Keuzeleeruitkomst: digitale geletterdheid en digitale didactiek

21e eeuwse vaardigheden
Digitale geletterdheid
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
MediawijsheidHBOStudiejaar 4

In deze les zitten 14 slides, met tekstslides en 4 videos.

Onderdelen in deze les

21e eeuwse vaardigheden
Digitale geletterdheid

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

Slide 3 - Video

Slide 4 - Video

Slide 5 - Video

Ict-basisvaardigheden
De werking van computers en netwerken begrijpen, kunnen omgaan met verschillende soorten technologieën en de bediening ervan en de mogelijkheden en beperkingen van technologie begrijpen.
Informatievaardigheden
Een informatiebehoefte kunnen signaleren en analyseren en op basis hiervan relevante informatie zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken.
Computational thinking
Problemen op een zodanige manier formuleren dat het mogelijk wordt een computer of ander digitaal gereedschap te gebruiken om het probleem op te lossen.
Mediawijsheid
Kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en actief om te gaan met media.

Slide 6 - Tekstslide

Toelichting
computational thinking

Slide 7 - Tekstslide

Toelichting computational thinking:
welk Nederlands kinderliedje staat hier?

Slide 8 - Tekstslide

Waarom?
Leerlingen voorbereiden op een veranderende arbeidsmarkt is meer dan ze digitaal geletterd maken........

Minstens zo belangrijk is dat leerlingen leren om zichzelf op een positieve manier te ontwikkelen, uit te drukken en hun eigen leven vorm geven in de maatschappij. 


Slide 9 - Tekstslide

Waarom?
Niet: 
leerlingen zo opleiden dat ze precies passen bij wat de maatschappij van ze vraagt. 

Wel: 
leerlingen leren reflecteren op de maatschappij, zodat ze kritische vragen kunnen stellen, er vanuit hun eigen overtuigingen aan kunnen bijdragen en de (digitale) maatschappij zelfs kunnen vormen.

Slide 10 - Tekstslide

Digitale geletterdheid in PO
Digitale geletterdheid wordt een vast onderdeel van het curriculum van het onderwijs. 

Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) ontwikkelt kerndoelen voor digitale geletterdheid (in 2024 klaar).

Eind 2022 zullen de conceptkerndoelen gereed zijn.

Slide 11 - Tekstslide

Digitale didactiek
De kennis en kunde
 
met betrekking tot het gebruik van ICT

bij het faciliteren van het leren 

(Simons, 2003).           


Slide 12 - Tekstslide

Digitale didactiek
Digitale didactiek gaat over het kunnen beantwoorden van vragen als:

  • Wat is de meerwaarde van leertechnologie? 
  • Hoe zit de digitale leeromgeving eruit?
  • Welke soorten activerende werkvormen zijn er?
  • Wat is er anders dan in de face-2-face les? 
  • Waarin is professionalisering nodig?

Slide 13 - Tekstslide

Je hebt niet alleen kennis nodig over tools
maar ook kennis 
over welke keuzes je maakt 
om tools op een juiste wijze in te zetten.

Slide 14 - Tekstslide