Democratie

Module 2: Democratie en rechtstaat
1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapSecundair onderwijs

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Module 2: Democratie en rechtstaat

Slide 1 - Tekstslide

Wat gaan we leren?
In deze les leer je . . .


 • de verschillende vormen van democratie
 • wat een EBI is
 • werking van de EU


Slide 2 - Tekstslide

Even herhalen
 • EU-kernwaarden
 • EU-rechten
 • EU-doelstellingen
 • stemrecht versus stemplicht

Slide 3 - Tekstslide

Opdracht 


Puzzelronde ‘bevoegdheden van de EU’


timer
10:00

Slide 4 - Tekstslide

Verbetersleutel
Europese verkiezingen:                                                                                                Regionale verkiezingen:                                                                                                            

Federale verkiezingen:        Slide 5 - Tekstslide

Democratie

Slide 6 - Woordweb

Wat
 • een bestuursvorm, een manier waarop je een land kan besturen
 • de macht ligt bij het volk
 • iedereen mag meebeslissen over het bestuur van het land
 • geen enkel land dat wordt bestuurd door directe democratie

Slide 7 - Tekstslide

Voorwaarden
 • de macht is tijdelijk
 • vrije en eerlijke verkiezingen
 • meerderheid beslist 
 • de fundamentele rechten van de burgers worden erkend en beschermd

Slide 8 - Tekstslide

Verschillende vormen
 • representatieve democratie
 • participatieve democratie
 • parlementaire democratie
 • presidentiële democratie

Slide 9 - Tekstslide

Wat is het verschil tussen een parlementaire democratie en een presidentiële democratie?

Slide 10 - Open vraag

 • geen president
 • wel parlement (senaat en kamer)
 • niet rechtstreeks verkozen 
 • president
 • parlement (senaat en kamer)
 • rechtstreeks verkozen

Slide 11 - Tekstslide

Wat is het verschil tussen een participatieve democratie en een representatieve democratie?

Slide 12 - Open vraag

Representatieve democratie

 • burger heeft invloed op het bestuur (verkiezingen)
 • de beslissingen worden overgelaten aan de verkozen vertegenwoordigers
Participatieve democratie

 • burger heeft invloed op het bestuur (verkiezingen)
 • brede participatie van burgers in de werking  van het politiek systeem
 • doel: gelijkheid van de burgers bevorderen (waarde van de EU)

Slide 13 - Tekstslide

Hoe kunnen EU burgers participeren?
 • referendum (volksstemming)
 • petitierecht
 • demonstratie
 • handtekeningenacties
 • Europees burgerschapsinitiatief (EBI)

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Hoe zou jij je voelen en wat denk je over de directeur?

Slide 17 - Open vraag

Opdracht

Lees de casus ‘Puppick, Hof van Justitie van de Europese Unie, arrest van 19 december 2019.  Verbind de casus aan de EU-waarden.

Slide 18 - Tekstslide

EU-waarden?
timer
10:00

Slide 19 - Open vraag

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Wat beslis jij als rechter? Moeten de EU-regels inzake de bescherming van menselijke embryo’s gewijzigd worden? M.a.w. wint G. Puppick.

ja
nee

Slide 24 - Poll

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Tekstslide

Opdracht
Bekijk het promofilmpje 'Red dieren uit laboratorium'.  Nog steeds worden er medische proeven uitgevoerd op dieren.  Maar toch hadden ze voordelen bij het maken van het promofilmpje.

Slide 30 - Tekstslide

Slide 31 - Video

Slide 32 - Tekstslide