Quiz over balans

Quiz over balans
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Quiz over balans

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoel
Aan het einde van de les kun je uitleggen wat balans is en hoe het werkt.

Slide 2 - Tekstslide

Vertel de studenten wat ze gaan leren en waarom dit belangrijk is.
Wat weet je al over balans?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat is balans?
Balans is de verhouding tussen de actiefzijde en passiefzijde van een balans. De actiefzijde vertegenwoordigt de bezittingen en vorderingen van een bedrijf, terwijl de passiefzijde de schulden en eigen vermogen vertegenwoordigt.

Slide 4 - Tekstslide

Leg uit wat balans is en geef een voorbeeld van de actief- en passiefzijde.
Waarom is balans belangrijk?
Balans geeft inzicht in de financiële positie van een bedrijf en kan helpen bij het nemen van financiële beslissingen.

Slide 5 - Tekstslide

Leg uit waarom het belangrijk is om de balans van een bedrijf te begrijpen.
Hoe wordt balans berekend?
Balans wordt berekend door de activa te vergelijken met de passiva. Als de activa hoger zijn dan de passiva, is er een positieve balans. Als de passiva hoger zijn dan de activa, is er een negatieve balans.

Slide 6 - Tekstslide

Leg uit hoe balans wordt berekend en geef voorbeelden van positieve en negatieve balansen.
Wat zijn de verschillende soorten activa?
Er zijn twee soorten activa: vlottende activa en vaste activa. Vlottende activa zijn bezittingen die snel kunnen worden omgezet in geld, zoals voorraden en debiteuren. Vaste activa zijn bezittingen die niet snel kunnen worden omgezet in geld, zoals gebouwen en machines.

Slide 7 - Tekstslide

Leg uit wat de verschillende soorten activa zijn en geef voorbeelden.
Wat zijn de verschillende soorten passiva?
Er zijn twee soorten passiva: kortlopende schulden en langlopende schulden. Kortlopende schulden zijn schulden die binnen een jaar moeten worden terugbetaald, zoals crediteuren en belastingen. Langlopende schulden zijn schulden die langer dan een jaar moeten worden terugbetaald, zoals leningen en hypotheek.

Slide 8 - Tekstslide

Leg uit wat de verschillende soorten passiva zijn en geef voorbeelden.
Hoe werkt een quiz over balans?
De quiz bestaat uit tien vragen over balans. Elke vraag heeft vier antwoordopties. Kies het juiste antwoord en klik op 'volgende' om door te gaan naar de volgende vraag.

Slide 9 - Tekstslide

Leg uit hoe de quiz werkt en geef aan waar de studenten de quiz kunnen vinden.
Afsluiting
Je weet nu wat balans is, hoe het werkt en waarom het belangrijk is. Doe de quiz om te testen wat je hebt geleerd!

Slide 10 - Tekstslide

Vat kort samen wat de studenten hebben geleerd en moedig hen aan om de quiz te doen.
Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 11 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 12 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 13 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.