De 6 Rollen van een docent

Het leerteam 
"De 6 Rollen van de docent".
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
Lichamelijke OpvoedingVoortgezet speciaal onderwijsLeerroute 2

In deze les zitten 18 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Het leerteam 
"De 6 Rollen van de docent".

Slide 1 - Tekstslide

Het leerteam
Het leerteam wil graag het beste uit het team van het NEON college laten komen..

Het leerteam bestaat uit:   Perry, Ingo, Mike v P.,  Ramon en Stefanie

Opdracht: Het uitdragen van / het sturen op / naleven van de 6 rollen van de docent.

Dit gezien vanuit en met de ogen van een "leading" leraar. Wie, wat en waarom handel je zoals je handelt kijkend naar de normen, waarden , de gemaakte afspraken en de kaders waarin wij werken. En dit alles als lid van een team die met elkaar de professionele waarden van een gezonde, leergierige organisatie uitstralen.

Slide 2 - Tekstslide

Doel: 

Doel: 
Op langer termijn is de werkwijze vanuit de 6 rollen voor iedereen duidelijk. 
"Een geoliede machine"!
Korte termijn is het doel dat iedereen alle aspecten van elke rol tot  zich neemt. Dat hierop gecoacht wordt en dat er onderlinge veiligheid gecreëerd wordt binnen een solide organisatie.
"Zeggen wat we doen, doen wat we zeggen"!

Slide 3 - Tekstslide

Kernwaarden nieuwe school:
Kernwaarden op het NEON college:

 1. Superhelden: Wij zien veel meer in onze leerlingen dan veel anderen. Daarom weten we dat ze meer kunnen dan zij denken.
 2. Vertrouwen: Vertrouwen kun je winnen. Dat helpt leerling en leerkracht vooruit. 
 3. Optimisme:  Optimisme werkt aanstekelijk. Jij en ik krijgen er energie van.
 4. Zelf bepalen: Als je zelf mag bepalen, leer je het meest. Juist ook van je fouten.
 5. Droom groot: Hou jezelf niet klein. Als je groot durft te denken, kan het je echt verrassen .

Vanuit de blik; kijkend naar de leerling kan je vanuit deze kernwaarden de gedragingen meegeven die passen bij het doel dat ze willen bereiken. --> Dienstbaar leiderschap.

Slide 4 - Tekstslide

Neon college:
De 6 rollen van de leerkracht/ docent:
 1. De leraar als gastheer.
 2. De leraar als presentator.
 3. De leraar als didacticus.
 4. De leraar als leercoach.
 5. De leraar als pedagoog.
 6. De leraar als afsluiter.

Slide 5 - Tekstslide

1.De leraar als gastheer.
De relatie is een psychologische basisbehoefte van een leerling. Het gastheerschap is daarom een essentiële rol van de leraar. In deze rol maakt u contact met uw leerlingen. Het contact is een voorwaarde voor het leerproces en bepalend voor het verloop en de effectiviteit van de lessen en leeractiviteiten. Als gastheer ontvang je de leerlingen en geef je hen een welkom gevoel door vriendelijk te zijn. Je stemt af op de groep die je voor je hebt.

Kerntaken: 
1. Contact maken.
2. Regisseren van de groep.
3. Zorgen dat leerlingen startklaar zijn.

Slide 6 - Tekstslide

Afspraken Rol 1 Neon College:
 • Bij de deur staan
 • Welkom heten en lln in de taak zetten daar waar nodig
 • Jassen aan de kapstok
 • Boeken op tafel
 • Tas op de grond
 • Telefoon niet zichtbaar in de les
 • Capuchon/pet af 


Slide 7 - Tekstslide

2.De leraar als presentator.
Als leraar vang je aan het begin van de les de aandacht van de leerlingen en houd je de aandacht vast. Dit kan aan het begin zijn, als de les begint, maar ook wanneer je bijvoorbeeld na een groepsopdracht de aandacht van de leerlingen opnieuw moet vangen. Ook wordt in deze rol de leerlingen duidelijk gemaakt wat er in de les zal gaan gebeuren.

