herhaling + 1.5 Chemische reacties

1.5: Chemische reacties
Pak alvast voor je:
- boek
- laptop/Ipad
- pen
1 / 39
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 3

In deze les zitten 39 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 40 min

Onderdelen in deze les

1.5: Chemische reacties
Pak alvast voor je:
- boek
- laptop/Ipad
- pen

Slide 1 - Tekstslide

Wat gaan we vandaag doen?
- herhalen paragraaf 1 t/m 4
- theorie 1.5
- aan de slag

Slide 2 - Tekstslide

Herhaling
Ga naar Lessonup.com

Slide 3 - Tekstslide

Wat zijn stofeigenschappen?

Slide 4 - Open vraag

timer
1:00
Noem zoveel mogelijk
stofeigenschappen!

Slide 5 - Woordweb

Sleep de gevarensymbolen naar de juiste betekenis
Ontvlambaar
Explosief
Giftig
Schadelijk voor milieu

Slide 6 - Sleepvraag

Wat is de formule voor dichtheid?
A
dichtheid = massa / volume
B
dichtheid = massa x volume
C
dichtheid = volume / massa
D
dichtheid = volume - massa

Slide 7 - Quizvraag

De dichtheid van de badeend is ...... dan/als de dichtheid van water
A
Groter
B
Kleiner
C
Gelijk
D
Geen idee

Slide 8 - Quizvraag

Een metalen sleutel heeft een volume van 3 cm3 en weegt 7,9 gram. Wat is de dichtheid?
(geef je berekening en de juiste eenheid)

Slide 9 - Open vraag

Molecuul

Slide 10 - Woordweb

Welke drie fasen zijn er?

Slide 11 - Open vraag

Ken je de faseovergangen nog?
timer
1:00
verdampen
condenseren
stollen
smelten
rijpen
vervluchtigen
/ sublimeren

Slide 12 - Sleepvraag

Wat is de formule voor dichtheid?
Is dit een zuivere stof of een mengsel?
A
Mengsel
B
Zuivere stof

Slide 13 - Quizvraag

Is het kaarsvet een zuivere stof of een mengsel?
A
Zuivere stof, want het heeft een stolpunt
B
Mengsel, want het heeft een stolpunt
C
Zuivere stof, want het heeft een stoltraject
D
Mengsel, want het heeft een stoltraject

Slide 14 - Quizvraag

Is dit een stoldiagram van een zuivere stof of een mengsel?
A
Zuivere stof
B
Mengsel

Slide 15 - Quizvraag

Is lucht een zuivere stof of een mengsel?
A
zuivere stof
B
mengsel

Slide 16 - Quizvraag

Is de smeltcurve hiernaast die van een zuivere stof of mengsel?
A
Zuivere stof
B
Mengsel

Slide 17 - Quizvraag

Wat is een mengsel?

Slide 18 - Open vraag

Welke drie soorten mengsel hebben wij geleerd?

Slide 19 - Open vraag

Wat is een suspensie?

Slide 20 - Open vraag

Oplossing
Suspensie
Emulsie

Slide 21 - Sleepvraag

Nu komt de laatste vraag..

Slide 22 - Tekstslide

Troebel of helder? 
Slepen maar ... 
Troebel
Helder
Suspensie
Emulsie
Oplossing

Slide 23 - Sleepvraag

Leerdoelen 1.5 
 1. Je kunt beschrijven wat een chemische reactie is. 
 2. Je kunt een reactieschema van een scheikundig verschijnsel opstellen.

Slide 24 - Tekstslide

1.5 Chemische reacties
De moleculen uit de beginstof(fen) worden afgebroken en er worden nieuwe moleculen opgebouwd.

beginstof(fen)--> eindproduct(en)

Slide 25 - Tekstslide


fase overgang
chemische reactie
mengsel

Slide 26 - Tekstslide

Chemische reacties kun je herkennen aan:
 • blijvende verandering van stofeigenschappen (dus geen fase overgangen) want er zijn nieuwe stoffen gevormd
 • ontstaan warmte
 • ontstaan van licht
 • ontstaan van geluid
 • onverwachte faseovergangen (b.v. stollen eiwit )

Slide 27 - Tekstslide

soorten  reacties: 
grofweg bestaan er 3 soorten reacties:
 1. ontledingsreactie:
  1
   beginstof-> meer eindproducten  
 2. verbrandingsreactie:  beginstof+zuurstof-> eindproduct(en) 
 3. overige vormingsreacties: minstens 2 beginstoffen --> 1 of meer eindproduct(en)

Slide 28 - Tekstslide

dus:
(s)             (g)                    (s)

Slide 29 - Tekstslide

Reactieschema
Je geeft een reactie aan in een reactieschema


beginstoffen ---> reactieproducten


Slide 30 - Tekstslide

Voorbeeld 
We verbranden aardgas (methaan).

Reactieschema:
methaan + zuurstof --> koolstofdioxide + waterdamp

Slide 31 - Tekstslide

Nu volgt de check of je het hebt begrepen..

Slide 32 - Tekstslide

Om een reactieschema te maken heb je.... nodig
A
Beginstoffen , pijl en reactieproducten
B
Beginstoffen
C
Reactieproducten

Slide 33 - Quizvraag

Wat is het reactieproduct in dit reactieschema?
A
Ijzer en water
B
Ijzer, water en zuurstof
C
Roest
D
Ijzer, water, zuurstof en roest

Slide 34 - Quizvraag

In dit reactieschema is koperchloride...
A
de beginstof.
B
het reactieproduct.

Slide 35 - Quizvraag

Wat is de beginstof in dit reactieschema?
A
Zilver en chloor
B
Zilverchloride
C
Zilver
D
Chloor

Slide 36 - Quizvraag

We laten ijzer en chloor met elkaar reageren. Er ontstaat ijzerchloride.
Wat is het reactieschema?

Slide 37 - Open vraag

Hout reageert met zuurstof. Er ontstaat water en koolstofdioxide.
Wat is het reactieschema?

Slide 38 - Open vraag

Wat ga je doen? 
- Lezen en maken 1.5
- Klaar: Test jezelf van 1. 5 (online)

Slide 39 - Tekstslide