AE-12 les 4

Les 4 AE-12 Arbeidsmarkt 
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
Praktische economieVocational Education

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Les 4 AE-12 Arbeidsmarkt 

Slide 1 - Tekstslide

Les 3
Gevolgen van werkloosheid
Berekenen loonkosten
Berekenen WIG
Werkloosheidspercentage

Slide 2 - Tekstslide

Wanneer de vraag naar arbeid groter is dan het aanbod van arbeid spreken we van werkloosheid.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 3 - Quizvraag

Welke van onderstaande is GEEN sociaal maatschappelijk gevolg van werkloosheid?
A
Zwart werk
B
Grote inkomensverschillen
C
Verlaagde uitkeringen
D
Criminele circuit

Slide 4 - Quizvraag

Het belang van een dalende WIG voor de werkgever:
A
Meer loonkosten
B
Meer nettoloon
C
Minder loonkosten

Slide 5 - Quizvraag

Les 4
 • Krappe en ruime arbeidsmarkt
 • Officiële en verborgen werkloosheid
 • Officiële en verborgen werkgelegenheid
 • i/a- ratio
 • p/a-ratio
 • Arbeidsvolume

Slide 6 - Tekstslide

Krappe arbeidsmarkt
Ruime arbeidsmarkt

Slide 7 - Tekstslide

Ruime  arbeidsmarkt
Bij een laagconjunctuur kunnen de werkzoekenden niet gauw een baan vinden, de vraag naar arbeid is kleiner dan het aanbod van arbeid --> ruime arbeidsmarkt.
.


Slide 8 - Tekstslide

Krappe  arbeidsmarkt
Bij hoogconjunctuur, kunnen werkgevers niet genoeg personeel vinden, dan is de vraag naar arbeid groter dan het aanbod van arbeid -->  krappe of overspannen arbeidsmarkt.


Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Voorbeelden verborgen werkloosheid:
 • Huisvrouwen die zouden willen werken
 • Studenten die langer doorstuderen
 • Arbeidsongeschikten die met aanpassingen toch gedeeltelijk kunnen werken

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Voorbeelden verborgen werkgelegenheid:

 • Arbeid in het informele circuit
 • Zwart werk
 • Doe-het-zelf werk
 • Niet gemelde vacatures

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

i/a-ratio

Slide 15 - Tekstslide

Bereken de i/a-ratio op basis van de volgende gegevens:
(gebruik geen %)

Slide 16 - Open vraag

i/a-ratio

Slide 17 - Tekstslide

Wat gebeurt er met de i/a-ratio (stijgen, dalen of gelijk blijven) in de volgende situatie. Verklaar het antwoord.

1. de uitkeringen worden verlaagd.
A
Stijgen
B
Dalen
C
Gelijk blijven

Slide 18 - Quizvraag

Wat gebeurt er met de i/a-ratio (stijgen, dalen of gelijk blijven) in de volgende situatie. Verklaar het antwoord.

2. de leerplicht wordt verhoogd van 16 naar 18 jaar.
A
Stijgen
B
Dalen
C
Gelijk blijven

Slide 19 - Quizvraag

Werkgelegenheid
Een arbeidsjaar is de werkgelegenheid gemeten aan de hand van het aantal voltijdbanen per jaar.
Een arbeidsjaar= één jaar lang één voltijdbaanSlide 20 - Tekstslide

Formule:
p/a-ratio:   werkgelegenheid in personen
                       werkgelegenheid in arbeidsjaren

Bijvoorbeeld: de werkgelegenheid in personen bedraagt 140  en deze personen hebben samen 100 volledige banen. 
p/a-ratio: 140/100 = 1,4

Hoe hoger de p/a-ratio, hoe meer deeltijdwerkers.

Slide 21 - Tekstslide


Als meer mensen parttime gaan werken, dan gaat de p/a-ratio
A
omhoog
B
omlaag
C
niet veranderen

Slide 22 - Quizvraag


In een dorp hebben 100 mensen een baan. Ze werken allemaal de helft van een volledige baan, 20 uur per week (halftijd)
-> Wat is de p/a-ratio in dit dorp?

Slide 23 - Open vraag

Op het Erfgooiers College werken veel docenten in deeltijd. Gemiddeld werken zij 80% van de uren die een fulltime docent les zou geven.
-> Wat is de p/a-ratio op deze school?

Slide 24 - Open vraag

Arbeidsvolume
 • De omvang van een werkdag is veranderd
 • Arbeidsvolume kan het beste uitgedrukt worden in uren. Dit is de totale hoeveelheid werk beschikbaar in een jaar.

Arbeidsvolume in uren= het aantal gewerkte uren in een jaar!
Slide 25 - Tekstslide

Opdrachten

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Link