Gedragsteam : " inhoud basishouding docent Nieuwe College"

Het gedragsteam "nieuwe college"
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
Lichamelijke OpvoedingVoortgezet speciaal onderwijs

In deze les zitten 20 slides, met tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Het gedragsteam "nieuwe college"

Slide 1 - Tekstslide

Het gedragsteam
Het gedragsteam wil graag het beste van beide teams in het "nieuwe college" terug laten komen.

Het gedragsteam bestaat uit:   Bouwmeester (voorzitter) Anne Buitelaar ( notulant), Ebolt Dijkstra, Emma Voerman, Ramon Pasveer, Karin van der Heijden, Renske Nandpersad, Jessica Swevels Jolanda Kuil(coach/ procesbegeleider), Joyce Bagchus (directrice, op uitnodiging aanwezig)

Slide 2 - Tekstslide

Het Corylus College werkt met 3 gedragswaarden:
 1. RESPECT. 
 2. VERTROUWEN.
 3. VERANTWOORDELIJKHEID.

Hier kun je het gedrag mee ondervangen dat je ziet of juist wilt zien.

Slide 3 - Tekstslide

PBS - piramide
Groen: de groene interventies zijn bedoeld voor alle leerlingen, voor 80 a 90% is dit voldoende om goed te presteren of goed gedrag te laten zien.
Oranje: 5 a 10 % van de leerlingen zijn gebaat bij gele interventies (zoals een dagkaart, check in-check out)
Rood: 1 a 5 % van de leerlingen hebben rode interventies nodig, zoals externe hulpverlening.
GROEN: voorkomen is beter dan genezen.

Slide 4 - Tekstslide

PBS- Aanpak:
     PBS- puzzel                         PBS- reactieprocedure                         

Slide 5 - Tekstslide

B.E.T.E.R
B= Binnen komen​ (in de school)
E= Eerst jas, tas en boeken​ ( in de kluis)
T= Telefoon ook in de kluis​
E= Eigen werkplek​ (in de klas)
R= Rustig klaar zitten (In de klas)

Doel per klas:

Slide 6 - Tekstslide

Kernwaarden nieuwe school:
Zoals eenieder weet zijn de kernwaarden van de nieuwe school:

 1. Superhelden: Wij zien veel meer in onze leerlingen dan veel anderen. Daarom weten we dat ze meer kunnen dan zij denken.
 2. Vertrouwen: Vertrouwen kun je winnen. Dat helpt leerling en leerkracht vooruit. 
 3. Optimisme:  Optimisme werkt aanstekelijk. Jij en ik krijgen er energie van.
 4. Zelf bepalen: Als je zelf mag bepalen, leer je het meest. Juist ook van je fouten.
 5. Droom groot: Hou jezelf niet klein. Als je groot durft te denken, kan het je echt verrassen .

Vanuit de blik; kijkend naar de leerling kan je  vanuit deze kernwaarden de gedragingen meegeven die passen bij het doel dat ze willen bereiken. --> Dienstbaar leiderschap.

Slide 7 - Tekstslide

Vanuit het Penta college:
De 6 rollen van de leerkracht/ docent:
 1. De leraar als gastheer.
 2. De leraar als presentator.
 3. De leraar als didacticus.
 4. De leraar als leercoach.
 5. De leraar als pedagoog.
 6. De leraar als afsluiter.

Slide 8 - Tekstslide

De leraar als gastheer.
De relatie is een psychologische basisbehoefte van een leerling. Het gastheerschap is daarom een essentiële rol van de leraar. In deze rol maakt u contact met uw leerlingen. Het contact is een voorwaarde voor het leerproces en bepalend voor het verloop en de effectiviteit van de lessen en leeractiviteiten. Als gastheer ontvang je de leerlingen en geef je hen een welkom gevoel door vriendelijk te zijn. Je stemt af op de groep die je voor je hebt.

Kerntaken: 
1. Contact maken.
2. Regisseren van de groep.
3. Zorgen dat leerlingen startklaar zijn.

Slide 9 - Tekstslide

De leraar als presentator.
Als leraar vang je aan het begin van de les de aandacht van de leerlingen en houd je de aandacht vast. Dit kan aan het begin zijn, als de les begint, maar ook wanneer je bijvoorbeeld na een groepsopdracht de aandacht van de leerlingen opnieuw moet vangen. Ook wordt in deze rol de leerlingen duidelijk gemaakt wat er in de les zal gaan gebeuren.

