14.3 Vervuiling

16.3 Vervuiling 
1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 9 videos.

Onderdelen in deze les

16.3 Vervuiling 

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat gaan we deze week doen?

- Huishoudelijk en zwerfafval 
- Plastic
- Luchtvervuiling


- Keuze voor welk ontwerp en presentatievorm
- Taakverderling

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Huishoudelijk afval
Jij gooit ieder jaar ongeveer 550 kilogram afval weg. Dat afval hoort bij het huishoudelijk afval. Het grootste deel van dat afval bevat grondstoffen die we opnieuw kunnen gebruiken. Veel afval wordt daarom gescheiden ingezameld en verwerkt. 

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is het laatste afval dat je hebt weggegooid en waar gooide je dit weg?

Slide 4 - Open vraag

vragen waar ze dat hebben weggegooid
Welk afval wordt gescheiden ingezameld?
A
Papier
B
GFT (Groente, fruit en tuin afval)
C
PMD (Plastic, metaal en drankkartons)
D
Glas

Slide 5 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Verwerking
  1. Nuttige toepassing: recycling, compost, hergebruik
  2. Verbranden: restafval
  3. Storten: Vuilnisbelt

Slide 6 - Tekstslide

recycling: glas, blik, papier, plastic, grondstoffen worden opnieuw gebruikt
compost: gft
hergebruik: spullen, kleding, meubels, auto's, elektrische apparaten, tweedehands, kringloopwinkel
vuilnisbelt is aan onderkant afgedekt zodat geen giftige stoffen kunnen weglekken
plaatje: steeds meer afval krijgt nuttige toepassing

Slide 7 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Wat wordt er van GFT gemaakt?Waarom is dat duurzaam?

Slide 8 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 9 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Welke plastic spullen heb jij vandaag gebruikt?

Geef zoveel mogelijk voorbeelden.

Slide 10 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Welke oplossingen heeft de Albert Heijn bedacht om plastic consumptie te verminderen?

Slide 11 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Ideeën 
voor een Plasticdieet

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Zwerfafval
Afval dat op straat of in de natuur door mensen is achtergelaten. Vooral plastic afval is heel schadelijk. Het duurt honderen jaren voordat schimmels en bacerien het afval hebben afgebroken. 

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Door welke organismen wordt zwerfafval afgebroken?

Slide 16 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Stel je gaat zwerfafval opruimen, van welk zwerfafval is het niet zo erg als het blijft liggen en waarom?

Slide 17 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Luchtvervuiling
Mensen gebruiken fossile brandstoffen: aardolie, aardgas en steenkool. Die brandstoffen worden verbrand in motoren en auto's en fabrieken, in huizen en in energiecentrales. Door de verbranding van fossiele brandstoffen komen afvalgassen vrij: 
Koolstofdioxide 
Zwaveldioxide
Stikstofoxiden

Slide 18 - Tekstslide

komen vrij in de lucht door verbranding fossiele brandstoffen: aardolie, aardgas, steenkool
gebruiken wij voor energie
energie
benzine
koolstofdioxide
zwaveldioxide
stikstofoxiden

Slide 19 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 20 - Tekstslide

opdracht: lees 2 alinea's en vat in 3 zinnen het belangrijkste samen
Luchtvervuiling verminderen
 Van fossiele brandstoffen naar alternatieve energie bronnen
 In tegenstelling tot traditionele energie die wordt gewonnen uit aardgas, steenkool en aardolie, maakt men hier in veel gevallen gebruik van onuitputtelijke energiebronnen die minder belastend zijn voor het milieu. Bv:
Zonne-energie
Wind- energie 

Slide 21 - Tekstslide

komen vrij in de lucht door verbranding fossiele brandstoffen: aardolie, aardgas, steenkool
gebruiken wij voor energie
0

Slide 22 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 23 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Wat gaan we deze week doen?
1e les Uitleg over vervuiling
- Huishoudelijk en zwerfafval 
- Luchtvervuiling
- Plastic soep

2e les Duurzaam ontwerp
- Keuze voor welk ontwerp en presentatievorm
- Taakverderling

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 25 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 27 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 28 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 29 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 30 - Video

Deze slide heeft geen instructies