2.1

Vandaag

 • Thema Jongeren: 2.1
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolmavoLeerjaar 4

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Vandaag

 • Thema Jongeren: 2.1

Slide 1 - Tekstslide

2.1 Hoe wordt je wie je bent?

Slide 2 - Tekstslide

Jongeren


Hoe word je wie je bent?

Slide 3 - Tekstslide

Leerdoel
Aan het eind van deze les kun je herkennen en uitleggen op welke manier mensen worden zoals ze zijn.

Slide 4 - Tekstslide

Aangeboren of aangeleerd?

Slide 5 - Tekstslide

Aangeboren kenmerken
Bijvoorbeeld:

 • Talent

 • Verlegenheid

 • ADHD

Slide 6 - Tekstslide

Aangeleerde kenmerken
Bijvoorbeeld:

 • Je eet met mes en vork.

 • Je komt op tijd in de les.

 • Je hebt respect voor anderen

Slide 7 - Tekstslide

Eigenschappen zijn aangeboren of aangeleerd.
Je ... is vooral aangeleerd.

Welk woord of welke woorden kun je hier invullen?
A
muzieksmaak
B
technisch inzicht
C
taalgevoel
D
voetbaltalent

Slide 8 - Quizvraag

Voor veel Nederlanders is het moeilijk om Chinees te leren spreken, omdat:
A
taal een aangeboren eigenschap is.
B
Chinees veel moeilijker is dan bijvoorbeeld Japans of Arabisch.
C
zij niet opgevoed zijn met de Chinese taal.
D
je een taal vooral onbewust aanleert.

Slide 9 - Quizvraag

Welk gedrag van de mens is aangeboren?
A
Mensen durven niet naakt over straat te lopen, ook al is het heel erg warm.
B
Een baby huilt, want hij heeft een vieze luier.
C
Een meisje huilt, omdat ze niet met de jongens mee mag voetballen
D
Een jongen krijgt tranen in zijn ogen als hij hoort dat hij een onvoldoende heeft.

Slide 10 - Quizvraag

Omgeving en cultuur
 • Je leert van je directe omgeving: familie of school. 

 • Maar je leert ook alle regels en gebruiken van maatschappij waartoe je hoort

 • Je gaat je gedragen naar deze cultuur

Slide 11 - Tekstslide

Cultuur

Alle normen, waarden en gewoonten 
die mensen samen in een bepaalde groep 
of samenleving met elkaar delen.

Slide 12 - Tekstslide

Socialisatie
 • Het bewust of onbewust aanleren van normen, waarden en gewoonten die bij jouw groep of samenleving horen heet socialisatie

 • Hierin zit het woord sociaal wat te maken heeft met hoe mensen met elkaar omgaan

Slide 13 - Tekstslide

Waar vindt socialisatie plaats?
 • In het gezin.
 • Op school.
 • Door je vrienden.
 • Op sportclubs.
 • Op je werk.
 • Door je geloof.
 • Door media.
 • Door de overheid.

Slide 14 - Tekstslide

0

Slide 15 - Video

Socialisatie betekent dat mensen:
A
kenmerken van een groep aanleren.
B
allemaal dezelfde normen en waarden aanleren
C
verschillende culturen leren kennen.
D
alle aangeboren eigenschappen afleren.

Slide 16 - Quizvraag

Zijn de uitspraken juist of onjuist?

1. Socialisatie is het aanleren van kenmerken als waarden, normen en gewoonten.
2. Socialisatie gaat bewust en onbewust.
A
1 is juist, 2 is onjuist.
B
1 is onjuist, 2 is juist.
C
1 en 2 zijn beide juist.
D
1 en 2 zijn beide onjuist

Slide 17 - Quizvraag

Vanaf welke leeftijd begint socialisatie?
A
Vanaf 18 jaar, want dan ben je meerderjarig.
B
Vanaf vier jaar, want dan ga je naar school.
C
Vanaf de geboorte.
D
Vanaf het moment dat een kind kan praten en anderen verstaat.

Slide 18 - Quizvraag

Zijn de uitspraken juist of onjuist?

1. Door socialisatie leer je welk gedrag anderen van jou verwachten.
2. Socialisatie en cultuur staan los van elkaar.
A
1 is juist, 2 is onjuist.
B
1 is onjuist, 2 is juist.
C
1 en 2 zijn beide juist.
D
1 en 2 zijn beide onjuist

Slide 19 - Quizvraag

Veel organisaties hebben invloed op iemands waarden, normen en gedrag.

Welke is het belangrijkst voor kleine kinderen?
A
Het gezin
B
De media
C
Het geloof
D
School

Slide 20 - Quizvraag

0

Slide 21 - Video

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd

Slide 22 - Open vraag

Stel 1 vraag over iets dat je deze les nog niet zo goed hebt begrepen

Slide 23 - Open vraag

Opdrachten
Maken 2.1 

timer
1:00

Slide 24 - Tekstslide

Voeg jezelf toe in LessonUp
Klascode: tsphj

Slide 25 - Tekstslide