Les 1 9.7, 9.8, 2.1, 2.2

Ontwikkelingspsychologie
- Les 1 periode 6
- H9 (9.7+9.8)

1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
OntwikkelingspsychologieMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Ontwikkelingspsychologie
- Les 1 periode 6
- H9 (9.7+9.8)

Slide 1 - Tekstslide

Inhoud
Vorige keer
Tot nu toe.. 
Planning periode 6
Theorie vandaag:
- 9.7 Interactiemodel
- 9.8 Ecologisch model 
Afsluiting

Slide 2 - Tekstslide

Vorige keer 
Periode 5:
-Boek OA H 9.1 t/m 9.6

Diagnostische toets
Termenschema 
Voortgangstoets 

Slide 3 - Tekstslide

Tot nu toe.. 

Slide 4 - Tekstslide

Als jij mocht kiezen en jij mag de lessen ontwikkelingspsychologie invullen, hoe zien deze lessen er dan uit?

Slide 5 - Woordweb

Wat vond je fijn in periode 5 bij de lessen ontwikkelingspsychologie?

Slide 6 - Woordweb

Welke tip(s) heb je voor de lessen ontwikkelingspsychologie?

Slide 7 - Woordweb

Planning periode 6

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

9.7 Interactiemodel

Slide 11 - Tekstslide

Waar denk je aan bij het interactiemodel?

Slide 12 - Woordweb

Slide 13 - Tekstslide

9.7 Interactiemodel

 • De mens en zijn omgeving beïnvloeden elkaar.
 • Zoekt de oorzaak en oplossing in een klein kringetje: de relatie tussen een volwassene en het kind.
 • Gedragsproblemen ontstaan als het kind en de omgeving niet goed op elkaar zijn afgestemd.
 • Schoolsituatie:
 1. Het gedrag van het kind en zijn omgeving (thuissituatie, leerkracht, klasgenoten)


Slide 14 - Tekstslide

9.8 Ecologisch model

Slide 15 - Tekstslide

9.8 Ecologisch model
Het ecologisch model
 • Urie Bronfenbrenner


Een verandering op het ene
kan invloed hebben op het andere. 

Slide 16 - Tekstslide

9.8 Ecologisch model
 • Microniveau: Ouders, gezin, school, buurt
 • Mesoniveau: De relaties tussen bovengenoemde.
 • Exoniveau: Kind maakt niet direct deel hiervan uit, maar het heeft wel invloed op het kind (werk ouders, schoolbeleid).
 • Macroniveau: Invloeden uit cultuur en subcultuur (Godsdienst, wetgeving, etc.)
 • Chrononiveau: Ontwikkeling in de tijd (overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs)

Slide 17 - Tekstslide

Wat vond je goed?

Wat zou je graag anders zien?

Overige feedback?

Slide 18 - Woordweb

Boek OA: Thema 2
Groepsplannen en Handelingsplannen

2.1 Groepsplannen
2.2 Verschillende groepsplannen
2.3 Handelingsplannen

Slide 19 - Tekstslide

Wat weet je al van een groepsplan?
(van gehoord op stage, mee gewerkt, etc.)

Slide 20 - Woordweb

2.1 Groepsplannen

Groepsplan:
 • Waar wordt in de klas aan gewerkt en hoelang
 • Doelen voor de klas
 • Verschillend per school en vak
 • Gemiddeld 8 weken
 • Opgesteld door leerkracht
 • Groepsplan maakt werken overzichtelijk en inzichtelijk
 1. Onderwijsassistent: ondersteuning tijdens werken aan groepsplannen 


Doelen:  

 • Specifiek werken aan leerdoelen
 • Grote doelen worden omgezet naar kleine doelen
 • Ontwikkeling in kaart brengen

Slide 21 - Tekstslide

Welke verschillende vormen van instructie ken je?

Slide 22 - Woordweb

Instructies
 1. Basisinstructie
 2. Verlengde instructie
 3. Verkorte instructie

Slide 23 - Tekstslide

2.1 Groepsplannen

Basisinstructie
 • Instructiegevoelige leerlingen
 • Uitleg en aanwijzingen zijn nodig om aan een te taak te beginnen
Verlengde instructie
 • Instructieafhankelijke leerlingen
 • Zonder aanwijzingen kan het kind niet aan de slag
 • Afhankelijk van deze uitleg
Verkorte instructie
 • Instructieonafhankelijke leerlingen
 • Heeft niet veel uitleg nodig en is wellicht al wat zelfstandiger

Slide 24 - Tekstslide

2.2 Verschillende groepsplannen

Slide 25 - Tekstslide

2.2  Verschillende groepsplannen
Didactisch groepsplan
 • Cognitieve vakken: rekenen, taal, schrijven, lezen
 • Welke hoofstukken, oefeningen, etc.
Pedagogisch groepsplan
 • Welk pedagogisch klimaat werkt bevorderend?
 • Afspraken buitenspelen, vrije tijd in de klas
 • Voor een leerling met ASS: consequent handelen
Groepsplan gedrag
 • Om gedragsproblemen te voorkomen, voor leerlingen met een speciale behoefte (passend onderwijs).

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Tekstslide

Volgende week
Nynke afwezig!!!
Zelfstandig aan de slag met dit thema! 
Ga op stage in gesprek met je stagebegeleider of intern begeleider en vraag of en hoe zij werken met groepsplannen en handelingsplannen. 

Slide 29 - Tekstslide

Opdracht
 • Welke verschillende groepsplannen worden op school gebruikt? 
 • Hoe zien deze eruit? 
 • Hoe werkt dit? 
 • Hebben ze wel eens gebruik gemaakt van een OPP (ontwikkelingsperspectiefplan) Hoe werkt dit? 
 • Wat is een schoolplan? Mag je deze inzien? 

Slide 30 - Tekstslide

Opdracht
Kortom:
Opdracht:
Informatie inwinnen door interview op stage over:
 • Handelingsplan
 • Groepsplannen
 • OPP
 • Schoolplan

Slide 31 - Tekstslide