter en geen andere maatregelen? Waarom is er extra kustbescherming nodig? etc.

Slide 19 - Tekstslide

Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat zorgt voor een groot deel van de snelwegen, tunnels, rivieren en bruggen in Nederland. ... We zorgen ervoor dat mensen vlot en veilig over die wegen kunnen rijden en over die rivieren kunnen varen. Ook beschermen we Nederland tegen hoogwater, zodat ons land niet overstroomt.

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Taken waterbeheerders

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het beheer van grote wateren, zoals de zee en de rivieren. Daarnaast onderhoudt RWS dijken, dammen, stuwen en stormvloedkeringen. Ook beschermt RWS de kust en geeft het rivieren meer ruimte.

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Video

Zoek de betekenis nog een keer op...
- Inklinking
- Oxydatie
- Zetting
- Krimp
(blz 16)

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

Wat is de belangrijkste reden voor bodemdaling in Almere?
A
Inklinking
B
Oxidatie
C
Zetting
D
Krimp

Slide 26 - Quizvraag

Waarom vindt er geen inklinking plaats op de Veluwe?

Slide 27 - Open vraag