Fictie H2 - uitleg genres en leeservaring

- Bespreken huiswerk
- Uitleg genres en leeservaring
- Huiswerk maken
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo g, tLeerjaar 3

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

- Bespreken huiswerk
- Uitleg genres en leeservaring
- Huiswerk maken

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoelen
- Je maakt kennis met diverse nieuwe genres.
- Je kunt jouw leeservaring beschrijven van een fictiefragment:
       - emotieve argumenten (wat doet het verhaal met je?)
       - realistische argumenten (hoe realistisch vind je het 
          verhaal?)

Slide 2 - Tekstslide

Nakijken opdr. 1 (blz. 70)
1a Wie is de hoofdpersoon?
1b Hoeveel sympathie voel je voor de hoofdpersoon? Leg uit.
3 Waar speelt het verhaal zich af?
6 Noteer drie voorbeelden van beeldspraak.
7 Is dit verhaal fictie of non-fictie? Leg uit.
8 Welke delen van het opbouwschema herken je?
9 Hoe denk je dat het verhaal verder gaat?

Slide 3 - Tekstslide

Nakijken opdr. 2 (blz. 71)
1a Ben je het eens met Michiel of met Ref?
1b Hoe had Michiel zich volgens jou het best kunnen gedragen op de eerste dag van zijn nieuwe school?
2 Welke invloed heeft het werk van jouw ouders of verzorgers op jouw leven?
3 Tazim zegt dat hij Michiel haat. Wat vind jij ervan dat Tazim dit zo zegt?

Slide 4 - Tekstslide

Noem een voorbeeld van een genre.

Slide 5 - Woordweb

Slide 6 - Tekstslide

Wat is jouw favoriete genre?

Slide 7 - Woordweb

Detective
Een verhaal waarin een speurder een misdrijf (meestal moord) probeert op te lossen.

Slide 8 - Tekstslide

Thriller
Een spannend verhaal waarin de hoofdpersoon in een levensbedreigende situatie terechtkomt. 


Slide 9 - Tekstslide

Ontwikkelingsroman
Een verhaal over het volwassen worden van een (jonge) hoofdpersoon.

- coming on age

Slide 10 - Tekstslide

Fantasy
Een verhaal met fantasiewezens in een fantasiewereld.

Slide 11 - Tekstslide

Dystopisch verhaal
Een verhaal over een wereld die door rampen of dictatuur bijna niet meer leefbaar is.

- een wereld in de toekomst
- dystopie vs. utopie

Slide 12 - Tekstslide

Sciencefiction
Speelt zich af in de toekomst, ruimte, ruimtevaart of een nieuwe techniek speelt een belangrijke rol.

Slide 13 - Tekstslide

Psychologische roman
Een verhaal waarin de nadruk ligt op de gedachten en gevoelens van de hoofdpersoon (meer dan op de gebeurtenissen).

Slide 14 - Tekstslide

Bij welk genre past het verhaal De kleur van bloed? Beargumenteer je antwoord.

Slide 15 - Open vraag

Uitbreiding leeservaring
Je hebt al diverse malen je leeservaring moeten omschrijven (= mening over een boek, film of verhaal). We gaan wat dieper hierop in, door te kijken wat voor soorten argumenten er zijn:
1 Emotieve argumenten
2 Realistische argumenten


Slide 16 - Tekstslide

1 Emotieve argumenten
Je gebruikt beoordelingswoorden die aangeven wat een verhaal met je doet (emotie).

maakt me vrolijk - spannend - vol vaart - ontroerend - beklemmend

(zie blz. 74)

Slide 17 - Tekstslide

2 Realistische argumenten
Je gebruikt beoordelingswoorden die aangeven in hoeverre jij een verhaal realistisch vindt .

geloofwaardig - herkenbaar - bedacht - origineel 

(zie blz. 74)

Slide 18 - Tekstslide

Huiswerk
- Maken opdracht 3 en 4 van Fictie H2 (blz. 73)
- Boekpromotie!


Slide 19 - Tekstslide