Kerntaken: 
1. Aandacht vangen van leerlingen
2. Structuur aanbrengen in de les
3. Werken met concreet geformuleerde doelen
4. Leerlingen motiveren voor en laten oriënteren op de les
5. Leider zijn in de klas 

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Afspraken Rol 2 Neon College:
 • De presentatie dat ben jij.
 •  

Slide 10 - Tekstslide

3.De leraar als didacticus.
Als leraar ben je in staat om leerlingen te laten leren. In de rol van didacticus breng je de leerstof over op de leerlingen. Een didacticus is in staat om het leerproces van zowel de gehele klas als de individuele leerling te sturen en begeleiden. Het gaat hierbij om het maken van keuzes op basis van de leerstof die je over wil brengen, passend bij de leerlingen die je lesgeeft. Als didacticus geef je uitleg en een complete instructie, opdat zij de leerstof zelfstandig kunnen verwerken. Je bent je daarbij bewust van het taalgebruik en maakt het leren zichtbaar. Vanuit een duidelijke structuur varieer je in de les, activeer je leerlingen en ga je waar nodig om met verschillen.
Kerntaken: 
1. Activeren van het leerproces van leerlingen
2. Uitleggen op een heldere en zorgvuldige manier
3. Bewust zijn van de invloed van taal op leren
4. Omgaan met verschillen tussen leerlingen
5. Leerlingen snel en doelgericht aan het werk zetten
6. Werkvormen inzetten
7. Leer- en werkprestaties zichtbaar maken

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Link

Slide 13 - Link

Afspraken Rol 3 Neon College:
 • De vorm maakt niet uit, Het gaat erom dat het zichtbaar is. (
 • Terugblik: Wat hebben we geleerd, wat hebben we de vorige les gedaan?
 • Doel van de les: Zo kort mogelijk en in duidelijke en begrijpelijke taal voor de lln.
 • Instructie/uitleg: Hoofdstuk/ paragraaf, blz etc.
 • Verwerking/ Dit ga je doen: Opdrachten bespreken en waar moet je op letten.
 • Wat doe je als je klaar bent.
 • Afsluiting: Wat ging goed/ wat heb je geleerd etc.

 


Slide 14 - Tekstslide

4.De leraar als leercoach.
Als leercoach richt je je op het ondersteunen van leerlingen in hun ontwikkeling richting zelfregulerend leren. Je ontwikkelt meta-cognitieve en affectieve vaardigheden bij de leerlingen die nodig zijn om optimaal zelfstandig en vervolgens zelfregulerend te werken.

Kerntaken: 
1. Afstemmen, betrokkenheid tonen en (h)erkennen
2. Didactisch coachen (op individuele zelfsturing)
3. Pedagogisch coachen (op individuele zelfcontrole)
4. Coachen op individueel zelfregulerend gedrag.

Slide 15 - Tekstslide

5.De leraar als pedagoog.
Als pedagoog zorg je voor een veilig leer-en werkklimaat in de les en grijp je in als deze in gevaar komt. Leerlingen voelen zich prettig bij jou in de les en kunnen zich op hun manier ontwikkelen en zich vormen in relatie tot anderen.

Kerntaken: 
1. Een veilig pedagogisch klimaat scheppen
2. Een stimulerend leer- en werkklimaat scheppen 

Slide 16 - Tekstslide

6.De leraar als afsluiter.
Als afsluiter ben je je ervan bewust dat dit een belangrijke fase in de les is. Je zorgt ervoor dat het leren op dat moment wordt afgesloten. Leerlingen krijgen overzicht op de les omdat je als leraar terugblikt en de kern en de doelen van de les samenvat. Tevens reflecteer je met leerlingen op het leerproces. Je neemt afscheid en leerlingen kunnen daarna de les verlaten.
Kerntaken:
1. Inhoudelijk samenvatten van de les
2. Evalueren van de leerdoelen (door leerlingen te laten reflecteren op de bereikte leerresultaten)
3. Evalueren van de activiteiten in de les en het effect ervan (leerproces)
4. Vooruitblikken
5. Les op tijd afsluiten, (leerlingen laten) opruimen en inpakken

Slide 17 - Tekstslide

Lesafsluiting

Slide 18 - Tekstslide