De overheid of mensen zelf? -Les 1

Verzorgingsstaat
H3 - Par. 124-2-2022
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Verzorgingsstaat
H3 - Par. 124-2-2022

Slide 1 - Tekstslide

Vragen over de stof van par. 1

Slide 2 - Open vraag

Doel van deze les
Je kunt de drie mechanismen van de welfare triangle verbinden met de politieke stromingen.

Slide 3 - Tekstslide

Verzorgingsstaat
Een staat waarin de overheid zich garant stelt voor alle materiële en immateriële voorzieningen (welzijn en welvaart) voor alle burgers.

Slide 4 - Tekstslide

Dilemma
Is welvaart en welzijn een individuele of collectieve verantwoordelijkheid?

Slide 5 - Tekstslide

Welfare triangle
Er zijn drie mogelijkheden (mechanismen) om materiële en immateriële voorzieningen te produceren en verdelen.

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

timer
5:00

Slide 8 - Tekstslide

Overheid, markt of particulier initiatief?
De verzorgingsstaat is gebaseerd op drie waarden: bestaanszekerheid, solidariteit (naastenliefde) en eigen verantwoordelijkheid. Linkse partijen kiezen het vaakst voor bestaanszekerheid (gelijkheid, een groot vangnet), Christelijke partijen voor naastenliefde (solidariteit) en rechtse partijen kiezen voor eigen verantwoordelijkheid (voor jezelf zorgen). 
In de volgende paar opdrachten ga je hiermee oefenen. Weet jij de uitspraken te koppelen aan een politieke visie?

Slide 9 - Tekstslide

''De christelijke naastenliefde gebiedt de hulp aan de behoeftige medemens. De overheid behoort de hulpverlening in eerste plaats over te laten aan kerkelijke en particuliere instanties. Zij is wel geroepen hulpverlening aan burgers, die niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien, te stimuleren.''
A
Christendemocratie
B
Sociaaldemocratie
C
Liberalisme

Slide 10 - Quizvraag

''Ongeveer een half miljoen Nederlanders hebben een uitkering terwijl zij wél (deels) aan de slag kunnen. Wij willen dat die mensen weer aan het werk gaan. Wij kijken namelijk naar je kansen, niet naar je beperkingen.’’
A
Christendemocratie
B
Sociaaldemocratie
C
Liberalisme

Slide 11 - Quizvraag

''Mensen moeten mogelijkheden geboden krijgen om iets van hun bestaan te maken - zonder in onzekerheid te raken. Een fatsoenlijk bestaan is het minste waar mensen van op aan moeten kunnen.''
A
Christendemocratie
B
Sociaaldemocratie
C
Liberalisme

Slide 12 - Quizvraag

''Wie verwacht weinig zorg te gebruiken, kan kiezen voor een hoger eigen risico (en in ruil daarvoor een lagere basispremie). Wij vinden het goed dat mensen zelf die keuze hebben. Het zorgt er bovendien voor dat mensen bewust nadenken over zorg en over de kosten van de zorg.''
A
Christendemocratie
B
Sociaaldemocratie
C
Liberalisme

Slide 13 - Quizvraag

''Wij willen armoede bestrijden. We willen een structurele verhoging van tien procent van het wettelijk minimumloon en daaraan gekoppelde uitkeringen. Ook zouden gemeenten meer mogelijkheden moeten krijgen om armoede onder kinderen te bestrijden.''
A
Christendemocratie
B
Sociaaldemocratie
C
Liberalisme

Slide 14 - Quizvraag

''Wie liever een huis huurt dan koopt, moet dat kunnen doen. Daarvoor bestaat de particuliere huursector. En voor de mensen met een kleine portemonnee is er de sociale huursector. Wat ons betreft zijn sociale huurwoningen er alleen voor de mensen die ze echt nodig hebben.''
A
Christendemocratie
B
Sociaaldemocratie
C
Liberalisme

Slide 15 - Quizvraag

''De zorg is van de samenleving, van de mensen die zorg nodig hebben en ook van de mensen die zorg bieden aan een medemens, als mantelzorger of als zorgprofessional. Onze partij wil meer samenleving in de zorg en meer zorg en ondersteuning rondom mensen.''
A
Christendemocratie
B
Sociaaldemocratie
C
Liberalisme

Slide 16 - Quizvraag

Maken (blz.127)
Opdrachten 4 en 6 en 11

Slide 17 - Tekstslide

Maken (blz.127)
Opdrachten 4 en 8

Slide 18 - Tekstslide