Rekenen 3Havo 1

Rekenen
Paragraaf 1.4
1 / 34
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 34 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Rekenen
Paragraaf 1.4

Slide 1 - Tekstslide

Rekenen
* rekenen met massapercentage
* rekenen met volumepercentage
* rekenen met concentraties

Slide 2 - Tekstslide

Massapercentage

Slide 3 - Tekstslide

Massapercentage
massapercentage (massa%) 
= deel/geheel*100%

Slide 4 - Tekstslide

Massapercentage
massapercentage (massa%) 
= deel/geheel*100%
= massa stof/massa mengsel*100%

Slide 5 - Tekstslide

Massapercentage
1) Wat is gegeven?
2) Wat is het "deel" en wat is het "geheel"?
3) Schrijf de formule op.
4) Vul de gegevens in en bereken het antwoord.
5) Schrijf je antwoord op MET de juiste eenheid.

Slide 6 - Tekstslide

Massapercentage
Ik heb een pizza ūüćē
De pizza is 360 gram en in de pizza zit 27 gram vet.
Wat is het massapercentage vet in deze pizza?

Slide 7 - Tekstslide

Massapercentage
1) Massa vet = 27 gram
Massa pizza = 360 gram

Slide 8 - Tekstslide

Massapercentage
2) deel = massa vet = 27 gram
geheel = massa pizza = 360 gram

Slide 9 - Tekstslide

Massapercentage
2) deel = massa vet = 27 gram
geheel = massa pizza = 360 gram
3) massa% = massa vet/massa pizza*100%

Slide 10 - Tekstslide

Massapercentage
2) deel = massa vet = 27 gram
geheel = massa pizza = 360 gram
3) massa% = massa vet/massa pizza*100%
4) massa% = 27/360*100 = 7,5 m%

Slide 11 - Tekstslide

Massapercentage
2) deel = massa vet = 27 gram
geheel = massa pizza = 360 gram
3) massa% = massa vet/massa pizza*100%
4) massa% = 27/360*100 = 7,5 m%
5) massa% vet = 7,5 m%

Slide 12 - Tekstslide

Massapercentage
In een kiwi zit vitamine C. Je hebt 70 mg vitamine C nodig op een dag ūü•Ě
Als je 3 kiwi's op een dag eet, van 60 gram per stuk, wat is dan het minimale massa% van vitamine C wat een kiwi moet bevatten?

Slide 13 - Tekstslide

Massapercentage
1) 3 kiwi's --> 3 x 60 = 180 gram

Slide 14 - Tekstslide

Massapercentage
1) 3 kiwi's --> 3 x 60 = 180 gram
180 gram = 180 000 mg

Slide 15 - Tekstslide

Massapercentage
1) 3 kiwi's --> 3 x 60 = 180 gram
180 gram = 180 000 mg
Vitamine C = 70 mg

Slide 16 - Tekstslide

Massapercentage
2) geheel = 3 kiwi's --> 3 x 60 = 180 gram
180 gram = 180 000 mg
deel = vitamine C = 70 mg

Slide 17 - Tekstslide

Massapercentage
2) geheel = 3 kiwi's --> 3 x 60 = 180 gram
180 gram = 180 000 mg
deel = vitamine C = 70 mg
3) massa% = massa vitamine C/kiwi's*100%
4) massa% = 70/180 000*100 = 0,039 %
5) massa% vitamine C = 0,039 %
5)

Slide 18 - Tekstslide

Een lading ijzererts heeft een ijzergehalte van
37 massa%. Een vrachtwagen vervoert 4000 kg ijzererts. Hoeveel kg ijzer zit er in de vrachtwagen? MET stappenplan!

Slide 19 - Open vraag

Maak opgaven
Massa% 44, 45, 46, 49 en 61
Volume% 48, 50, 52, 56 en 58


Slide 20 - Tekstslide

Volumepercentage

Slide 21 - Tekstslide

Volumepercentage
volumepercentage (volume%)
= deel/geheel*100%

Slide 22 - Tekstslide

Volumepercentage
volumepercentage (volume%)
= volume stof/volume mengsel*100%

Slide 23 - Tekstslide

Volumepercentage
1) Wat is gegeven?
2) Wat is het "deel" en wat is het "geheel"?
3) Schrijf de formule op.
4) Vul de gegevens in en bereken het antwoord.
5) Schrijf je antwoord op MET de juiste eenheid.

Slide 24 - Tekstslide

Volumepercentage
Er zit 4 dm3 lucht in een ballon. Hiervan is 21 volume% zuurstof. Hoeveel dm3 zuurstof zit er in de ballon? ūüéą

Slide 25 - Tekstslide

Volumepercentage
1) 4 dm3 lucht
21 volume% zuurstof

Slide 26 - Tekstslide

Volumepercentage
2) geheel = 4 dm3 lucht
volume% = 21 volume% zuurstof

Slide 27 - Tekstslide

Volumepercentage
2) geheel = 4 dm3 lucht
volume% = 21 volume% zuurstof
3) volume% =  volume zuurstof/volume ballon
4) 21 volume% = volume zuurstof/4 dm3*100%

Slide 28 - Tekstslide

Volumepercentage
3) volume% =  volume zuurstof/volume ballon
4) 21 volume% = volume zuurstof/4 dm3*100%
volume zuurstof = 21/100*4 = 0,84 dm3
5) volume zuurstof = 0,84 dm

Slide 29 - Tekstslide

Volumepercentage
3

Slide 30 - Tekstslide

Volumepercentage
3

4) 4*21/100 = 0,84
5) volume zuurstof = 0,84 dm3

Slide 31 - Tekstslide

Ria heeft een 3 glazen wijn op van 100 ml per glas. In 1 glas wijn zit 12 volume% alcohol. Hoeveel milliliter alcohol heeft Ria op?

Slide 32 - Open vraag

Maak opgaven
48, 50, 52, 56 en 58
15 minuten

timer
15:00

Slide 33 - Tekstslide

 Concentratie

Slide 34 - Tekstslide