V4 §1 De overheid of mensen zelf?

§3.1
De overheid of mensen zelf?
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

§3.1
De overheid of mensen zelf?

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoel 1/3
Je kunt de drie reguleringsmechanismen van de welfare triangle noemen en toelichten aan de hand van voorbeelden.

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoel 2/3
Je kunt uitleggen voor welke reguleringsmechanismen de verschillende politieke stromingen een voorkeur hebben.

Slide 3 - Tekstslide

Leerdoel 3/3
Je kunt in concrete maatschappelijke vraagstukken een voorkeur voor een reguleringsmechanisme of combinatie van reguleringsmechanismen formuleren en onderbouwen.

Slide 4 - Tekstslide

fragment bekijken

In je achterhoofd: wie is verantwoordelijk voor zorg?
Mensen zelf of de overheid?
Verpleeghuis: zwaardere zorg nodig
Verzorgingshuis: geen zorg nodig maar niet meer thuis kunnen wonen

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Wie moet de zorg regelen?

Slide 7 - Woordweb

Wie zorgt er nu voor ons?


Overheid
Markt
Particulier initiatief

Slide 8 - Tekstslide

Overheid
Financiering: door belastingen en premies
Alles vastleggen in wetten: wie heeft wel en wie niet rechten

Voordeel: gelijkheid
Nadeel: geen keuzevrijheid

Slide 9 - Tekstslide

Markt

zorg op basis van vrijheid en wederkerigheid. Contract afsluiten

Voordeel: keuzevrijheid
Nadeel: niet iedereen kan het betalen

Slide 10 - Tekstslide

Particulier initiatief

Zorgen voor elkaar omdat het zo hoort.

Voordeel: sociale cohesie versterkt + geen kosten
Nadeel: niet iedereen heeft sociaal netwerk

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

3 belangrijke stromingen
sociaal democratie
komt op voor de zwakkeren van de samenleving.
Zij vinden dat de overheid een belangrijke rol heeft in het verstrekken van zorg en de SP is zelfs tegen de marktwerking in de zorg.
partijen: SP, PvdA
liberalisme
willen dat de overheid zich zo min mogelijk met de burgers bemoeit. Zij gaan uit van individuele vrijheid. Daarom zijn zij voorstander van de marktwerking in de zorg. Iedereen kan dan kiezen welke zorg die wil
christendemocratie
Zij gaan uit van het geloof. Naastenliefde vinden zij erg belangrijk. Mensen moeten voor elkaar zorgen. Zij vinden daarom het particulier initiatief belangrijk.

Slide 13 - Tekstslide

Welke politieke stroming past bij OVERHEID als oplossing?
A
sociaal democraten
B
christen democraten
C
liberalen
D
populisten

Slide 14 - Quizvraag

Welke politieke stroming past bij MARKT als oplossing?
A
sociaal democraten
B
christen democraten
C
liberalen
D
populisten

Slide 15 - Quizvraag

Welke politieke stroming past bij PARTICULIER INITIATIEF als oplossing?
A
sociaal democraten
B
christen democraten
C
liberalen
D
populisten

Slide 16 - Quizvraag

Betreft verzorging van ouderen. Wat is volgens jou de beste oplossing in de welfare triangle? Licht je antwoord toe

Slide 17 - Open vraag

Scan § 3.1
Lees de vetgedrukte woorden
Lees de bronnen

10 minuten

Slide 18 - Tekstslide