14.3 Vervuiling


Hoofstuk 14: 
Duurzaam leven
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

Onderdelen in deze les


Hoofstuk 14: 
Duurzaam leven

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
De leerling kunnen uitleggen op welke 3 manieren wij ons afval verwerken.
De leerlingen kennen de gevolgen van luchtvervuiling en kunnen de oorzaken benoemen.
De leerlingen kunnen verklaren waarom koolstofdioxide in de lucht zo'n probleem is. 

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

0

Slide 4 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Wat gebeurt er met je afval?
 1. Compost
 2. Recyling
 3. Hergebruik
 4. Verbrandingsoven
 5. Vuilstort
 6. Zwerfafval :(

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Zwerfafval
Je ziet hoe lang het duurt voor afval dat je in de natuur gooit is afgebroken

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

0

Slide 7 - Video

filmpje waarin restafval wordt verbrand, 
afvalenergiecentrale, geeft warmte, nuttige toepassingen
Fossiele brandstoffen
Fossiele brandstoffen = brandstoffen uit de bodem
- Steenkool
- Aardolie
- Aardgas

Teveel koolstofdioxide in de lucht --> klimaatverandering

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Fossiele brandstoffen
(versterkt) broeikaseffect
Broeikasgevaar

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

0

Slide 10 - Video

Deze slide heeft geen instructies

0

Slide 11 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Hoe ontstaat luchtvervuiling
Luchtvervuiling gevolgen:
 1. Verzuring (zure regen)
 2. Fijn stof
 3. Smog

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat kan jij doen tegen vervuiling?
 1. Afvalberg verkleinen
 2. Minder brandstof gebruiken
 3. Schonere energiebronnen gebruiken
 4. Luchtvervuiling verminderen

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

energie
benzine
koolstofdioxide
zwaveldioxide
stikstofoxiden

Slide 14 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke vorm van luchtvervuiling kan ontstaan op windstille dagen en hoe ontstaat dat?

Slide 15 - Open vraag

mensen dragen mondkapjes om zich te beschermen tegen luchtvervuiling
Waarom hebben mensen die in de stad, bij snelwegen of industriegebieden wonen een grotere kans op ziekte aan de luchtwegen?

Slide 16 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

zwaveldioxide
zwaveldioxide
stikstofoxiden
stikstofoxiden
ammoniak
ammoniak
zure regen

Slide 17 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat zijn 2 gevolgen van verzuring?

Slide 18 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 19 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Aan de slag
Wat? Maken Paragraaf 14.3
Hoe? mag online of in je boek
Vraag? Noteer je vraag. Tijdens de les biologie kun je je vragen stellen
Klaar? Kijk of je dit voor jezelf helder kunt opschrijven (samenvatten) 

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies