12.1 Allemaal nodig?

12.1 Kringlopen
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
Mens & NatuurMiddelbare schoolvmbo t, mavo, havoLeerjaar 2

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 70 min

Onderdelen in deze les

12.1 Kringlopen

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

12.1 Allemaal nodig?
1. Je kunt uitleggen hoe voedselketens een voedselkringloop worden;
2. Je kunt uitleggen hoe de kringloop van fotosynthese en verbranding;
3. Je kunt de koolstofkringloop uitleggen;

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Uitleg

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kringloop

Slide 4 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Voedselketen

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voedselkringloop

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voedselweb

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wie is de producent
A
Pissebed
B
Kat
C
Kastanjeboom
D
Egel

Slide 9 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Een boom laat zijn bladeren vallen, de
mestkevers eten het afval op. Wat zijn de mestkevers?
A
Producenten
B
Consumenten
C
Reducenten
D
Afvaleters

Slide 10 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

 Kringlopen
1. Je kunt uitleggen hoe voedselketens een voedselkringloop worden;
2. Je kunt uitleggen hoe de kringloop van fotosynthese en verbranding;
3. Je kunt de koolstofkringloop uitleggen;

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

kringloop
zuurstof
koolstofdioxide
fotosynthese

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verbranding is een reactie die precies het tegenoversgestelde doet als fotosynthese. Verbranding vind plaats in alle cellen van het lichaam

Reactie van verbranding: zuurstof + glucose > water + koolstofdioxide  

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

FotosynthesePlant heeft (zon)licht nodig voor fotosynthese
Fotosynthese kan alleen in de bladgroenkorrels

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Fotosynthese reactie uitgelegd
Koolstofdioxide (CO2) is een gas dat in de lucht zit. Planten kunnen dit opnemen met hun bladeren.
Koolstofdioxide is een van de twee stoffen die nodig is voor fotosynthese.
Water (H2O) is een vloeistof die planten kunnen opnemen met hun wortels.
Water is een van de twee stoffen die nodig is voor fotosynthese.
Bladgroenkorrels zijn kleine korrels in de bladeren van planten. Fotosynthese vind plaats in de bladgroenkorrels
Zonlicht levert zonne-energie. Deze energie is nodig om de reactie van fotosynthese te laten plaatsvinden.

Zonne-energie is geen stof, maar een energiebron.
Glucose (C6H12O6)is een vorm van suiker. Hier kunnen planten en dieren energie uit halen. 
Glucose is een product van fotosynthese.
Zuurstof (O2) is een gas dat in de lucht zit. Planten kunnen door middel van fotosynthese zuurstof maken. Een deel van deze zuurstof gebruiken ze zelf en de rest 'ademen' ze uit via hun bladeren.
Zuurstof is een product van fotosynthese
De pijl geeft aan dat er een reactie plaast vind. De stoffen die links voor de pijl staan, zijn de stoffen die nodig zijn voor de reactie.
De stoffen die achter de pijl staan, zijn de reactieproducten.

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

 Kringlopen
1. Je kunt uitleggen hoe voedselketens een voedselkringloop worden;
2. Je kunt uitleggen hoe de kringloop van fotosynthese en verbranding;
3. Je kunt de koolstofkringloop uitleggen;

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Koolstofkringloop
Bij de koolstofkringloop kijk je alleen naar het atoom koolstof  > dus de C

Tijdens fotosynthese en verbranding gaan de koolstofatomen van de ene stof over in de andere.

Dus van CO2, naar glucose, naar CO2
uitleg atoom
Alle stoffen zijn opgebouwd uit atomen. Atomen zijn de kleinste bouwsteentjes die gebruikt worden om verschillende stoffen te maken.
Atomen worden afgekort met 1 of 2 letters.
Voorbeeld: Koolstof = C of IJzer = Fe
uitleg glucose
Glucose is een stof die is opgebouwd uit verschillende soorten atomen. 
Glucose (C6 H12 06) bestaat uit
C > Koolstof
H > Waterstof
O > zuurstof

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Koolstofkringloop

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Koolstofkringloop

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Omschrijf in een paar woorden wat de koolstofkringloop is. (en niet "dat is de kringloop van koolstof")

Slide 20 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Primaire levensbehoeften
  • Voedsel
  • Water
  • Zuurstof

Invloed op milieu
Verpakkingsmateriaal, zuivering, transport
Secundaire levensbehoeften
  • Auto
  • Verwarmd huis
  • Apparaten

Invloed op milieu
Grondstoffen, energie, afval

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

VRAGEN?

Slide 22 - Tekstslide

Wisselmoment: vragen?
Weektaak
Bouwsteen 12.1 opdracht 1 t/m 16 in je werkboek.
Tot 12:00 aan het werk
Vragen? Kijk in je lesboek en ik loop rond.
Klaar? Verder werken

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies