indeling stoornissen O&A thema 17

Pedagogiek
boek: Ontwikkeling en Activiteiten
Thema 17 Ontwikkelingsstoornissen

17.2.1 Indeling
van ontwikkelings-
stoornissen
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

Onderdelen in deze les

Pedagogiek
boek: Ontwikkeling en Activiteiten
Thema 17 Ontwikkelingsstoornissen

17.2.1 Indeling
van ontwikkelings-
stoornissen

Slide 1 - Tekstslide

zorgleerling

Slide 2 - Woordweb


In het basisonderwijs 3 groepen kinderen die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben:
1: Zorgleerling
  = een leerling die zonder extra zorgbegeleiding op           school niet of moeilijk mee kan komen, vanwege           een ernstige beperking of ontwikkelingsstoornis

Slide 3 - Tekstslide

Noem eens een voorbeeld van een stoornis die een kind zó beperkt dat het niet in het gewone basisonderwijs kan functioneren

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video


2 Achterstandsleerling
= een leerling met ouders met een (zeer) laag opleidingsniveau.
          -Deze kinderen gaan naar het gewone                                     basisonderwijs
          -Scholen krijgen extra geld voor deze kinderen.

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video


VVE = voor- en vroegschoolse educatie
richt zich op het voorkomen en verminderen van ontwikkelingsachterstanden bij kinderen van 2 tot 6 jaar
    -uitgevoerd in het gezin
                           -in de kinderopvang
                           -op de basisschool

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video


3 Excellente leerlingen
= een leerling die hoog scoort op intellectuele capaciteiten, creativiteit en taakgerichtheid.

Slide 10 - Tekstslide

Excellente scholen halen het beste uit hun leerlingen.
     -goede leerresultaten
     -ondersteuning voor kinderen die dat nodig hebben
     -extra uitdagingen voor talentvolle leerlingen

Slide 11 - Tekstslide

verdieping: excellente school

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

VVE op een IKC

Slide 14 - Tekstslide

Een zorgleerling is...

Slide 15 - Open vraag

VVE is:
A
voorschoolse voorlopige educatie
B
voorschoolse veiligheids dcucatie
C
vroegschoolse voorlopige educatie
D
voor- en vroegschoolse educatie

Slide 16 - Quizvraag

VVE richt zich op kinderen in de leeftijd van...
A
0-4 jaar
B
0-6 jaar
C
2-6 jaar
D
2-4 jaar

Slide 17 - Quizvraag

Een excellente leerling scoort hoog op:
A
intellectuele taken
B
creativiteit, intellectuele taken en taakgerichtheid
C
intellectuele taken en creativiteit
D
intellectuele taken en taalvaardighed

Slide 18 - Quizvraag