De 6 Rollen van een docent

Het gedragsteam "nieuwe college"
De 6 Rollen.
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
Lichamelijke OpvoedingVoortgezet speciaal onderwijs

In deze les zitten 11 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Het gedragsteam "nieuwe college"
De 6 Rollen.

Slide 1 - Tekstslide

Het gedragsteam
Het gedragsteam wil graag het beste van beide teams in het "nieuwe college" terug laten komen.

Het gedragsteam bestaat uit:   Bouwmeester (voorzitter) Anne Buitelaar ( notulant), Ebolt Dijkstra, Emma Voerman, Ramon Pasveer, Karin van der Heijden, Renske Nandpersad, Jessica Swevels Jolanda Kuil(coach/ procesbegeleider), Joyce Bagchus (directrice, op uitnodiging aanwezig)

Opdracht: Ebolt en Ramon beschrijven de 6 rollen van de leerkracht/ docent.

Slide 2 - Tekstslide

Kernwaarden nieuwe school:
Zoals eenieder weet zijn de kernwaarden van de nieuwe school:

 1. Superhelden: Wij zien veel meer in onze leerlingen dan veel anderen. Daarom weten we dat ze meer kunnen dan zij denken.
 2. Vertrouwen: Vertrouwen kun je winnen. Dat helpt leerling en leerkracht vooruit. 
 3. Optimisme:  Optimisme werkt aanstekelijk. Jij en ik krijgen er energie van.
 4. Zelf bepalen: Als je zelf mag bepalen, leer je het meest. Juist ook van je fouten.
 5. Droom groot: Hou jezelf niet klein. Als je groot durft te denken, kan het je echt verrassen .

Vanuit de blik; kijkend naar de leerling kan je vanuit deze kernwaarden de gedragingen meegeven die passen bij het doel dat ze willen bereiken. --> Dienstbaar leiderschap.

Slide 3 - Tekstslide

Vanuit het Penta college:
De 6 rollen van de leerkracht/ docent:
 1. De leraar als gastheer.
 2. De leraar als presentator.
 3. De leraar als didacticus.
 4. De leraar als leercoach.
 5. De leraar als pedagoog.
 6. De leraar als afsluiter.

Slide 4 - Tekstslide

1.De leraar als gastheer.
De relatie is een psychologische basisbehoefte van een leerling. Het gastheerschap is daarom een essentiële rol van de leraar. In deze rol maakt u contact met uw leerlingen. Het contact is een voorwaarde voor het leerproces en bepalend voor het verloop en de effectiviteit van de lessen en leeractiviteiten. Als gastheer ontvang je de leerlingen en geef je hen een welkom gevoel door vriendelijk te zijn. Je stemt af op de groep die je voor je hebt.

Kerntaken: 
1. Contact maken.
2. Regisseren van de groep.
3. Zorgen dat leerlingen startklaar zijn.

Slide 5 - Tekstslide

2.De leraar als presentator.
Als leraar vang je aan het begin van de les de aandacht van de leerlingen en houd je de aandacht vast. Dit kan aan het begin zijn, als de les begint, maar ook wanneer je bijvoorbeeld na een groepsopdracht de aandacht van de leerlingen opnieuw moet vangen. Ook wordt in deze rol de leerlingen duidelijk gemaakt wat er in de les zal gaan gebeuren.

Kerntaken: 
1. Aandacht vangen van leerlingen
2. Structuur aanbrengen in de les
3. Werken met concreet geformuleerde doelen
4. Leerlingen motiveren voor en laten oriënteren op de les
5. Leider zijn in de klas 

Slide 6 - Tekstslide

3.De leraar als didacticus.
Als leraar ben je in staat om leerlingen te laten leren. In de rol van didacticus breng je de leerstof over op de leerlingen. Een didacticus is in staat om het leerproces van zowel de gehele klas als de individuele leerling te sturen en begeleiden. Het gaat hierbij om het maken van keuzes op basis van de leerstof die je over wil brengen, passend bij de leerlingen die je lesgeeft. Als didacticus geef je uitleg en een complete instructie, opdat zij de leerstof zelfstandig kunnen verwerken. Je bent je daarbij bewust van het taalgebruik en maakt het leren zichtbaar. Vanuit een duidelijke structuur varieer je in de les, activeer je leerlingen en ga je waar nodig om met verschillen.
Kerntaken: 
1. Activeren van het leerproces van leerlingen
2. Uitleggen op een heldere en zorgvuldige manier
3. Bewust zijn van de invloed van taal op leren
4. Omgaan met verschillen tussen leerlingen
5. Leerlingen snel en doelgericht aan het werk zetten
6. Werkvormen inzetten
7. Leer- en werkprestaties zichtbaar maken

Slide 7 - Tekstslide

4.De leraar als leercoach.
Als leercoach richt je je op het ondersteunen van leerlingen in hun ontwikkeling richting zelfregulerend leren. Je ontwikkelt meta-cognitieve en affectieve vaardigheden bij de leerlingen die nodig zijn om optimaal zelfstandig en vervolgens zelfregulerend te werken.

Kerntaken: 
1. Afstemmen, betrokkenheid tonen en (h)erkennen
2. Didactisch coachen (op individuele zelfsturing)
3. Pedagogisch coachen (op individuele zelfcontrole)
4. Coachen op individueel zelfregulerend gedrag.

Slide 8 - Tekstslide

5.De leraar als pedagoog.
Als pedagoog zorg je voor een veilig leer-en werkklimaat in de les en grijp je in als deze in gevaar komt. Leerlingen voelen zich prettig bij jou in de les en kunnen zich op hun manier ontwikkelen en zich vormen in relatie tot anderen.

Kerntaken: 
1. Een veilig pedagogisch klimaat scheppen
2. Een stimulerend leer- en werkklimaat scheppen 

Slide 9 - Tekstslide

6.De leraar als afsluiter.
Als afsluiter ben je je ervan bewust dat dit een belangrijke fase in de les is. Je zorgt ervoor dat het leren op dat moment wordt afgesloten. Leerlingen krijgen overzicht op de les omdat je als leraar terugblikt en de kern en de doelen van de les samenvat. Tevens reflecteer je met leerlingen op het leerproces. Je neemt afscheid en leerlingen kunnen daarna de les verlaten.
Kerntaken:
1. Inhoudelijk samenvatten van de les
2. Evalueren van de leerdoelen (door leerlingen te laten reflecteren op de bereikte leerresultaten)
3. Evalueren van de activiteiten in de les en het effect ervan (leerproces)
4. Vooruitblikken
5. Les op tijd afsluiten, (leerlingen laten) opruimen en inpakken

Slide 10 - Tekstslide

Lesafsluiting

Slide 11 - Tekstslide