Kerntaken: 
1. Aandacht vangen van leerlingen
2. Structuur aanbrengen in de les
3. Werken met concreet geformuleerde doelen
4. Leerlingen motiveren voor en laten oriënteren op de les
5. Leider zijn in de klas 

Slide 10 - Tekstslide

De leraar als didacticus.
Als leraar ben je in staat om leerlingen te laten leren. In de rol van didacticus breng je de leerstof over op de leerlingen. Een didacticus is in staat om het leerproces van zowel de gehele klas als de individuele leerling te sturen en begeleiden. Het gaat hierbij om het maken van keuzes op basis van de leerstof die je over wil brengen, passend bij de leerlingen die je lesgeeft. Als didacticus geef je uitleg en een complete instructie, opdat zij de leerstof zelfstandig kunnen verwerken. Je bent je daarbij bewust van het taalgebruik en maakt het leren zichtbaar. Vanuit een duidelijke structuur varieer je in de les, activeer je leerlingen en ga je waar nodig om met verschillen.
Kerntaken: 
1. Activeren van het leerproces van leerlingen
2. Uitleggen op een heldere en zorgvuldige manier
3. Bewust zijn van de invloed van taal op leren
4. Omgaan met verschillen tussen leerlingen
5. Leerlingen snel en doelgericht aan het werk zetten
6. Werkvormen inzetten
7. Leer- en werkprestaties zichtbaar maken

Slide 11 - Tekstslide

De leraar als leercoach.
Als leercoach richt je je op het ondersteunen van leerlingen in hun ontwikkeling richting zelfregulerend leren. Je ontwikkelt meta-cognitieve en affectieve vaardigheden bij de leerlingen die nodig zijn om optimaal zelfstandig en vervolgens zelfregulerend te werken.

Kerntaken: 
1. Afstemmen, betrokkenheid tonen en (h)erkennen
2. Didactisch coachen (op individuele zelfsturing)
3. Pedagogisch coachen (op individuele zelfcontrole)
4. Coachen op individueel zelfregulerend gedrag.

Slide 12 - Tekstslide

De leraar als pedagoog.
Als pedagoog zorg je voor een veilig leer-en werkklimaat in de les en grijp je in als deze in gevaar komt. Leerlingen voelen zich prettig bij jou in de les en kunnen zich op hun manier ontwikkelen en zich vormen in relatie tot anderen.

Kerntaken: 
1. Een veilig pedagogisch klimaat scheppen
2. Een stimulerend leer- en werkklimaat scheppen 

Slide 13 - Tekstslide

De leraar als afsluiter.
Als afsluiter ben je je ervan bewust dat dit een belangrijke fase in de les is. Je zorgt ervoor dat het leren op dat moment wordt afgesloten. Leerlingen krijgen overzicht op de les omdat je als leraar terugblikt en de kern en de doelen van de les samenvat. Tevens reflecteer je met leerlingen op het leerproces. Je neemt afscheid en leerlingen kunnen daarna de les verlaten.
Kerntaken:
1. Inhoudelijk samenvatten van de les
2. Evalueren van de leerdoelen (door leerlingen te laten reflecteren op de bereikte leerresultaten)
3. Evalueren van de activiteiten in de les en het effect ervan (leerproces)
4. Vooruitblikken
5. Les op tijd afsluiten, (leerlingen laten) opruimen en inpakken

Slide 14 - Tekstslide

Lesafsluiting

Slide 15 - Tekstslide

Dit alles vanuit onze professionele eigenschappen:
 1. Aanpassingsvermogen
 2. Discipline
 3. Accuraat
 4. Creativiteit
 5. Anticiperen
 6. Durf (risico's durven nemen)
 7. Besluitvaardig
 8. Doorzettingsvermogen
 9. Initiatief
 10. Flexibel
 11. Energiek
 12. Loyaal aan de organisatie
 13. Integriteit
 14. Omgevingsbewust
 15. Resultaatgericht

Slide 16 - Tekstslide

En dan hier nog een paar belangrijke:
17. Verantwoordelijkheid
18. Zelfstandig werken
19. Ondernemend
20. Ambitieus
21. Collegialiteit
22. Betrokkenheid
23. Kostenbewust handelen
24. Zelfvertrouwen
25. Overwicht
26. Authenticiteit
27. Zelfbeheersing
28. Sociabiliteit
29. Kwaliteitsgerichtheid
30. Leervermogen
31. Aandacht voor details

Slide 17 - Tekstslide

En als laatste:
32. Bevlogenheid
33. Perfectionisme
34. Wilskracht
35. Verbeeldingskracht
36. Humor
37. Zelfwaardering
38. Kwetsbaarheid
39. Intuitie
40. Veerkracht
41. Bescheidenheid
42. Wijsheid
43. Nieuwsgierigheid

Slide 18 - Tekstslide

Rots en Water:
Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

In de gymzaal d.m.v. oefeningen en situaties die zich voordoen.

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Video